Badania polityczne - Notatki - Komunikacja społeczna, Notatki'z Komunikacja
Grzegorz_Br
Grzegorz_Br28 maja 2013

Badania polityczne - Notatki - Komunikacja społeczna, Notatki'z Komunikacja

RTF (35 KB)
1 strona
693Liczba odwiedzin
Opis
Komunikacja społeczna: notatki przedstawiające badania polityczne; procedury metodologiczne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Badania polityczne

Badania polityczne: Są one przeprowadzane na zlecenie, najczęściej dla gazet, czasopism. (4 do 8 raportów z badań miesięcznie ukazuje się w gazetach.)

PROCEDURY METODOLOGICZNE: (dot. wyborów parlamentarnych w których głosowanie nie jest personalne) 1. Próba badawcza:wielkość próby ok.1000-1100 osób (ale realizowana jest mniejsza liczba), Sposoby doboru prób: - próby adresowe: ankieter dostaje listę osób które ma przebadać. Jest to próba losowana, mniej narażona na błędy ankieterów od próby kwotowej, ale w 40% jest ona nierealizowana ze względu na błędy w listach adresowych.- Próby udziałowe (kwotowe): ankieter ma przebadać pewną kwotę, np. 4 osoby z danej miejscowości: 2 kobiety i 2 mężczyzn.Próba ta jest tańsza od losowej i organizacyjnie łatwiejsza, ale narażona na błędy ankieterskie (ankieter może przebadać swoich znajomych) 2. Sposób zadawania pytań:O frekwencję: Czy gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do sejmu, czy wziąłby Pan/ i w nich udział Rzeczywista frekwencja jest o 12-15% niższa od deklarowanej (badani wstydzą się przyznać że nie interesują się polityką, że nie biorą udziału w wyborach). W 2003r. chęć udziału w wyborach deklarowało 57% respondentów, w 2004r.: 45% (obserwujemy tendencję spadkową)O poparcie dla danej partii: - Pytanie zamknięte: Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do sejmu, na jaką partię by Pan/i głosował/a :PO/ SLD/Pis/ LPR/Samoobrona/ (...) - Pytanie otwarte: po pytaniu jest zostawione wolne miejsce na wpisanie odpowiedzi przez respondenta (ten sposób jest gorszy od poprzedniego ponieważ ludzie nie znają nazw partii) - Pytanie zamknięte w którym obok nazw partii wymienione są nazwiska liderów tych partii. (ponieważ ludzie kojarzą lidera z partią) - Pytanie zamknięte w którym po liście partii umieszczona jest notatka: Ma Pan/i do dyspozycji 100 punktów, jeśli jest Pan/i pewien/pewna na która partie będzie głosować, proszę dać jej wszystkie punkty, jeśli się Pan/i waha, proszę rozdzielić punkty wśród tych partii na które chciałby/ chciałaby Pan/i zagłosować. Ten sposób jest najtrudniejszy (respondent musi zrozumieć o co go prosimy i to wykonać; przy opracowywaniu wyników trzeba stosować ważenie), ale daje najlepsze efekty.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument