Badanie sposobu dziedziczenia odporności - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Badanie sposobu dziedziczenia odporności - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt. University of Podlasie in Siedlce

PDF (200 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
809Liczba odwiedzin
Opis
Hodowla: Notatki z zakresu hodowli odpornościowej opisujące badanie sposobu dziedziczenia odporności.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Hodowla odpornościowa

Hodowla roślin zajmuje się otrzymywaniem nowych, lepszych odmian i

zachowaniem istniejących na niezmienionym poziomie. Jest nauką interdyscyplinarną,

korzystającą

z osiągnięć w takich dziedzinach, jak: genetyka, cytologia, embriologia, biotechnologa

i nasiennictwo.

Od wielu lat jednym z głównych kierunków hodowli roślin jest zapewnienie rolnikom

odmian odpornych lub tolerancyjnych na występowanie chorób grzybowych w

różnych warunkach środowiskowych – to właśnie jest celem tzw. hodowli

odpornościowej. Hodowca rozpoczynając hodowlę roślin danego gatunku w celu

wyprowadzenia nowej, odpornej odmiany musi przede wszystkim poznać sposób

dziedziczenia odporności danego gatunku, źródła odporności. Hodowca musi również

dostosować metody oceny roślin.

Ćw.1 09.10.2008r.

Badanie sposobu dziedziczenia odporności

Dziedziczenie odporności może być:

proste monogeniczne

warunkowane genem dominującym (gen dominujący to taki gen (allel), który na pewno wykształci - przynajmniej częściowo - reprezentowaną cechę) lub

recesywnym (gen recesywny – gen (allel), którego działanie ujawnia się

fenotypowo jedynie w organizmie homozygotycznym, jest uległy genowi

dominującemu i ujawnia się w pokoleniu F2)

poligeniczne, skomplikowane, warunkowane przez dużą liczbę genów, które mogą wpływać na siebie w różny sposób.

Rośliny danego gatunku mogą różnie reagować na różne rasy patogena. Dzieje się tak

dlatego, ze ich odporność ma różną genezę, tzn. dziedziczenie u roślin danego gatunku

może być różne, podobnie jak odporność może być różna u różnych odmian danego

gatunku.

Badanie sposobu dziedziczenia odporności:

1 rok – krzyżówka:

forma odporna x forma wrażliwa

o x w

(resistant x susceptible r x s)

2 rok – pokolenie F1  analiza pod względem odporności ( jednolicie odporne lub

wrażliwe

– ujawnia się cecha dominująca )

(Na tym etapie hodowca dowiaduje się, czy odporność jest cechą

dominującą – jednolicie odporne, czy recesywną - wrażliwe)

docsity.com

3 rok – pokolenie F2  analiza stosunku rozszczepień ( informacje o liczbie genów

warunkujących odporność ).

4 rok – określenie genotypów poszczególnych osobników ( informacje o tym jaki jest

to

rodzaj genów ).

Przykład I:

Założenie: odporność ma charakter dominujący, dziedziczy się monogenicznie.

Krzyżówka: forma odporna x forma wrażliwa

(o x w), ( r x s )

AA x aa

Pokolenie: F1 Aa x Aa f. odporne

F2 AA, (2x) Aa, aa 3:1, ¾ f. odporne, ¼ f.

wrażliwe

F3 1 : 2 : 1 ¼ AA – wszystkie f.

odporne

½ Aa – 3:1 f. odpornych

i f.

wrażliwych

¼ aa – wszystkie f.

wrażliwe

BC1 Aa x aa – Aa, aa 1:1 form odpornych do

f. wrażliwych

BC2 ½ Aa – 3:1 f. odpornych do f. wrażliwych

½ aa – wszystkie formy wrażliwe

Przykład II:

Założenie: odporność ma charakter dominujący i jest uwarunkowana przez 2 pary

genów kumulatywnych. Forma odporna posiada przynajmniej 1 gen dominujący.

Krzyżówka: forma odporna x forma wrażliwa

AABB x aabb

Pokolenie: F1 AaBb x AaBb f. odporne

F2 AABB, AABb, AaBb, AaBB, Aabb, aaBb, aaBB

15:1 f. odpornych : f. wrażliwych

F3 1/16 AABB – wszystkie formy odporne

1/16 aabb - wszystkie formy wrażliwe

docsity.com

2/16 AABb – wszystkie formy odporne

4/16 AaBb - 15/16 f. odporne i 1/16 f. wrażliwe

2/16 AaBB – wszystkie formy odporne

1/16 AAbb – wszystkie formy odporne

2/16 Aabb – ¾ f. odporne, ¼ f. wrażliwe

2/16 aaBb – ¾ f. odporne, ¼ f. wrażliwe

1/16 aaBB – wszystkie formy odporne

BC1 AaBb x aabb

AaBb, Aabb, aaBb, aabb 3:1 f. odpornych : f. wrażliwych

BC2 ¼ AaBb 15:1 f. odpornych : f. wrażliwych

¼ aabb wszystkie formy wrażliwe

¼ Aabb 3:1 f.odporne : f. wrażliwe

¼ aaBb 3:1 f. odporne : f. wrażliwe

Przykład III:

Założenie: odporność ma charakter dominujący i jest uwarunkowana przez 2 pary

genów współdziałających. Forma odporna posiada przynajmniej 2 geny dominujące,

po jednym z każdej pary alleli.

Krzyżówka: forma odporna : forma wrażliwa

AABB x aabb

Pokolenie: F1 AaBb x AaBb formy odporne

F2 AABB, AABb, AaBB, AaBb, AABb, AaBb, AaBB – f. odporne

AAbb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb – f. wrażliwe

9/16 f. odpornych i 7/16 f. wrażliwych

F3 1/16 AABB – wszystkie formy odporne

2/16 AABb – 3:1 ¾ f. odporne, ¼ f. wrażliwa

2/16 AaBB – 3:1 ¾ f. odporne, ¼ f. wrażliwa

4/16 AaBb - 9:7 9/16 f. odporne, 7/16 f. wrażliwe

1/16 AAbb – wszystkie formy wrażliwe

2/16 Aabb - wszystkie formy wrażliwe

2/16 aaBb - wszystkie formy wrażliwe

1/16 aaBB – wszystkie formy wrażliwe

1/16 aabb - wszystkie formy wrażliwe

BC1 AaBb x aabb

AaBb, Aabb, aaBb, aabb

3:1 f. wrażliwych do f. odpornych

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument