Alianse strategiczne organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Alianse strategiczne organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (102 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: alians strategiczny to współdziałanie konkurujących ze sobą firm. Jest specyficzną formą sojuszu dwóch lub więcej firm w celu określonego celu strategicznego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Alianse strategiczne organizacji

Alians strategiczny –jest to współdziałanie konkurujących ze sobą firm.

Jest specyficzną formą sojuszu dwóch lub więcej firm w celu określonego celu strategicznego. Każdy z uczestników aliansu zachowuje swoją

tożsamość organizacyjną i autonomiczną strategię.

Dzięki aliansom zawieranym z innymi przedsiębiorstwami firma może:

osiągnąć korzyści płynące z efektu skali,

wykorzystywać doświadczenia drugiej firmy, wraz z partnerem pokonywać wspólnie bariery wejścia na nowy rynek,

ułatwia opracowanie i wdrożenie nowej technologii oraz nowego produktu

krzyżując technologie można uzyskać lepsze efekty

poznać mocne i słabe strony swojego partnera co w przyszłości może się przydać,

zmniejszyć ryzyko inwestowania w niepewnym otoczeniu dzieląc je z

partnerem.

Bardziej ogólnym celem aliansów strategicznych jest zdobycie, bądź utrzymanie i umocnienie pozycji konkurencyjnej.

Lata 80-te przyniosły rozkwit tej formy współdziałania przedsiębiorstwa.

Najwięcej zawarto w przemyśle komputerowym, samochodowym, w lotnictwie i telekomunikacji. Na przykład firmy amerykańskie zawarły

ponad 2000 porozumień z europejskimi korporacjami.

Przykłady aliansów:

Alians firmy Nestle – np. z firmą Disney

Philips Simens

IBM

Sanyo

Hunday General Motors

Rodzaje aliansów

Umowy o współpracy, często w postaci umów licencjonowanych i franchisingowych

Spółki typu joint venture czyli nowe jednostki organizacyjne powołane

przez aliantów

Wykup udziału kapitałowego w spółce partnera lub wzajemny wykup

udziałów

Licencjonowanie – udzielanie prawa do wprowadzania na rynek wyrobów

oznaczonych zastrzeżoną marką albo do korzystania z opatentowanych

technologii lub materiałów chronionych prawami autorskimi.

Franchising – szczególny rodzaj umowy licencyjnej, zgodnie z którą firma

sprzedaje patent obejmujący prawo do korzystania ze znaku firmowego,

sprzętu, materiałów i wytycznych dotyczących zarządzania.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument