Statystyka - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Statystyka - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (372 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: statystyka to nauka zajmująca się ilościowymi metodami analizy zjawisk masowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Statystyka to nauka zajmująca się ilościowymi metodami analizy zjawisk

masowych. Przy czym masowość zjawiska polega na jego wykorzystaniu dla

dużej liczby jednostek statystycznych (obiektów) właśnie dzięki temu

możliwe jest wykrycie za pomocą metod statystycznych różnego rodzaju

prawidłowości występujących w gospodarce np. skłonności ludzi do

oszczędzania, polityka kredytowa banków, zachowanie przedsiębiorstw.

Przedmiotem badań w statystyce jest zbiór jednostek statystycznych

podobnych pod względem określonych własności (np. mieszkańcy Katowic,

oddziały banków) nazywamy populacją ( zbiorowością statystyczną ).

Ponieważ bezpośrednie badania populacji są zbyt kosztowne i czasochłonne,

a często wręcz niemożliwe zatem w statystyce do analizy wykorzystuje się

najczęściej próbę, która stanowi podzbiór populacji.

Statystyka finansowa to udział statystyki zajmujący się analizą danych

finansowych (giełda, banki, itp.). Inaczej mówiąc wykorzystuje metody

statystyczne do badania zjawisk występujących w szeroko rozumianych

zagadnieniach finansowych.

Rodzaje cech (reprezentowanych przez zmienne)

*jakościowe (mierzalne)

np. płaca, koszty produkcji

*skokowe (przyjmują wartości ze skończonego zbioru wartości )

np. liczba studentów w grupie itp.

*ciągłe (przyjmują wartości z nieprzeliczalnego zbioru wartości) wynika to z

dokładności pomiaru

np. wzrost, waga, wartość sprzedaży itp.

Szeregi

*szczegółowy

np. płaca w tys. złotych (0,89 0,23 1,2 3,8 0,45 2,5)

*rozdzielczy dla ceny skokowej

docsity.com

liczba

oddziałów

liczba

banków

1 7

2 12

3 9

4 2

razem 30

*dla ceny ciągłej

wielkość

lokaty

liczba

kont

do 1000 154

1000-2000 585

2000-3000 378

3000-4000 297

4000 i

więcej

125

razem 1539

suma kredytów w

tys. złotych

%

banków

0-100 14

100-200 30

200-300 50

300-400 6

razem 100

! przedziały są prawostronnie domknięte

Wykresy

*wykres struktury

docsity.com

Wyc

inek

1

Wyc

inek

2

Wyc

inek

3

*wykres histogram

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

do

100

100-

200

200-

300

300-

400

wielkość

lokat

Miary służące do opisu cech jednostek statystycznych należących do próby:

*miary przeciętne (średnie) charakteryzują średnią wartość cechy dla

jednostek w próbie.

*miary zróżnicowania (zmienności) charakteryzują stopień zróżnicowania

jednostek w próbie

*miary asymetrii (skończonej) pokazują czy więcej jednostek ma wartość

cechy większej lub mniejszej od średniej.

Średnia

*arytmetyczna dla szeregu szczegółowego

x x x x

n

n     1 2 ...

1

n xi

i n

n

 

 

 

*arytmetyczna dla szeregu rozdzielczego cechy skokowej

x x n x n x n

n n n

n n

n

      

  

1 1 2 2

1 2

...

...

*arytmetyczna szeregu rozdzielczego cechy ciągłej

docsity.com

x x n x n x n

n n n

n n

n

      

  

^ ^ ^

...

...

1 1 2 2

1 2

x ^

-to środek przedziału klasowego

*arytmetyczna w przypadku częstości względnych

x x n x n x nn n       1 1 2 2

100

...

*harmoniczna

x n

x

n

ii

n

 1

1

*geometryczna

x x x xn n

 1 2 ...

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument