Chemia, podstawy - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Chemia, podstawy - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia

PDF (68 KB)
1 strona
844Liczba odwiedzin
Opis
Chemia: notatki z zakresu chemii przedstawiające podstawy tematu takie jak budowa materii, wiązania chemiczne itd.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Grupa 1-6 Budowa materii

1. Podstawowe składniki atomu to: protony i elektrony - protony,i neutrony –protony, neutrony i elektrony - elektrony

2. Ile jest protonów w atomie: tyle, co elektronów – tyle, co neutronów-zależy od rodzaju atomu-zależy od związku chemicznego

3. Jaki ładunek elektryczny mają cząstki elementarne atomu: Proton, ÷; neutron, 0: elektron, - Proton, ÷;neutron, ÷; elektron, - Proton, ÷; neutron, -; elektron, 0 – Proton, ÷; neutron, 0; elektron, 2

4. Jakiej cechy nie posiadają atomy: masy – aktywności chemicznej – barwy – kształtu 5. Izotopy danego pierwiastka różnią się między sobą: ciężarem – masą – liczbą

elektronów – liczbą protonów Wiązania chemiczne 6. Wiązanie jonowe jest: kierunkowe – niekierunkowe – to zależy od związku –

niekierunkowe w płaszczyźnie XY 7. Wiązanie kowalencyjne powstaje tylko pomiędzy różnymi atomami: tak – nie –

tak,ale muszą mieć wolne pary elektronowe – tak, ale różnica elektroujemności nie może być bardzo duża

8. Wiązanie wodorowe występuje pomiędzy związanymi atomami: H- - H – O - - H – S - --H – H --- H - - H

9. Wiązanie jonowe powstają pomiędzy atomami o: Podobnej elektroujemności – Różnej elektroujemności – Bardzo dużej różnicy elektroujemności – Bardzo małej różnicy elektroujemności

10. Jaka cecha charakteryzuje tylko związki jonowe: twardość – krystaliczność – rozpuszczalnośc w wodzie – przewodność roztworów wodnych

Chemia wody 11. Dysocjacja elektrolityczna dotyczy związków kowalencyjnych – jonowych –

rozpuszczalnych – wszystkich 12. Dysocjacji elektrolitycznej ulegają: sole – kwasy – związki nieorganiczne – elektrolity 13. Elektrolity mocne są to związki, które: przewodzą prąd elektryczny – w roztworze

H2O tworzą bardzo dużo jonów – dysocjują – nie dysocjują 14. Parametr pH jest miarą: stężenia jonów H+ - stężenia jonów OH- stężnia wszystkich

jonów – stężenia kationów 15. pH roztworów zasad wynosi: 7 - <7 - >7 - >>7 16. ph roztwór soli wynosi: 7 – <7 - >7 – zależy od rodzaju soli 17. Które sole nie ulegają hydrolizie: a) słaby kwas ÷ słaba zasada; b) słaby kwas ÷ mocna

zasada; c) mocny kwas ÷ słaba zasada; d) mocny kwas ÷ mocna zasada 18. Jaki będzie odczyn (pH) roztworu po rozpuszczeniu NaCl: a) obojętny; b)kwaśny;

c)silnie kwaśny; d) zasadowy Twardość wody 19. Twardość jest cechą: wody czystej chemicznie – wody utlenionej – wód śródlądowych

– wód naturalnych 20. Jaki rodzaj twardości ujawnia podgrzewanie lub gotowanie wody:całkowitą –

przemijającą – stałą – żadną 21. Twardość wody określamy:jakościowo – ilościowo – organoleptycznie – wzrokowo

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument