Prace wykonywane na wiertarkach - Notatki - Maszynoznawstwo, Notatki'z Inżynieria mechaniczna. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Prace wykonywane na wiertarkach - Notatki - Maszynoznawstwo, Notatki'z Inżynieria mechaniczna. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

DOC (276 KB)
2 strony
697Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z zakresu maszynoznawstwa dotyczące prac wykonywanych na wiertarkach.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

WiertłoWiertło

2. Rozwiercanie

Rozwiercaniem nazywa się sposób obróbki narzędziami

Rozróżnia się rozwiercanie - zgrubne (wykonywane po wierceniu) - wykańczające, w wyniku którego otrzymuje się ostateczny

3. Pogłębianie otworów Pogłębianiem otworów nazywamy sposób obróbki otworów polegający na użyciu pogłębiaczy do zrobienia miejsca na łby wkrętów, śrub, sworzni aby nie odstawały one od materiału. Wyróżniamy pogłębiacze - walcowe - stożkowe

Walcowe Stożkowe

4. Nawiercanie Nawiercaniem nazywamy proces wykonywania otworów nakiełków za pomocą narzędzi zwanych nawiertakami. Nakiełki służą do ustalania położenia wałków podczas obróbki.

Nawiertaki do nakiełków:

Zwykłych Chronionych

5. Gwintowanie Gwintowaniem nazywamy proces obróbki otworów polegający na użyciu gwintowników do utworzenia nacięcia w kształcie linii śrubowej wewnątrz otworu walcowego.

6. Wytaczanie Wytaczaniem nazywamy sposób obróbki otworów uprzednio odlanych, odkutych lub wywierconych za pomocą noży, zwanych wytaczakami. Zależnie od konstrukcji obrabiarki ruch obrotowy wykonuje obrabiany przedmiot lub narzędzie, a ruch posuwowy narzędzie lub przedmiot obrabiany.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument