Cztery okresy rozwoju ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Cztery okresy rozwoju ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (108 KB)
1 strona
598Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: cztery okresy rozwoju ubezpieczeń.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Cztery okresy rozwoju ubezpieczeń: 1. Czasy starożytne, średniowieczne do końca XIV wieku

W tych czasach były zrzeszenia się pewnych grup na zasadach wzajemności w celu zabezpieczenia się w razie ryzyka, w celu podziału tego ryzyka między te osoby

2. XIV – XVII wyodrębnienie się inwestycji ubezpieczeniowych w okresie kształtowania się ustroju kapitalistycznego. Na tym etapie były umowy wspólne np. karawan, nazywające się umowami wspólnego pokrycia. Pojawia się też pierwszy zapis o tzw. Awarii wspólnej w Kodeksie Justyniana. Ta awaria wspólna dotyczyła niebezpieczeństw związanych z transportem morskim. Pożyczka morska, umowę tę zawierali przedsiębiorcy korzystający z transportu morskiego. Człowiek, chcący się ubezpieczyć brał taką pożyczkę, która była wysoko oprocentowana, jeśli następowało

zniszczenie lub uszkodzenie towaru pożyczka nie była zwracana. Dający pożyczkę był ubezpieczycielem, a jego zarobkiem było oprocentowanie, jeśli towar dotarł cało. Z czasem pojawiły się instytucje zajmujący się podobnymi usługami, umowy były sporządzane w formie aktu notarialnego i w ten sposób powstała polisa. Przełomem było powstanie korporacji Loyda w 17 wieku, która zajmowała się ubezpieczeniami morskimi. W 17 wieku można spotkać początki ubezpieczeń majątkowych, zaczęło się od pożaru Londynu w 1666 roku, kiedy to zwrócono uwagę na działalność ubezpieczeniową.

3. XVII i połowa XIX wieku w rozwiniętym kapitalizmie. W 19 wieku w związku z rewolucją przemysłową zaczyna powstawać rynek ubezpieczeniowy. Właściciele dóbr, fabryk i innych jednostek gospodarczych potrzebowali różnych form ubezpieczeń. Im większy rozwój gospodarczy kraju, tym większy rynek ubezpieczeń.

4. Połowa XIX wieku, aż do teraz

We wspólnym rynku gospodarczym wyznacznikami ubezpieczenia jest koncentracja i globalizacja ( skupienie wszystkich ubezpieczeń w celu pokrycia szkód ). Interwencjonizm państwa oraz rozwój reasekuracji to kolejny wyznacznik Europa – 891 $, Japonia – 5889 $, Polska (’95) - 30$. O tym, że rynek ubezpieczeniowy jest silnie rozwinięty w bogatych krajach, świadczy pozycja koncernów ubezpieczeniowych w tych krajach. Kartele Pool – składki idą do wspólnej kasy, namiastka koasekuracji

Wyższą forma koncentracji kapitału są koncerny. Skupiają one jednostki ubezpieczeniowe, które tracą samodzielność ekonomiczną. Składki idą do jednej kasy, istnieje jeden ośrodek dyspozycyjny. Ogromny kapitał wpływa nie tylko na politykę ubezpieczeniową, ale także na całą gospodarkę danego kraju. Poprzez fuzję , łączenie się jednostek ubezpieczeniowych tworzą się holdingi, mające na celu zniszczyć konkurencję. W naszym systemie żaden fundusz nie upadnie, ponieważ stoi za nim skarb państwa.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument