Przyczyny rozbiorów, konsekwencje - Notatki - Historia, Notatki'z Historia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Przyczyny rozbiorów, konsekwencje - Notatki - Historia, Notatki'z Historia. University of Warsaw

RTF (33 KB)
1 strona
482Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki dotyczące przyczyn i konsekwencji rozbiorów.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Przyczyny rozbiorów, konsekwencje, daty, hasła kim byli 1. PRZYCZYNY ROZBIORÓWI Rozbiór (1772r.)Polska utraciła 211 tysięcy km2 i 4 mln 530 tysięcy ludności, ponieważ zaborcy chcieli posiadać Polskę, gdyż jej położenie geograficzne, dostęp do morza oraz grunty przynosiły zyski.II Rozbiór (1793r.) Prusy i RosjaPrzyczyną była przegrana wojna polsko-rosyjska w 1792r., toczona w obronie konstytucji 3 maja.II Rozbiór (1795r.)Przyczyną była klęska skierowana przeciwko rozbiorom powstania Kościuszkowskiego (1794r.), która spowodowała ostateczną likwidację państwa polskiego.2. KONSEKWENCJEI Rozbiór: Na żądanie zaborców traktat rozbiorowy musiał zatwierdzić sejm Rzeczpospolitej. Nie przyniosły skutki interwencji Stanisława Augusta Poniatowskiego na dworach Europejskich. Poza traktatem sejm musiał przyjąć niekorzystne uchwały gospodarcze i handlowe. Skonfederowany sejm podjął próbę reformy państwa, uchwalił zwiększenie armii do 30 tysięcy żołnierzy, przeprowadził reformę skarbową.II Rozbiór:Przywódcy patriotycznego stronnictwa reform musieli opuścić kraj. 23 stycznia 1793r. Prusy i Rosja podpisały konwencje w sprawie II rozbioru, który został zatwierdzony przez targowiczan sejm grodzieński.III Rozbiór:Wywieziony do Grodna Stanisław August Poniatowski, abdykował 25 listopada 1795r. Mocarstwa rozbiorowe zawarły tzw. konwencje petersburską (1797r.), która obejmowała postanowienia w sprawie długów państwa i króla polskiego oraz zobowiązanie ze żadna ze stron nie będzie używać określenia Państwo Polskie.3. DATYI Rozbiór 1772r.II Rozbiór 1793r.III Rozbiór 1795r.Sejm 4-letni 1788-1792r.Konstytucja 3 maja 1791r.August II 1697-1733r.Stanisław August Poniatowski 1732-1798r.Wybór Augusta III na króla 1733r.4. HASŁADysydenci różnowiercyKonfederacja barska i targowicka często o charakterze ogólnokrajowym, z reguły występowały przeciwko władzy królewskiej.Sejm niemy trwał 1 dzień, ponieważ Rosja zabroniła rozmów, więc 1 lutego 1717r. podpisano traktat pomiędzy Augustem II a opozycją.5. KIM BYLI Stanisław Leszczyński - król Polski w latach 1704-1709 i 1733-1736.książę Conti - kandydat na sejmie elekcyjnym (1896-1797) na władcę Polski - francuskiksiążę.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument