Pasze pochodzenia zwięrzecego - Notatki - Weterynaria - Część 1, Notatki'z Medycyna Weterynaryjna. Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8922 marca 2013

Pasze pochodzenia zwięrzecego - Notatki - Weterynaria - Część 1, Notatki'z Medycyna Weterynaryjna. Medical University of Warsaw

PDF (226 KB)
12 strona
333Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu weterynarii: pasze pochodzenia zwięrzecego. Część 1.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

Pasze pochodzenia zwierzęcego

ważne w żywieniu zwierząt monogastrycznych

bardzo wartościowe

wszystkie bogate w białko

wysoka stawność białka

duża zawartość lizyny i mniejsza w porównaniu z wzorcową zawartość aminokwasów siarkowych

nie zawierają włókna (poza niewielkimi ilościami pochodzącymi z przewodu pokarmowego zwierząt )

ubogie w związki bezazotowe wyciągowe (po za mlekiem i jego pochodnymi)

dużo związków mineralnych, a wśród nich wapnia i fosforu

zawartość witamin w poszczególnych paszach jest różna

są na ogół drogie i dlatego ich udział w dawce jest ograniczony

dodatek do dawki poprawia przyrosty wagowe u młodych świń i młodego drobiu

wadą jest zmienność składu chemicznego

stosuje się w postaci naturalnej lub przetworzonej

konserwacja polega na suszeniu lub kiszeniu (ryby)

Mleko i odpady mleczarskie

 Mleko  Mleko odtłuszczone  Mleko w proszku  Maślanka  Serwatka

Mleko  Pełne mleko krowie jest jedną z najwartościowszych i

najbardziej wszechstronnych pasz. Rzadko stosowane w żywieniu zwierząt ponieważ jest drogie i stanowi zbyt cenny pokarm dla ludzi.

 Białko-3,5% mleka składa się z kazeiny 80%, albuminy 14% i globuliny 6%. Białko mleka jest wysokowartościowe.

 Tłuszcz mleka występuje w postaci drobnych kuleczek tworzących emulsje, bardzo łatwo trawionych. 3,7%

 Jako węglowodan występuje w mleku cukier mlekowy- laktoza, która łatwo ulega fermentacji mlekowej. 4,8%

Mleko  Zawartość witamin w mleku zależy w pewnym stopniu od żywienia zwierząt. Odnosi się to szczególnie do witaminy A. Jeśli w paszy nie ma karotenów ilość witaminy A w mleku jest niska

 Ze względu na wysoką cenę mleko pełne stosuje się tylko w żywieniu cieląt które otrzymują do 8-10 l dziennie

 Obecnie dąży się do zmniejszenia dawki dziennej mleka i do skrócenia okresu pojenia mlekiem

Siara i mleko to pierwsza wysokowartościowa pasza dla młodych ssaków

Tab. Porównanie składu chemicznego mleka i siary Gatunek Produkt Zawartość w %

Sucha masa

Popiół surowy

Białko ogólne

Tłuszcz Laktoza

Krowa Mleko 12.84 0.74 3.1 4.0 5.0

Siara 24.51 1.11 14.0 6.7 2.7

Klacz Mleko 11.30 0.50 2.7 2.0 6.1

Siara 25.12 0.72 19.1 0.7 4.6

Mleko odtłuszczone  Różni się od pełnego zawartością tłuszczu. Jest go 0,2%. Ma niższą

wartość energetyczną niż pełne mleko.

 Brak w nim niektórych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach

 Zachowuje białko, cukier mlekowy, zw. mineralne, witaminy rozpuszczalne w wodzie.

 Stosowane w żywieniu drobiu, trzody chlewnej

 Skarmia się świeże lub zakwaszone.

 Nadkwaśne mleko powoduje biegunki i schorzenia przewodu pokarmowego

 Mleko odtłuszczone może zawierać zarazki gruźlicy- konieczna jest pasteryzacja

Mleko w proszku  zawiera 33% białka

 najczęściej jest to mleko odtłuszczone

 suszenie odbywa się metoda walcową lub rozpyłową

 wysoka temperatura zmniejsza wartość odżywczą, zmniejsza strawność białka

 najczęściej stosowany w dodatku do pasz świń i drobiu

Maślanka  zawiera 28-30% białka

 produkt uboczny produkcji masła

 0,1-1% tłuszczu

 stosowany w żywieniu świń i cieląt

 w większych ilościach może wywoływać biegunki

 skarmia się świeżą

Serwatka  powstaje przy produkcji sera

 zawiera 0,7% białka i 0,02% tłuszczu

 bogate źródło wapnia i witamin z grupy B

 zawiera mało składników pokarmowych

 suszenie jest drogie i energochłonne

 stosowana w żywieniu tuczników

TWAROGI

 odpad produkcji serów  bogate w białko  podawane dla drobiu i zwierząt mięsożernych  obniżają wartość pH dawki pokarmowej  wartość energetyczna twarogu chudego dla:  drobiu 5,1 MJ  zwierząt futerkowych mięsożernych 0,8  twaróg tłusty 1,4 MJ

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument