Droga do doskonałości - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Droga do doskonałości - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (323 KB)
3 strony
427Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości opisujące drogę do doskonałości.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

DROGA DO DOSKONAŁOŚI

[10] Nie bójmy się w życiu cnót!!!

[11] Po co całe życie byd dzieckiem? Przecież trzeba się wreszcie przestad bawid tym życiem i wydorośled… Są bowiem w życiu większe radości aniżeli te, których doznajemy w wieku dziecięcym…

[12] Pracuj na mieszkanie! Ciałem ubogacaj duszę i Ziemią zdobywaj niebo!

[13] Wiadomo, że życie nie pachnie jedynie najdroższymi perfumami i nigdy w zupełności, do samiutkiego kooca, nie osiągniesz pełnego spokoju na tej Ziemi… I możesz w to wierzyd lub nie, ale KAŻDA udręka warta jest nieba!!! Życie nie jest łatwe ale trud się opłaca!

[14] Nie osiągniesz świętości na Ziemi, jeżeli nawet codziennie będziesz chodził do kościoła albo modlił się przez cztery godziny w ciągu dnia. Wszystko to może byd na próżno… Otwórz swoje oczy, rozejrzyj się, przyglądnij się wnętrzu Twego serca, czyli Twojemu podejściu do życia, myśleniu i różnym skłonnościom, oraz weź swój krzyż. Pewnie nie jeden krzyż… Nie walcz pięściami albo krzykiem. Rośnij w siłę wiary i mądrości. Ucz się kochad ludzi i uwielbiaj Boga Ojca bez słów; uwielbiaj Go sercem; uwielbiaj Go czynami miłości względem swoich braci i sióstr, w tym także rodziców – najdroższych ludzi pod słoocem, oraz ucz się pokory! Pozwól, by On działał w Tobie. Tak wiele musimy się nauczyd, by nie zmarnowad tego błogosławionego, ziemskiego czasu…

[15] Uczysz się w życiu na błędach i poznajesz świat… Ale staraj się tych błędów unikad i nie baw się ciągle życiem!!!

[16] Człowiek nieustannie się rozwija i nie powinien przez dłuższy czas pozostawad w jednym miejscu. Nie iśd na przód oznacza cofad się… Potrzebny jest ruch, bo ruch to życie…

[17] O wiele więcej prawdziwej miłości ma ten, kto z miłości daje swemu dziecku klapsy za jego niewłaściwe zachowanie aniżeli ten, który wychowuje bachora w ten sposób, że całe życie głaszcze go po głowie, chwaląc go i dając mu wszytko, o co poprosi… Lepiej bowiem mied czerwone paski na pośladkach niż byd „pączkiem w maśle”! Bo trzeba wychowywad tak, jak Bóg nas wychowuje… Żeby byd dobrym rodzicem trzeba byd blisko Boga i uczyd się od Niego…

[18] Przywiązywanie się zbytnie do rzeczy materialnych może byd początkiem zguby człowieka…

docsity.com

[19] Człowiek w jednym jest silniejszy, a w czymś innym słabszy… Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach… Pozostaje więc kwestia wyboru tego, co jest ważniejsze, aby nad tym pracowad i się udoskonalad…

[20] Jeżeli czynisz dobro, sumienie nic Ci nie wyrzuca, może często Ci nie wychodzi mimo dobrych chęci, a inni się do Ciebie ciągle doczepiają lub Cię „atakują”, bądź źle mówią na twój temat – to może byd DOBRY ZNAK. Bądź pokorny i ucz się. Nie przestawaj byd dobrym i znoś trudy!

[21] Pokora jest rodzicielką cnót…

[22] Będąc jednego razu w pewnym mieście usłyszałem przypadkowo fragment rozmowy telefonicznej jakiegoś człowieka ze znajomą osobą. Powiedział do niej m.in. takie słowa: „żeby móc biegad trzeba najpierw dobrze nauczyd się chodzid…”

[23] Najważniejsze pytanie w życiu brzmi: Czy tego chcesz…?

[24] Wszystko, cokolwiek czynię, czynię przed oczami mojego Stwórcy, Pana i Boga…

[25] Nie należy bardzo zrażad się niepowodzeniami czy utrapieniami. Kto wie, może one wszystkie przygotowują nas na „przyszłe rzeczy”…? Mogą nas przygotowywad na to, byśmy dostąpiwszy kiedyś miłosierdzia Bożego, stali się godnymi wielkich Bożych obietnic…

[26] Umierad walcząc…

[27] Jest jeden, jedyny, niepowtarzalny i najskuteczniejszy sposób na walkę ze złem: MIŁOŚD. Można powiedzied, że żadne odkrycie. Ale wypróbuj to. Nie jest to wcale łatwe… Dlaczego najtrudniej jest wykonad to, co wydaje się proste, banalne i wymaga pokory?

[28] Sztuką jest zachowad prostotę, gdy posiada się skłonnośd do komplikowania spraw…

[29] Do Ciebie, Drogi Przyjacielu, który czytasz ten tekst, bez względu na to, kim jesteś, skąd pochodzisz, jaki jesteś i ile masz lat – kieruję te oto słowa: nie bój się Chrystusa, nie bój się uświęcad dzięki Jego niewidzialnej łasce, nie bój się otworzyd ku Niemu swe serce, NIE BÓJ SIĘ ŚWIĘTOŚCI! Nie bój się żadnej ze swoich wad i grzechów. On potrafi je wszystkie spalid w płonącym nieustannie ogniu swej miłości miłosiernej lub przemienid w coś dobrego. Twoje wady i grzechy nie są dla Niego zawadą, jeśli Twoje serce jest otwarte na Pana i pragnie Jego dobroci. Pan patrzy przede wszystkim na miłośd. Wszystkie Twoje winy mogą zostad zmazane miłosierdziem Jezusa, jeżeli tylko wyrazi na to zgodę Twoja wolna wola. NIE LĘKAJ SIĘ BYD ŚWIĘTYM. ŚWIĘTYM Z WADAMI, NIEDOSKONAŁOŚCIAMI I NIEWIERNOŚCIAMI. Umacniaj się czynami miłości, bądź pokorny i wypłyo na głębię,

docsity.com

tzn. pozwól Panu działad w głębi Twego serca i zmierzaj powolnymi krokami do szczęścia Twojej duszy…

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument