Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii - Notatki - Historia, Notatki'z Historia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii - Notatki - Historia, Notatki'z Historia. University of Warsaw

RTF (32 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki przedstawiające osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii

- Sumerowie wynaleźli pismo pod koniec IV tysiąclecia p.n.e., wiązało się początków z koniecznością tworzenia rozmaitych inwentarzy, rachunków, testamentów itp. Pierwsze pismo składało się z piktogramów. W III tysiącleciu p.n.e. przekształcono je w pismo ideograficzne, czyli pojęciowe. Pisali na glinie trzcinowym rylcem, który stawiał znaki o kształcie klinów- stąd nazwa pismo klinowe - Było one stawiane z cedru, szlachetnego drewna sprowadzanego z Libanu- Handlowali między innymi: lazurytem który odstraszał złe moce, a przy tym o pięknej barwie, sprowadzano go z centralnej Azji-Jednostką długości był łokieć, a wagi talent, równy około 30kg i dzielący się na 60 min.- Stosowali tablice do obliczania pierwiastków kwadratowych i sześćdziesiętny.- Kalendarz był opary na cyklu księżycowym rok liczył 354 dni i był podzielony na 12 miesięcy.- Babilończycy wynaleźli zegar słoneczny i dokonali podziału doby na 24 godziny, z których każda ma po 60 minut, a ta z kolei po 60 sekund.- Sumerowie prawdo podobnie wynaleźli brąz, będący połączeniem miedzi i cynku.- Pług i radło- Koło zaczęli wykorzystywać przy wyrobie naczyń, jaki i w transporcie.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument