Ćwiczenia - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Ćwiczenia - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

XLS (29 KB)
7 strona
435Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu elementów informatyki odnoszące się do ćwiczeń związanych z wynikami nauczania języka angielskiego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

Nazwa Zysk (PLN)

Środek 1 ### 1000 20/12/1995 2000 2,7 20% 2000 Środek 2 ### 1500 15/01/1996 3000 3,2 18% 2520 Środek 3 ### 3000 08/03/1996 4500 2,5 25% 4500 Środek 4 ### 2000 21/01/1996 3500 2 20% -500 Środek 5 ### 2500 30/12/1995 7000 2,5 14% 2500 Środek 6 ### 1500 18/08/1995 4000 2,6 20% 2440

Średni zysk: 2243,33 Łączny zysk: 13460

Data zakupu

Cena zakupu (PLN)

Data sprzedaży

Cena sprzedaży

(PLN)

Wskaźnik wzrostu

cen

Roczne zużycie

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 Droga Prędkość Droga Prędkość Droga Prędkość Droga Prędkość

ABCDA 500 10 750 14 650 25 1000 15 ABDCA 500 10 810 13 650 5 600 17 ACBDA 600 15 750 13 810 13 1000 15 ACDBA 600 15 650 25 810 8 500 8 ADBCA 1000 20 810 8 750 14 600 17 ADCBA 1000 20 650 5 750 13 500 8

Czas minimalny:

DANE DLA STATKU ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PORTAMI [MM] PRĘDKOŚĆ [WĘZŁY]

A B C D A B C A X 500 600 1000 A X 10 15 B 500 X 750 810 B 8 X 14 C 600 750 X 650 C 17 13 X D 1000 810 650 X D 15 8 5

WARIANT TRASY

CZAS [godz]

196.14.17 277.36.07 226.40.00 229.45.00 240.06.56 300.11.32 196.14.17

DANE DLA STATKU PRĘDKOŚĆ [WĘZŁY]

D 20 13 25

X

WYNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SKALA 10-PUNKTOWA)

Lp. Uczeń Termin 1 Wynik 1 Termin 2 Wynik 2 Termin 3 Wynik 3 Termin 4 Wynik 4

1 96/09/15 4 96/11/06 5 96/12/15 7 97/01/20 10

2 96/09/17 3 96/11/08 5 96/12/16 8 97/01/21 9

3 96/09/17 2 96/11/07 3 96/12/17 7 97/01/19 9

4 Goś Anna 96/09/18 5 96/11/05 2 96/12/14 4 97/01/19 7

5 96/09/18 2 96/11/04 4 96/12/16 7 97/01/18 10

6 96/09/18 3 96/11/08 3 96/12/17 6 97/01/17 8

7 96/09/18 2 96/11/07 6 96/12/18 5 97/01/18 7

WYNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SKALA 10-PUNKTOWA)

Lp. Uczeń Termin 1 Wynik 1 Termin 2 Wynik 2 Termin 3 Wynik 3 Termin 4 Wynik 4

1 96/09/18 3 96/11/08 3 96/12/17 6 97/01/17 8

2 Goś Anna 96/09/18 5 96/11/05 2 96/12/14 4 97/01/19 7

3 96/09/15 4 96/11/06 5 96/12/15 7 97/01/21 10

4 96/09/17 2 96/11/07 3 96/12/17 7 97/01/19 9

5 96/09/17 3 96/11/08 5 96/12/16 8 97/01/21 9

6 96/09/18 2 96/11/07 6 96/12/18 5 97/01/18 7

7 96/09/18 2 96/11/04 4 96/12/16 7 97/01/18 10

WYNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SKALA 10-PUNKTOWA)

Lp. Uczeń Termin 1 Wynik 1 Termin 2 Wynik 2 Termin 3 Wynik 3 Termin 4 Wynik 4

1 96/09/15 4 96/11/06 5 96/12/15 7 97/01/21 10

2 96/09/17 3 96/11/08 5 96/12/16 8 97/01/21 9

3 96/09/18 2 96/11/04 4 96/12/16 7 97/01/18 10

4 96/09/17 2 96/11/07 3 96/12/17 7 97/01/19 9

Kowalski Andrzej

Malinows ki Jacek Kubicka Marzena

Wierzyńs ki Jan Frycz Maciej

Świerczyń ski Maciej

Frycz Maciej

Kowalski Andrzej Kubicka Marzena Malinows ki Jacek

Świerczyń ski Maciej

Wierzyńs ki Jan

Kowalski Andrzej

Malinows ki Jacek Wierzyńs

ki Jan Kubicka Marzena

5 96/09/18 3 96/11/08 3 96/12/17 6 97/01/17 8

6 96/09/18 2 96/11/07 6 96/12/18 5 97/01/18 7

7 Goś Anna 96/09/18 5 96/11/05 2 96/12/14 4 97/01/19 7

WYNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SKALA 10-PUNKTOWA)

Lp. Uczeń Termin 1 Wynik 1 Termin 2 Wynik 2 Termin 3 Wynik 3 Termin 4 Wynik 4

1 96/09/18 2 96/11/04 4 96/12/16 7 97/01/18 10

2 96/09/17 2 96/11/07 3 96/12/17 7 97/01/19 9

3 96/09/15 4 96/11/06 5 96/12/15 7 97/01/21 10

4 96/09/17 3 96/11/08 5 96/12/16 8 97/01/21 9

5 96/09/18 3 96/11/08 3 96/12/17 6 97/01/17 8

6 96/09/18 2 96/11/07 6 96/12/18 5 97/01/18 7

7 Goś Anna 96/09/18 5 96/11/05 2 96/12/14 4 97/01/19 7

Frycz Maciej

Świerczyń ski Maciej

Wierzyńs ki Jan

Kubicka Marzena Kowalski Andrzej

Malinows ki Jacek

Frycz Maciej

Świerczyń ski Maciej

WYNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SKALA 10-PUNKTOWA)

26 0,051282

25 0,048396

21 0,060071

18 0,024038

23 0,068297

20 0,047146

20 0,040042

WYNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SKALA 10-PUNKTOWA)

20 0,047146

18 0,024038

26 0,050531

21 0,060071

25 0,048396

20 0,040042

23 0,068297

WYNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SKALA 10-PUNKTOWA)

26 0,050531

25 0,048396

23 0,068297

21 0,060071

Łączny wynik

Średnie tempo

nauczania

Łączny wynik

Średnie tempo

nauczania

Łączny wynik

Średnie tempo

nauczania

20 0,047146

20 0,040042

18 0,024038

WYNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SKALA 10-PUNKTOWA)

23 0,068297

21 0,060071

26 0,050531

25 0,048396

20 0,047146

20 0,040042

18 0,024038

Łączny wynik

Średnie tempo

nauczania

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument