Ostatnia technika planowania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Ostatnia technika planowania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (179 KB)
2 strony
522Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: technika planowania działań wykonawczych o wysokim stopniu powtarzalności nosi nazwę wykresów Gantta - służą do planowania i oceny wykorzystania maszyn i urządzeń, p...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Ostatnia technika planowania

Technika planowania działań wykonawczych o wysokim stopniu powtarzalności nosi

nazwę wykresówGantta - służą do planowania i oceny wykorzystania maszyn i urządzeń, planowania i kontroli zadań operacyjnych. Wykresy charakteryzują dwie wielkości: rodzaj zadań i stanowisk uczestniczących w działalności operacyjnej oraz wielkość planowanych i wykonanych zadań.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

Tokarki razem

E

E

E

S

T1

T2

E

E

E

E

E

E

N

T3

MOTYWACJA uznaje się za najważniejszą funkcję zarządzania. Celem motywacji jest

uzyskanie określonego zachowania drugiej osoby. MOTYW - wewnętrzne przekonanie. Istota motywacji polega na doborze określonych bodźców do odpowiednich potrzeb.

Takie same różne

POTRZEBA

BODŹCE

MOTYW

ZACHOWANIE SIĘ

Alan Mc Ginnis - „Sztuka motywacji", „Sztuka inspiracji", „Sztuka kochania". Dwanaście zasad wydobywania z ludzi tego co najlepsze: 1. od ludzi którymi kierujesz oczekuj tego co najlepsze - dobry kierownik stawia na silne strony pracownika; nie wypominaj słabych stron bo stajesz się nieprzyjemny. 2. zauważaj potrzeby drugiego człowieka - dobry kierownik ma czas w czasie pracy na rozmowę o prywatnych problemach i sprawach pracownika; tj. okazanie szacunku

pracownikowi.

docsity.com

3. wysoko stawiaj poprzeczkę doskonałości - bądź wymagający, zadania trudne mobilizują; trudne zadania daj ą satysfakcję; bogata treść pracy - praca, która wymaga wysiłku intelektualnego. 4. stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej - pracownik powinien mieć szansę popełnienia błędów; karać nieoficjalnie w cztery oczy i za konkretne przewinienia, ganimy szybko, konsekwencje kary czy nagany powinny zniknąć wraz ze zniknięciem przewinienia, nie wolno łączyć kar - l przewinienie l kara. 5. jeśli ktoś zdąża tam gdzie ty dołącz do niego - entuzjazm jest zaraźliwy. 6. wykorzystaj wzorce by zachęcić do sukcesu. 7. okazuj uznanie i chwal osiągnięcia - sukces musi być zauważalny, nagroda lepiej

motywuje niż kara; chwalić oficjalnie za konkretne efekty a nie za całokształt; dobrze jest pochwałę ustną potwierdzić pochwałą pisemną.

8. stosuj mieszankę wzmacniania pozytywnego i negatywnego - „kija i marchewki". 9. potrzeba współzawodnictwa - wykorzystuj w sposób umiarkowany. 10. nagradzaj współpracę - umiejętność współdziałania jest koniecznym warunkiem

utrzymania elastyczności i organizacji. 11. pozwalaj by w grupie zdarzały się burze - konflikt jest cecha organizacji; umiejętność

zarządzania konfliktem. 12. staraj się własną motywację utrzymać na wysokim poziomie - dbaj o to abyś miał

zawsze dobry humor, nawet gdy nie czujesz się dobrze.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument