Pytania egzaminacyjne z informatyki - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Pytania egzaminacyjne z informatyki - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (225 KB)
16 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu elementów informatyki odnoszące się do pytań egzaminacyjnych z informatyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 16
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument

Zagadnienia egzaminacyjne z Informatyki 1)Co to jest komputer? Komputer - urządzenie elektroniczne przetwarzające dane według instrukcji zawartych w programach

2)Jakich dziedzin wiedzy dotyczy informatyka? zasady budowy (hardware) zasady działania sposoby wytwarzania oprogramowanie (software) obszary zastosowań

3)Który z wynalazków zapoczątkował gwałtowny rozwój informatyki? 1947 r. William B. Shockley - wynalazek tranzystora

4)Czym różnią się układy scalone: SSI, MSI, LSI, VLSI? Stopniem komplikacji budowy i ilością tranzystorów.

SSI (Small Scale Integration) - ~100 tranzystorów

MSI (Midle Scale Integration) - ~1000 tranzystorów

LSI (Large Scale Integration) - ~10 000 tranzystorów

VLSI (Very Large Scale Integration) - ~100 000 tranzystorów

5)Wymień dziedziny zastosowań komputerów.

• obliczenia numeryczne

• przetwarzanie danych: • wspomaganie funkcjonowania przedsiębiorstw • bazy danych

• przesyłanie informacji

• sterowanie procesów

• wspomaganie pracy twórczej

• modele symulacyjne

6)Co oznaczają określenia: hardware i software? Hardware - materialna część komputera. Ogólnie hardwarem nazywa się sprzęt komputerowy jako taki i odróżnia się go od software'u - czyli oprogramowania. Hardwarem jest np: procesor, pamięć komputerowa, twardy dysk, monitor, klawiatura, mysz, dołączony do komputera sprzęt audio-wizualny, drukarka, skaner, modem, itp.

7)Która firma wyprodukowała pierwszy mikroprocesor? Intel (na podstawie opracowania)

8)Która firma rozpoczęła produkcję mikrokomputerów? Apple

PAGE 1

9)Która firma skonstruowała mikrokomputer PC? IBM

10) Która firma opracowała system operacyjny dla mikrokomputerów PC? Digital Research – System Operacyjny CP/M (Control Program/Monitor lub Control Program/Microcomputer) – 1975r

11) Która firma skonstruowała mikrokomputer Macintosh? Apple

12) Co to jest program komputerowy? Ciąg instrukcji (poleceń, rozkazów) wykonywanych przez komputer dla rozwiązania określonego zadania przy ustalonych danych

13) Czym różni się wersja źródłowa od wynikowej wersji programu? Źródłowy - tekst napisany przez programistę według opracowanego algorytmu w wybranym języku programowania Wykonywalny (wynikowa) - przetłumaczony przez kompilator do postaci binarnej (dwójkowej), zapisany w pliku *.exe (.com) do wykonania przez procesor

14) Co to jest algorytm? Algorytm - skończony, uporządkowany zbiór jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego zadania, w ograniczonej liczbie kroków. Procedura lub część programu, przekazująca komputerowi instrukcje do wykonania lub służąca do rozwiązania określonego problemu. Algorytmy stanowią zawsze szkielet każdego programu.

15) Co to jest kompilator? Kompilator - program służący do automatycznego tłumaczenia kodów źródłowych na język maszynowy. Analizuje tekst programu, wskazuje rodzaje błędów, łączy odpowiednie fragmenty kodów i przygotowuje aplikacje do współpracy z określonym systemem operacyjnym.

16) Wymień kilka języków programowania. Ruby, C#, C++, Object Pascal, Delhi, Java, SQL, Assambler, Logo, Clipper, Python

17) Wymień i scharakteryzuj podstawowe typy oprogramowania komputera. Systemy operacyjne – zbiory programów niezbędne do działania komputera, ściśle związane ze sprzętem komputerowym. Zarządzają one pracą wszystkich elementów komputera i informacją zawartą w pamięci oraz tworzą środowisko pracy aplikacji. Użytkowe (aplikacje) – oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie komputera do zadań praktycznie użytecznych, jak np. pisanie tekstu, rachunkowość, projektowanie, gra. Zazwyczaj oznacza grupę plików zwaną systemem, w której jeden plik jest programem głównym, a reszta plikami pomocniczymi. Systemy narzędziowe – programy wspomagające system operacyjny dodatkowymi usługami, jak np. działania antywirusowe, kompresowanie danych, pomoc dla programistów.

18) Na jakim systemie zapisu liczb jest oparty zapis komputerowy i dlaczego? Na binarnym systemie zapisu liczb ze względu na to, że:

• do zapisu dwóch cyfr - bitów (binary digit): 1 i 0 wystarczą dwa fizycznie rozróżnialne stany

• binarna arytmetyka jest niezwykle prosta

• łatwa realizacja układów elektronicznych – proste, miniaturowe, tanie, odporne na zakłócenia, łatwe w obsłudze

19) Przedstaw w zapisie binarnym liczby całkowite z zakresu od 0 do 20. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 10000, 10001, 10010, 10011, 10100

20) Jak nazywa się podstawowa jednostka zapisu informacji w komputerze? Bit

21) Jak nazywa się podstawowa jednostka transmisji informacji w komputerze?

PAGE 1

Słowo (Word)

22) Co to jest: bit i bajt? Najmniejsza jednostka zapisu informacji: bit (b) Podstawowa jednostka zapisu informacji: bajt (B) - ciąg 8 bitów

23) Ile bajtów zawiera: 1 KB, 1 MB, 1 GB? 1 KB = 210 B = 1024 B 1 MB = 220 B = 1024 KB

1 GB = 230 B = 1024 MB

24) Na czym polega kodowanie? Ponumerowanie wszystkich znaków, czyli przypisanie każdemu znakowi liczby całkowitej

25) Jakie liczby da się zapisać w bajcie? Od -128 do 127 albo od 0 do 255

26) Jaka jest najmniejsza i największa całkowita liczba jednobajtowa i dwubajtowa? Najmniejsza jednobajtowa liczba -128 Największa jednobajtowa liczba 127 Najmniejsza dwubajtowa liczba -32768 Największa dwubajtowa liczba 32767

27) Jaka forma zapisu liczby rzeczywistej jest kodowana binarnie? Binarny zapis dotyczy liczb całkowitych.

28) Jaki jest rząd wielkości najmniejszej i największej liczby rzeczywistej 6-bajtowej? 6-bajtowe: 0 i F 0 B 11,4*10-45 . . F 0 B 13,4*10+38 (mantysa 11 cyfr)

29) Na czym polega kodowanie znaków w komputerze? Ponumerowanie wszystkich znaków, czyli przypisanie każdemu znakowi liczby całkowitej

30) Wymień podstawowe standardy kodowania znaków. ASCII i Unicode

31) Ile bajtów jest wykorzystywane do kodowania jednego znaku w ASCII, a ile - w Unicode? ASCII – 1 bajt Unicode – 2 bajty

32) Ile różnych znaków jest zakodowanych w podstawowym zbiorze ASCII? 128 znaków

33) W jakim zakresie liczb mieszczą się kody rozszerzenia zbioru ASCII? Zakres [128-255]

34) Jakie grupy znaków są zakodowane w podstawowym zbiorze ASCII, a jakie w rozszerzeniu tego zbioru? Podstawowy zbiór - znaki angielskiej klawiatury i znaki sterujące Rozszerzony zbiór - litery różnych języków i symbole graficzne

35) Co to jest strona kodowa? Różne zbiory do wyboru (litery różnych języków i znaki graficzne) w rozszerzonym zbiorze ASCII

36) Jak napisać przy pomocy klawiatury znak z rozszerzenia zbioru ASCII? Trzymając prawy klawisz Alt oraz jakiś inny

PAGE 1

37) Ilu bajtów wymaga zapis polskiej litery odmiennej od liter alfabetu angielskiego? Dwóch

38) Jakie typy informacji można zakodować binarnie w komputerze? Tekst, grafika, muzyka, liczby

39) Czym różni się bitowy (rastrowy) zapis obrazu od wektorowego (obiektowego) zapisu? zapis bitowy (rastrowy) – zbiór punktów opisanych liczbami określającymi: położenie, kolor i jaskrawość

zapis wektorowy (obiektowy) – zbiór figur geometrycznych opisanych równaniami i ich liczbowymi parametrami

40) Jakie części składowe komputera są elementami jednostki centralnej, a jakie - urządzeniami peryferyjnymi?

jednostka centralna – mikroprocesor, pamięć operacyjna, magistrala

urządzenia peryferyjne (zewnętrzne) - urządzenia wejścia (klawiatura, mysz), urządzenia wyjścia (blok obrazu, drukarka), urządzenie wejścia-wyjścia (pamięć masowa (dyskowa)), karty rozszerzeń (np.: dźwiękowa, sieciowa, gier,fax-modemowa)

41) Które elementy hardware’u stanowią urządzenia wejścia, a które - wyjścia? Urządzenia wejścia: klawiatura, mysz, skaner, aparaty cyfrowe, joysticki, inne komputery Urządzenia wyjścia: monitor, drukarka, słuchawki, głośniki

42) Co to jest mikroprocesor i jaka pełni rolę w komputerze? Procesor jest układem scalonym będący podstawową częścią komputera. Procesor zawarty w jednym układzie jest określany mianem MIKROPROCESORA. Zasadniczo można wyróżnić trzy funkcje procesora: - pobieranie danych, - wykonywanie rozkazów, - zapamiętywanie wyników.

43) Jakie elementy zawarte są w wewnętrznej strukturze procesora?

• arytmometr ALU (Arthmetical and Logical Unit), zawiera: • rejestry • wewnętrzną magistralę

• układ sterowania

44) Jakie funkcje pełni układ sterowania mikroprocesora?

Organizuje wykonywanie rozkazów, steruje pracą arytmometru i pamięci, nadzoruje pracę urządzeń zewnętrznych

45) Co to jest arytmometr? Układ wykonawczy procesora, wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne

46) W którym etapie cyklu rozkazowego bierze udział arytmometr? Etap 4 - wykonanie rozkazu – przez arytmometr z wykorzystaniem rejestrów roboczych

47) Jak nazywają się układy pamięci zawarte w wewnętrznej strukturze mikroprocesora? restry

48) Co to jest zegar procesora i jaką pełni funkcję? Układ dyrygujący prędkością wykonywania operacji procesora. Ustala tępo (częstotliwość) wykonywania obliczeń, określa szybkość transferu na szynie danych

PAGE 1

49) Jakie parametry pozwalają ocenić wydajność pracy mikroprocesora?

• częstotliwość taktowania zegara (GHz) - liczba cykli rozkazowych w ciągu sekundy

• wielkość słowa procesora (32 / 64 b) i liczba rdzeni - liczba bitów przetwarzanych w jednym cyklu

• technologia procesora - wielkość ścieżek (90 / 65 nm) - odległości do przebycia we wnętrzu procesora

• szybkość magistrali systemowej i zewnętrznej (MHz) - częstotliwość przesłań informacji do i od procesora

• szybkość działania pamięci RAM (ns)

50) Jaki jest rząd wielkości częstotliwości pracy zegara popularnych obecnie mikroprocesorów? 1,8 – 3,2 GHz

51) Wymień najważniejsze firmy produkujące mikroprocesory. AMD, Intel, Cyrix

52) Jak nazywają się mikroprocesory dla PC wyprodukowane przez firmę Intel, a jak - przez AMD? Intel – Pentium, Celeron AMD – Athlon, Sempron

53) Co to jest RAM i do czego służy? RAM (ang. Random Access Memory ‘pamięć o dostępie bezpośrednim’ od random ‘pierwszy lepszy’ + access „dostęp’ + memory ‘pamięć’). Jest to pamięć operacyjna (robocza) komputera, najważniejsza z trzech rodzajów pamięci komputera. Jej czas dostępu jest taki sam w odniesieniu do dowolnego jej elementu; najczęściej wykonana jako zapisywalna pamięć półprzewodnikowa. Jest ona przeznaczona do odczytu i zapisu informacji wykonywanego na dowolnej jej komórce, wymaga stałego zasilania.

54) Jak zorganizowany jest zapis w pamięci operacyjnej? Pamięć operacyjną stanowią półprzewodnikowe układy scalone, realizowane w pojedynczych modułach, zwanych popularnie kostkami pamięci. Nośnikiem pamięci jest matryca jednobitowych elementów, w których możliwy jest wielokrotny i bardzo szybki zapis lub odczyt. 55) Od czego zależy szybkość działania pamięci operacyjnej?

• czas dostępu – przeciętny czas zapisu / odczytu informacji w komórkach pamięci (od kilku do kilkudziesięciu ns) • przepustowość – liczba bajtów przesyłanych w ciągu sekundy (od kilkuset do kilku tysięcy MB/s)

56) Do czego wykorzystywana jest pamięć podręczna (cache)? Pamięć cache przyspiesza dostęp do relatywnie wolnej pamięci RAM. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu. Jest używana do przechowywania danych, które będą w niedługim czasie przetwarzane.

57) Wymień cechy różniące pamięci: Cache i RAM. Czas dostępu (Cache szybsza), umiejscowienie, pojemność (RAM większa).

58) Jaki jest rząd wielkości pojemności RAM popularnych komputerów? MB

59) Co to jest ROM i do czego jest wykorzystywana? ROM (ang. Read Only Memory ‘pamięć tylko do odczytu’). Jest to pamięć nieulotna (stała), w odniesieniu do której (w normalnych warunkach) jest dozwolona tylko operacja czytania. Jest to pamięć służąca do przechowywania stałych elementów oprogramowania (np. programu BIOS). Pamięci ROM znajdują zastosowanie jako pamięci programu w komputerach jednoukładowych, tablice stałych danych (np. bitowe matryce znaków w monitorach i drukarkach).

60) Wymień cechy różniące pamięci: masową i operacyjną. Pamięć masowa – zapis trwały

PAGE 1

Pamięć operacyjna – tymczasowa, ale zarazem szybsza

61) Wymień typy pamięci masowej. dyski twarde, dyskietki, CD-ROM, streamery i inne, służące do przechowywania dużych ilości danych

62) Jaki jest rząd wielkości czasu dostępu pamięci operacyjnej i dysku twardego? Pamięć operacyjna - ns Dysk twardy - ms

63) Na czym polega zapis i odczyt na dyskach magnetycznych? Zapis polega na magnesowaniu drobinek proszku magnetycznego (związku tlenku żelaza) do dwóch przeciwstawnych stanów przez pole magnetyczne głowicy zapisującej wywołane dwoma przeciwnymi kierunkami prądu odpowiadającymi 1 lub0. Odczyt stanu namagnesowania polega na zaindukowaniu się siły elektromotorycznej w głowicy odczytującej i przepływ prądu w jednym z dwóch kierunków odpowiadających 1 lub 0.

64) Co to jest napęd dyskowy i do czego służy? Urządzenie elektromagnetyczne, które wprawia w ruch obrotowy dysk i przesuwa wzdłuż promienia dysku głowice magnetyczne. Urządzenie zapisujące i odczytujące informację na dyskach

65) Co oznaczają skróty: HD i FD? HD – High Density – duża gęstość – sposób przechowywania danych. Floppy Disc – popularna dyskietka 3,5 cala.

66) Z czego wynika nazwa „twardy dysk”? Z rodzaju materiału z jakiego jest wykonany (rodzaj szkła)

67) Co powoduje proces formatowania dysku? Nie zapisane, nowe nośniki danych, jak dyskietki czy dyski twarde, muszą zostać poddane formatowaniu, zanim będzie można na nich zapisać jakiekolwiek pliki. W trakcie formatowania nośnia danych sprawdza się, czy nie występują na nim jakieś błędy, a następnie przygotowuje się go do pracy w systemie. Przygotowanie to polega na podzieleniu nośnika na poszczególne sektory. Formatowanie → przygotowanie dysku do zapisu przez podzielenie na ścieżki i sektory, nadanie im odpowiednich oznaczeń oraz zapis informacji o dostępnych klastrach

68) Jak nazywają się i co oznaczają elementy adresowalne dysków magnetycznych? Sektory – są to najmniejsze jednostki adresowania na dysku.

69) W jaki sposób odnajduje napęd dyskowy wymagany sektor i ścieżkę dysku? Sektor – obraca dysk pod głowicą Ścieżkę – przesuwa głowice nad powierzchnią dysku.

70) Jakie funkcje pełni sterownik (controller) dysku?

• steruje zapisem i odczytem w napędzie dyskowym (steruje przesunięciem głowicy na odpowiednią ścieżkę i obrotem dysku by ustawić pod głowicą właściwy sektor)

• zmienia impulsy elektryczne na cyfrowe i odwrotnie • stanowi interfejs dysku z komputerem kontrolując przesyłanie informacji

71) Wymień typy dysków optycznych. CD, MO-CD, DVD

72) Na czym polega zapis informacji na CD-ROM? Na wypaleniu dołeczków (1) lub niczego (0) w systemie zerojedynkowym.

73) Czym charakteryzuje się dysk CD-ROM, CD-R i CD-RW? - CD ROM - tylko do odczytu

PAGE 1

- CD R - do jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu - CD RW - do wielokrotnego zapisu i odczytu

74) Jaka jest zasadnicza różnica między dyskami CD i DVD? CD F 0 F 0 pojemność: 600 MB F 0 B 8 1,2 GB

DVD F 0 F 0 pojemność: 4,7 GB lub ~9 GB (dwuwarstwowe)

75) Jak określana jest szybkość pracy napędów dysków kompaktowych? 2X, 4X… najpopularniejszy 48X – oznacza ilość danych odtwarzanych na sekunde np. 52X – 5,225 MB

76) Wymień systemy plików dysków magnetycznych i optycznych obsługiwane przez Windows XP. FAT, NTFS, CDFS, UDF

77) Co to jest magistrala komputerowa? wiązkiprzewodów i układy logiczne stanowiące wspólne łącze transmisyjne między procesorem, pamięcią i urządzeniami peryferyjnymi

78) Jak nazywają się i do czego służą porty we-wy komputera? Gniazda. Służą do podłączenia urządzeń we-wy.

Rodzaje portów (gniazd) we-wy:

COM → transmisja szeregowa (np. modem, skaner)

PS/2 → szybszy niż COM (klawiatura, mysz)

LPT → transmisja równoległa (np. drukarka, skaner)

USB → szybka transmisja szeregowa (12/480 Mb/s), uniwersalny, można przełączać w trakcie pracy komputera

FireWire → szybszy i droższy od USB port szeregowy o transferze do 400Mb/s, rozwijany przez firmę Apple (planowany do 2 Gb/s)

79) Czym różnią się łącza urządzeń zewnętrznych: równoległe i szeregowe?

szeregowe – jedna linia danych, wolna transmisja szeregowa na duże odległości (np. kilkanaście m)

równoległe – kilka linii danych, szybka transmisja równoległa na niewielkie odległości (np. kilka m)

80) Co powoduje naciśnięcie klawisza Ctrl lub Alt? Ctrl, Alt – zmienia kod klawisza wciśniętego równocześnie

81) Do czego służą klawisze: CapsLock, MumLock, Enter, Esc, BackSpace, Delete, Tab? CapsLock – Trwałe włączenie dużych liter. Odwraca funkcję Shift NumLock – Umożliwia pisanie na części klawiatury numerycznej . Enter – Wywołuje działanie Esc – Anuluje działanie BackSpace – Kasowanie znaku przed kursorem Delete – Usuwa znak za kursorem w Nc. Tab – Tabulator - Przechodzenie między oknami w Nc. W Microsoft Word służy do ustalania akapitów .

82) Które klawisze zmieniają kody klawiszy literowych? Shift, Alt, Ctrl

83) Które klawisze służą do usuwania znaku w tekście? Delete, Backspace

PAGE 1

84) Scharakteryzuj typy monitorów. Typy monitorów: - CRT(Cathode Ray Tube) - z lampą kineskopową-monitory monochromatyczne i kolorowe. Przypomina zasadą działania i po części wyglądem telewizor. Głównym elementem monitora CRT jest kineskop. - LCD(Liquid Crystal Display) - ciekłokrystaliczne, o płaskiej obudowie, które są lekkie, wyświetlają doskonale płaski obraz i nie migoczą.

- PD - wyświetlacz plazmowy

85) Z jakim urządzeniem komputerowym wiąże się określenie piksel i co oznacza? Z monitorem Piksel - wielkość plamki(piksela) - określa on maksymalną rozdzielczość, przy której monitor generuje czytelny obraz

86) Co określa rozdzielczość monitora? Rozdzielczością określana jest maksymalna liczba optycznie rozpoznawalnych punktów występujących na wydruku drukarki lub ekranie monitora. Jest to liczba pikseli w poziomie i pionie ekranu, np. 800x600, 1024x768, 1280x1024.

87) Co to jest karta graficzna? Układ elektroniczny przekształcający sygnały binarne procesora na sygnały sterujące wyświetlaniem obrazu

88) W jakie elementy powinna być wyposażona dobra karta graficzna?

złącze AGP / PCI-Express

akcelerator graficzny – układ scalony operacji graficznych

pamięć VRAM: 16 F 0 B 8 64 MB

mechanizm wspomagający dekodowanie formatu filmowego MPEG4 kompresji obrazu na DVD

89) Wymień rodzaje drukarek. - strumieniowe (atramentowe) - laserowa - mozaikowe (igłowe)

- termotransferowe

- termiczne

90) Jak realizowany jest wydruk drukarką laserową, atramentową i igłową? MOZAIKOWE (IGŁOWE) - znak przenoszony na papier składa się z punktów uzyskanych z uderzenia igieł, znajdujących się w matrycy igieł - uderzenie następuje poprzez taśmę na papier STRUMIENIOWE (ATRAMENTOWE) - do drukowania wykorzystany zespół mikroskopijnych dysz oraz pojemnik z atramentem (stałym lub płynnym) - nanoszenie atramentu:

- wykorzystanie elementu grzejnego – wzrost ciśnienia – wyrzucenie porcji atramentu na zewnątrz - zmiana wymiarów kryształów piezoelektrycznych umieszczanych pod dyszami - pod wpływem przyłożonego napięcia kryształ zmienia swoją objętość, działając na atrament jak tłok

LASEROWE - elektrostatyczne naładowanie bębna aluminiowego, pokrytego warstwą fotoprzewodnika i dielektryka - oświetlenie bębna promieniem lasera i utworzenie obrazu ca³ej strony - napylenie na bęben barwnika (tonera) - przeniesienie barwnika na papier

PAGE 1

- termiczne utrwalenie obrazu

91) Jakie parametry decydują o jakości wydruku komputerowego? Rozdzielczość- liczba adresowanych kroków możliwych do wykonania na długości jednego cala. Powtarzalność- zdolność powracania do punktu, w którym pisak był poprzednio wykorzystywany.

92) Jaką jednostką określa się rozdzielczość drukarek? dpi (punkty na cal)

93) W jakich jednostkach określa się szybkość drukarek laserowych, atramentowych i igłowych? Laserowa – ppm (strony na minutę) Atramentowa - ppm (strony na minutę) Igłowa - cps (znaki na sekundę)

94) Który typ drukarek ma najlepszą jakość wydruku? Laserowa

95) Wymień najważniejsze firmy produkujące drukarki. Canon, OKI, IBM, Epson, HP, Lexmark, Hewlett-Packard, Star, Citizen, NEC

96) Która drukarka umożliwia wydruk z kopiami? Igłowa

97) Jakie urządzenia służą do wskazywania obiektu na ekranie? Manipulatory: myszy, dotykowe, kulkowe, drążkowe

98) Co to jest ploter, skaner i OCR? Ploter jest urządzeniem do tworzenia precyzyjnych, czarno-białych lub kolorowych, rysunków o wielkościach przekraczających w niektórych modelach format A0. Działanie plotera polega na realizacji rozkazów grafiki wektorowej. Do rysowania służy najczęściej zamocowany w uchwycie głowicy pisak, który porusza się nad arkuszem papieru i jest opuszczany i podnoszony za pomocą elektromagnesu. Większość ploterów pozwala na wykonywanie barwnych rysunków z różnymi grubościami kresek, przy czym wymiana pisaka najczęściej jest wykonywana automatycznie. komputerowe urządzenie peryferyjne służące do automatycznego kreślenia rysunków pisakami na papierze lub kalce, także do wycinania figur geom. z folii plastykowej Dowolne urządzenie służące do rysowania wykresów, diagramów i grafik złożonych z linii. SKANER , czytnik obrazów, urządzenie umożliwiające przetworzenie odczytywanego przez nie obrazu (zwykle rysunku, tekstu, zdjęcia itp.) na postać cyfrową i wprowadzenie go do pamięci komputera. OCR (Optical Character Recognition) - Optyczne Rozpoznawanie Znaków - potrzebuje skanner. Tekst na stronie skanuje się. Obraz skanowany jest w tym momencie obrazem 'graficznym'. OCR oprogramowanie sprawdza obrazy za pomocą wbudowanego słownika, żeby znaleźć najbardziej podobne w kształcie danego znaku lub litery. Ze skrajną prędkością kod komputerowy zostaje przypisany

99) Jaki parametr decyduje o jakości obrazu skanowanego? dpi – ilość pikseli a minimetr

100) Do czego służy karta dźwiękowa? Specjalna karta rozszerzenia, której zadaniem jest odtwarzanie i nagrywanie plików dźwiękowych. Umożliwia ona także zrealizowanie połączenia z elektronicznymi urządzeniami muzycznymi poprzez tzw. złącze MIDI. Przetwarza sygnał dźwiękowy (cyfrowy) na analogowy

101) Co powinno być zainstalowane w komputerze, by móc odtworzyć muzykę z CD? Czytniki, głośniki, oprogramowanie (np. Winamp)

102) Co powinno być zainstalowane w komputerze dla przeprowadzenia video-konferencji? Kamera internetowa wraz z oprogramowaniem, głośniki, mikrofon

103) Co to jest modem? Karty modemowo-faksowe - modem (modulator-demodulator) - za pomocą modemu możliwe jest połączenie ze sobą komputerów znajdujących się w bardzo dużej odległości od siebie. Do tego celu można wykorzystać sieć istniejących połączeń telefonicznych. Zadaniem modemu jest zamiana (modulacja) danych z komputera, z sygnału cyfrowego na postać nadającą się do transmisji za

PAGE 1

pomocą sieci telefonicznej. Po drugiej stronie połączenia sieciowego, w komputerze także znajduje się modem, który przy odbiorze transmisji wykonuje działanie odwrotne (demodulację), czyli przekształca sygnał na postać cyfrową czytelną dla komputera.

104) W jakich jednostkach określa się szybkość transmisji modemu? bps Jeden bps jest równy jednemu bitowi przesłanemu w ciągu sekundy

105) Co to jest BIOS i jaką pełni funkcję? „Basic Input Output System”. Jest to oprogramowanie obsługujące urządzenia wejścia/wyjścia, przetrzymuje ustawienia na temat komputera. Steruje współpracą wszystkich podstawowych funkcji komputera z systemem operacyjnym. Troszczy się między innymi o to, by sygnały wychodzące z klawiatury przetwarzane były do postaci zrozumiałej dla procesora. Posiada własną, choć niewielką pamięć, w której zapisane są informacje na temat daty, czasu oraz dane na temat wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze.

106) Co się stanie, gdy BIOS wykryje błąd w działaniu komputera? Zatrzyma uruchamianie systemu operacyjnego, powiadamia o błędzie, zaproponuje działanie w celu usunięcia błędu.

107) Jakie funkcje spełnia komputerowy system operacyjny?

• zarządzanie pracą komputera: • uruchamianie komputera • koordynacja współpracy procesora z pamięcią operacyjną i urządzeniami zewnętrznymi • zarządzanie pamięcią operacyjną • zarządzanie zapisem i odczytem informacji na dyskach • uruchamianie programów użytkowych i umożliwienie ich współdziałania (systemy wielozadaniowe)

• organizacja wykorzystania zasobów sieci: • umożliwienie pracy wielu użytkownikom równocześnie (systemy wielodostępne) • ochrona zasobów każdego użytkownika • optymalne wykorzystanie zasobów sieci komputerowej

108) Wymień popularne systemy operacyjne. Windows, MacOS, Netware, Unix, Linux

109) Co oznacza logowanie do systemu operacyjnego? Wczytywaniem własnych ustawień systemowych i dostępu do danych, tzw. przedstawienie się systemowi operacyjnemu poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła (tożsamości).

110) Z czego wynika nazwa systemu operacyjnego Windows? Koncepcja interfejsu graficznego, z oknami, w których będą uruchamiane programy.

111) Co to jest plik w systemie Windows? Porcja informacji, stanowiąca pewną całość, zapisywana jest w pamięci masowej w postaci zbioru bajtów, zwanego plikiem (file).

112) Co stanowi pełną nazwę (identyfikator) pliku w systemie Windows?

zwykle dwuczłonowa nazwa:

• człon – nadawany przez autora pliku o długości do 255 znaków z wyjątkiem: / \ * ? > < | • człon oddzielony kropką (opcjonalny), zwany rozszerzeniem – o długości do 3 znaków, zwykle nadawany automatycznie,

określa typ pliku np. paint.exe list.doc obraz.jpg bilans.xls

PAGE 1

113) Co określa rozszerzenie nazwy pliku? Określa typ pliku

114) Wymień parametry pliku zapisywane przez system operacyjny.

– określane przez system operacyjny:

rozmiar – określany liczbą zajętych bajtów data z godziną: utworzenia, zmodyfikowania oraz ostatniego używania

– ustawiane przez użytkownika: atrybuty – cechy wymuszające ochronę pliku

115) Jakie parametry pliku ulegną zmianie po modyfikacji zawartości pliku? Rozmiar, data z godziną modyfikacji oraz ostatniego używania

116) Który atrybut pliku umożliwia ukrycie pliku? H - hidden atrybut umożliwiający ukrycie pliku.

117) Który atrybut pliku służy do ochrony jego zawartości przed zmianami? R - Readonly atrybut pliku służący do ochrony jego zawartości przed zmianami.

118) Który atrybut pliku wskazuje na brak kopii zapasowej (archiwizowanej) pliku? archive wskazuje na brak kopii zapasowej

119) Wymień dwa podstawowe typy plików i zdefiniuj je.

• Programy • pliki wykonywalne z rozszerzeniem exe lub com, • uruchamiane przez użytkownika lub inny program i wykonywane przez procesor

• Dane • wszystkie inne pliki, których zawartość jest pobierana przez odpowiednie programy i przetwarzana przez

procesor zgodnie z rozkazami zawartymi w programach

120) Jak odróżnić program od pliku z danymi? Poprzez rozszeżenie 121) Co to jest folder dysku? Każdy zbiór plików i innych folderów pogrupowanych w zbiory i podzbiory w logicznym porządku

122) Jakie obiekty mogą być zawarte w folderze dysku? Pliki i inne foldery

123) Jaka nazwę ma główny folder dysku? Backsflash czyli: \

124) Co to jest ścieżka dostępu do pliku? Jest to pełny identyfikator pliku np. :\Gry\Karty\Pasjanse\pająk.exe

125) Co określają w systemie Windows nazwy: aplikacja, dokument, skrót, kosz?

Aplikacja - system użytkowy zawierający zawsze główny program uruchamiający i często programy pomocnicze oraz pliki z danymi wykorzystywanymi przez te programy

PAGE 1

Dokument - plik z danymi utworzony i modyfikowany przez aplikację, z którą jest skojarzony przez umowne rozszerzenie nazwy, np.

txt – dokument tekstowy Notatnika bmp – dokument graficzny Painta doc – dokument edytora tekstu Word xls – dokument kalkulacyjny Excela mdb – baza danych systemu Access

Dokument otwiera się w uruchomionej aplikacji!

Skrót - plik zawierający symboliczne łącze w postaci ścieżki dostępu do dowolnego obiektu systemu operacyjnego, którym może być np. aplikacja, dokument, folder, strona www, urządzenie

Kosz - folder zawierający automatycznie przypisywane wszystkie usuwane obiekty z lokalnego dysku twardego w celu umożliwienia ewentualnego ich odzyskania aż do momentu jego opróżnienia

126) Po czym można poznać ikonę skrótu w systemie Windows? Po małej strzałce w lewym dolnym rogu ikony.

127) Wymień podstawowe elementy pulpitu systemu Windows. Okna, ikony, menu, okna dialogowe.

128) Wymień podstawowe elementy okna aplikacji systemu Windows. Pasek tytułu, przycisk minimalizacji, przycisk maksymalizacji, przycisk przywróć, przycisk zamknij, krawędzie, poziomu pasek przewijania, pionowy pasek przewijania

129) Co umożliwia mechanizm OLE w systemie Windows? łączenie i osadzanie obiektów

130) Do czego służy „schowek” w systemie Windows? Miejsce chwilowego przechowywania obiektów, które zostały wycięte lub skopiowane w jakimś programie.

131) Czym charakteryzuje się obiekt osadzony w dokumencie? osadzony obiekt jest przypisany aplikacji, w której powstał i można go zmieniać narzędziami tej aplikacji

132) Jaki jest efekt utworzenia łącza do obiektu z innego dokumentu? dołączony obiekt jest skrótem do źródłowego obiektu, zatem jego zmiany są odzwierciedlane w obu dokumentach

133) Do czego służy edytor tekstu? Jest to aplikacja do komputerowego opracowywania tekstów

134) Na czym polega edycja i formatowanie tekstu? edycja tekstu – redagowanie treści formatowanie tekstu – redagowanie wyglądu: czcionek, akapitów, stron

135) Co oznacza konwersja tekstu między edytorami tekstu? Zmiana formatu danych. Podczas jej dokonywania zdarza się, że tracone są pewna informacje – wielkość czcionki lub atrybuty wyróżnienia.

136) Co powoduje wciśnięcie klawiszy: Enter, Shift+Enter, Tab w trakcie pisania tekstu w edytorze Word? ¶ koniec akapitu F 0 A E klawisz Enter F 0 B F „twardy” koniec wiersza F 0 A E klawisze Shift+Enter

skok do najbliższego tabulatora F 0 A E klawisz Tab

137) Wymień sposoby przesunięcia tekstu w poziomie w edytorze Word? Wcięcie i tabulacja

138) Jakie obiekty graficzne można utworzyć w dokumencie Worda.

PAGE 1

Word Art., Clip Art., obraz z pliku, obraz ze skanera lub aparatu fotograficznego, autokształty, wykres

139) Do czego służy program kalkulacyjny? Umożliwia dokonanie różnych obliczeń na bardzo dużych zbirach (w bankowości), najbardziej popularne: Excel, QuatroPro (firmy Borland)

140) Jakie zadania można wykonać w programie kalkulacyjnym? Dodawanie, odejmowanie oraz inne funkcje

141) Co to jest skoroszyt i arkusz kalkulacyjny w programie Excel? Arkusz kalkulacyjny – jedna część (płachta) Skoroszyt – wiele arkuszy

142) Czym charakteryzuje się komórka arkusza kalkulacyjnego? Ma adres, format i może mieć przypisany komentarz

143) Jakie rodzaje informacji mogą zawierać komórki arkusza kalkulacyjnego? Liczby, tekst., datę, wartości logiczne, formuły wprowadzenia funkcji

144) Jaki typ danej jest domyślnie wyrównywany do prawej, a jaki do lewej krawędzi komórki arkusza kalkulacyjnego? Do prawej liczby, do lewej tekst

145) Czym może być formuła obliczeniowa w arkuszu kalkulacyjnym? Zbiorem liczb komórek, ich zakresów, funkcji i funkcji logicznych.

146) Jakie atrybuty mogą być przypisane komórce arkusza kalkulacyjnego? Format, komentarz.

147) Jaki typ odwołania można stosować w formule arkusza kalkulacyjnego? Odwołanie bezwzględne, względne lub mieszane

148) Czym różni się odwołanie względne i bezwzględne zastosowane w formule arkusza kalkulacyjnego? Odwołanie względne – automatycznie dopasowuje odniesieni do komórek nowego obszaru danych po skopiowaniu formuły w nowe miejsce. Bezwzględne – poprzez dodanie znaku $ przed literką kolumny i literką wiersza nie zmienia swej wartości w przypadku kopiowania formuły do innej komórki.

149) Jakim typem danej jest data i godzina w programie Excel? Typ danych: data i czas

150) Co to jest baza danych? Program, za pomocą którego możemy zarządzać danymi. Mogą to być zarówno dane adresow, osobiste, jak i informacje na temat dysku twardego czy zbioru znaczków pocztowych. Dane takie zapisywane są w postaci jednego pliku o odpowiedniej strukturze. Poszczególne pozycje bazy danych nazywane są rekordami.

151) Do czego stosowane są systemy baz danych? Do prowadzenia różnego rodzaju tabel itp. Przeważnie można się z nimi spotkać w firmach i tego typu instytucjach

152) Zdefiniuj elementy struktury bazy danych systemu Access. Tabela - jest pojemnikiem na dane dotyczące konkretnego tematu np. informacje dotyczące pracowników lub faktur sprzedaży. W bazie danych może być wiele tabel, z których każda przechowuje informacje dotyczące innego tematu. Każda z tabel może zawierać dane wielu typów, włącznie z tekstem, liczbami, datami i obrazami. Rekord Pole Kwerendy Formularze Makra

PAGE 1

Moduły Relacje

153) Jakie cechy pola rekordu muszą zostać zdefiniowane? Maksymalna liczba wprowadzonych znaków, typ pól, format, maska wprowadzenia, tytuł, wartość domyślna, reguła poprawności, komunikat o błędzie, wymagania, indeksowanie, kreator odnośników.

154) Jakie typy pól mogą wystąpić w bazie danych? Tekst, liczba, tak/nie, memo, obiekt OLE, data/godzina, walutowy, autonumer, hiperłącze, kreator odnośników

155) Co to jest klucz podstawowy tabeli bazy danych systemu Access? Jedno lub więcej pól które jednoznacznie identyfikują każdy rekord tabeli, służy do odwołania się w relacji z jednej tabeli do określonego rekordu innej tabeli.

156) Co oznacza relacja między tabelami bazy danych? Są to powiązanie między sobą, zapewniają integralność baz danych: jedno-do-wielu, jedno-do-jednego, wiele-do-wielu.

157) Jakie warunki musza być spełnione, by móc utworzyć relację między dwiema tabelami bazy danych? Musi istnieć identyczne pole w obu tabelach baz danych

158) Co oznaczają relacje: jeden do jednego i jeden do wielu? Jeden do jednego – kiedy jedna tabela łączy się tylko z jedną inną tabelą Jeden do wielu – kiedy jedna tabela łączy się z wieloma tabelami

159) Jaki jest cel łączenia komputerów w sieć? Wymiana informacji, danych, komunikowania się, dzielenie się zasobami, programami, dokumentami, drukarkami, skanerami itp.

Jakie elementy są niezbędne do działania sieci komputerowych? Serwer sieciowy (serwery plików, komunikacyjne, drukarek), stacje roboczwe, okablowanie, siecioy system operacyjny

160) Jakie funkcje pełni system operacyjny i karta sieciowa przy transmisji informacji w sieci? System operacyjny – odpowiada za przygotowanie danych do przesyłania i za koordynację pracy urządzeń sieciowych. Pobranie danych do przesłania, pakuje dane małymi porcjami, pakuje w koperty tzw. pakietami. Karta sieciowa – łączy ze środkiem transmisji.

161) Co określa protokół transmisji sieciowej? Stan (np. połączono), czas trwania, szybkość, siłę sygnału, aktywność

162) Wymień popularne protokoły adresowania (transportu) i protokoły sieciowe? Protokoły sieciowe: IP (Internet Protocol), APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking), CONS (OSI Connection-Oriented Network Service), CLNS, IPX, AppleTalk DDP Protokoły adresowania: TCP

163) Wymień środki transmisji kablowej i bezprzewodowej oraz określ typ impulsów w każdym z nich. Środki transmisji kablowej – światłowód Środki transmisji bezprzewodowej – telefon, satelita

164) Jakimi nazwami określa się sieci o różnym zasięgu działania? Lokalne (LAN), miejskie (MAN), rozległe (WAN), globalne (GAN)

165) Czym różnią się sieci LAN i WAN? Sieć LAN (Local Area Network) jest lokalną siecią obejmującą niewielki obszar (oddział, budynek), natomiast sieć WAN (Wide Area Network) jest rozległą siecią komputerową obejmującą duży obszar geograficzny (miasto, państwo, kontynent).

166) Czym różni się sieć partnerska od sieci klient/serwer? Sieć partnerska – (peer-to-peer) sieć równorzędnych komputerów, z których każdy może być zarówno serwerem jak i klientem

PAGE 1

Sieć klient/serwer – wydzielony komputer centralny który świadczy usługi oraz udostępnia zasoby wielu użytkownikom komputerowym w sieci, zwanych klientami

167) Wymień popularne systemy operacyjne przeznaczone do zarządzania serwerem. Windows NET/2003Server firmy Microsoft Netware firmy Novell

168) Wymień popularne systemy operacyjne przeznaczone do obsługi sieci partnerskiej. DOS/Windows 95/98/Me firmy Microsoft OS2/Windows NT/200/XP/Vista firmy Microsoft MacOs firmy Apple

169) Co rozumie się przez udostępnianie zasobów w sieci i mapowanie dysków? Udostępnianie zasobów w sieci – dzielenie się plikami w necie Mapowanie dysków – dostęp do konkretnych zasobów danych na serwerach, poprzez nieograniczony dostęp do nich pod warunkiem znania hasła do danego serwera (są to dyski wirtualne – fizycznie nie ma ich na naszym komputerze, ale mimo to mamy do nich dostęp).

170) Kiedy komputer w sieci partnerskiej pełni rolę klienta, a kiedy serwera? Serwer – udostępnia dane Klient – pobiera dane

171) Jaka jest różnica między Intranetem, Ekstranetem i Internetem? Intranet jest lokalną (wewnętrzną) siecią komputerową przedsiębiorstwa, Ekstranet jest rozszerzeniem Intranetu (Ekstranety spotyka się najczęściej w zastosowania biznesowych, gdzie traktowane są jako "przedłużenie" intranetu, służąc wymianie informacji z partnerami, klientami, dostawcami, etc.). Internet natomiast jest globalną siecią sieci komputerowych używających tego samego protokołu TCP/IP. Internet skupia tysiące sieci lokalnych, setki sieci miejskich, miliony komputerów i użytkowników.

172) Jak nazywają się główne protokoły Internetu? Są to protokoły aplikacji, transportu, sieciowy np. TELENET, HTTP, FTP, TCP, UDP, IP, RIP, SMTP, ARP

173) Jak są adresowane komputery podłączone bezpośrednio do Internetu? Są adresowane poprzez adres TCP/IP

174) Co oznacza domena w sieci komputerowej? Domena jest to adres internetowy, wpisany do przeglądarki, otwiera ona strony WWW

175) Co oznaczają elementy składowe adresów: IP, DNA, URL, E_MAIL? IP – (Internet Protocol) – siećA.podsiećB.podsiećC.komputer-host DNA – (Domain Name Address) – komputer.poddomena.domena URL – (Universal Resorce Lokator) - http://nazwa serwera WWW.poddomena.domena/folder/plik E-MAIL (Electronic Mail) – nazwa_użytkownika@serwer_poczty.poddomena.domena

176) Wymień i scharakteryzuj usługi informacyjne i komunikacyjne Internetu. Usługi komunikacyjne – poczta elektroniczna grupy dyskusyjne, listy dyskusyjne Usługi informacyjne – strona WWW, grupy dyskusyjne

177) Czym różni się korzystanie z usługi e_mail działającej według protokołu POP od IMAP? POP – zarządzanie pocztą odbywa się na komputerze klienta IMAP – zarządzanie pocztą odbywa się na serwerze poczty, dostęp możliwy z dowolnego komputera

178) Czym różnią się usługi internetowe: grupy dyskusyjne i listy dyskusyjne? Grupy dyskusyjne jest to zbiór wiadomości na różne tematy, które są umieszczane na serwerze grup przez użytkownika (protokół NNTP) [pl.comp.sys.unix], natomiast listy dyskusyjne dostarczane są bezpośrednio do skrzynek pocztowych subskrybentów.

179) Jakie działania są możliwe przy komunikacji w czasie rzeczywistym? Bezpośrednia dyskusja tekstowa lub głosowa (także wykorzystując obraz z web-kamery), współużytkowanie aplikacji, współprace przy tworzeniu dokumentów, transferowanie danych

PAGE 1

180) Co to jest: strona WWW, hipertekst, hiperłącze, witryna? Strona WWW - plik tekstowy napisany w języku HTML, zawierający hiperłącza, skojarzony z multimediami, lokalizowany przez adres URL Hipertekst – jest to wyróżniony krótki tekst lub obrazek na stronie internetowej, który pozwala przejść do kolejnej podstrony. Hiperłącze – łącze z zakodowanym adresem do innego zasobu, wbudowane w tekst lub obraz, uaktywniane kliknięciem. Witryna – zestaw połączonych przez hiperłącza stron WWW, przechowywanych na jednym serwerze

181) Do czego służą: przeglądarka i wyszukiwarka internetowa? Przeglądarka – program narzędziowy do przeglądania stron WWW oraz serfowania od strony do strony korzystając z hiperłączy. Wyszukiwarka – narzędzie do wyszukiwania stron zawierających potrzebne informacje

182) Wymień popularne przeglądarki i wyszukiwarki internetowe. Przeglądarki – Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Maxthon, Mozilla Suite, Opera, Konqueror oraz Safari Wyszukiwarki – Google, Yahoo. NetSprint, Archie, AltaVista

183) Jakie są sposoby wyszukiwania konkretnej informacji na stronach WWW? Wg tematów poprzez serwisy katalogowe Wg słów kluczowych, które mogą być opatrzone znakami (‘`+,-,*) lub poprzedzone nazwą poszukiwanego elementu i dwukropkiem

184) Jak nazywa się język tworzenia strony WWW? HTML

185) Jakie obiekty można umieścić na stronie WWW? Tekst, muzyka, video, obrazy.

186) Czym są i jakie szkody czynią w komputerze: wirusy, konie trojańskie i robaki? Wirus – samopowielający się program uszkadzający inne programy. Uszkadza program zmieniając jego działanie, niszczy zawartość sektorów startowych dysków, kasuje pliki, powoduje wyświetlanie mylnych komunikatów oraz nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego. Koń trojański – program wykonujący bez wiedzy użytkownika szkodliwe działania. Powoduje włamania do systemu, wykorzystanie poufnych informacji, rozsyłanie spamu, dostęp do plików zakażonego komputera, utrudnianie pracy programu antywirusowego. Robak – samopowielający się program nie infekujący innych programów. Powoduje zajęcie miejsca na dysku i pamięci, zawieszanie się systemu operacyjnego, uszkodzone lub skasowane pliki, atakowanie komunikatów internetowych, wprowadzenie konia trojańskiego, wyświetlanie reklam.

187) Jak działają programy antywirusowe? UWAGA!!! To pytanie profesor Harasiewicz kazała mi wykreślić, gdyż nie zdążyliśmy tego przerobić

188) Co to jest spam i jak można się przed nim chronić? Spam – rozsyłane masowo elektroniczne wiadomości narzucane użytkownikom e-mail.

189) Jak uchronić system przed programami szpiegowskimi (spyware) i reklamowymi (adware)? Poprzez blokady (firewall) labo antyszpiegi

PAGE 1

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument