Przykład wspaniałej modlitwy do Ojca, Matki Bożej i Anioła Stróża - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Przykład wspaniałej modlitwy do Ojca, Matki Bożej i Anioła Stróża - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (275 KB)
2 strony
719Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające przykład wspaniałej modlitwy do Ojca, Matki Bożej i Anioła Stróża.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PRZYKŁAD WSPANIAŁEJ MODLITWY DO OJCA, MATKI BOŻEJ I ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boży dodaj mi siły abym mógł w swoim sercu karmid dary otrzymane od Jezusa i aby dzięki

temu serce moje coraz bardziej rosło! Pilnuj mnie, strzeż mnie oraz prowadź w zupełnej wolności

i niekooczącej się przyjaźni z Moim Wybawcą, Amen.

MODLITWA ZA LUDZKIE SERCE. Duchu Święty, pełny łaski i cnoty przyjdź… nawiedź nasze serca bo są

spragnione Twojego pokoju… wlej w nie świętą swą miłośd i zapal je gorliwością postępowania wg

Twej świętej woli, według woli Ojca… Duchu Boży napełnij nas mocą – mocą wiary, miłości i dobra.

Uświęcaj nas aby ziarno życia nieustannie dojrzewało i przynosiło plon obfity! Tyś jest źródłem życia i

świętości naszych serc a zarazem największym ich pragnieniem! Pocieszycielu drogi, nasyd nasze

serca swą łaską świętą i uzdrów je z wszelkich chorób, które nie pozwalają nam byd ze Zbawicielem! -

Nasz Boski Pośredniku, źródło naszej świętości i życia!! Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ZA SAMEGO SIEBIE. Matko, Ty nigdy nas nie opuszczasz…, nigdy nie

zostawiasz nas samych i nigdy nie opuszcza dusza Twoja człowieka! Przymnóż mi proszę tę ufnośd w

Świętą Twą opiekę! Ku Tobie Maryjo – Matko naszego Odkupiciela, kieruję swoje oczy, do Ciebie

wznoszę swojej serce i ożywiony jestem nadzieją. Tobie prawdziwie, Najświętsza Dziewico, chcę się

zawierzyd i polecid Ci wszystkie swoje sprawy bez wyjątku. Wiesz, jak wieloma rzeczami jestem

gnębiony i dlatego trudno jest mi w pełni oddad się w Twe najświętsze ramiona. Dziękuję Ci z

głębokości swego serca za Twojego Syna! Niech będzie błogosławione Twoje serce, dusza Twa i

święta korona na Twojej głowie! Dziękuję Ci za to, że Polska ma swoją Królową! Dziękuję Ci za Ojca

świętego! Tyś jest duchem naszego narodu i piękną naszą opiekunką! Ku Tobie kieruje swe myśli.

Dziękuję za całą tą łaskę, którą świat dostaje za Twoją świętą przyczyną! Bądź pochwalona święta

Panno nad pannami, orędowniczko nasza, Domie nasz, słooce nasze i kwiecie nasz pięknie kwitnący!

Matko, wspomożycielko nasza i ostojo, Królowo łącząca nas z Bogiem! Wierzę w święte Twe

orędownictwo w niebie aby nie zgubid tej nadziei i łaski od Pana. Wiem, że nasze prośby zostaną

wysłuchane tylko na wszystko przyjdzie czas i miejsce. Teraz daj mi siłę i pokorę aby przetrwad te

ciężkie czasy. „… i Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyo się za nami!” Pomóż mi i całej

mojej rodzinie oraz każdemu człowiekowi z osobna naśladowad w życiu Twoje cnoty i zachowywad w

sercu wszystkie święte słowa Twego ukochanego Syna mimo, że często do kooca ich nie rozumiemy…

Daj nam proszę łaskę życia, uproś ją Ty, któraś była kiedyś pełna żalu, trwogi i smutku, gdy stałaś pod

krzyżem… Ale Bóg nie zostawił i nie zawiódł nadziei schowanej w świętym Twym sercu… . Również i

my ufamy, że za Twoją wspaniałą przyczyną Bóg okaże nam pomoc i będzie mógł nas kiedyś obdarzyd

wieczną nagrodą…, Amen.

…i wciąż nie wiem kim jestem i gdzie mnie widzisz… Pokaż drogę, którą przygotowałeś dla mnie i

dodaj siły by spełniad na niej Twoją świętą wolę oraz starad się nieustannie pojąd Twą naukę i nią żyd,

żeby wreszcie stad się „W TOBIE”… Naucz mnie byd jak Ty. Spraw, bym z radością poddał się Twojej

woli i nie bał się jej! Jednym z moich lęków jest to dziwne mniemanie, że Twoja wola mnie zniewoli i

nie będę w pełni szczęśliwy… Daj mi proszę łaskę, bym odrzucił od siebie te myśli bo przecież Ty wiesz

o mnie wszystko a ja o sobie nie wiem prawie nic… Amen.

Dziękuję za łaskę krzyża…

docsity.com

Ty dałeś nam wszystko… Uwielbion i błogosławion bądź najpiękniejszy i nieskooczony Stwórco i

Dawco życia! Nie da się w żaden sposób opisad Twoich darów… Bądź błogosławion za te

niewymowne cuda Twej szalonej i nieskooczonej miłości…!!!

Bądź uwielbiony i wszech błogosławiony Ojcze na wieki!!! Niech płynie Tobie nieustannie pieśo

chwały za wszystkie dzieła świętych rąk Twoich!!! Dlaczego obdarzyłeś człowieka tak niepojętą

godnością??? Dałeś mu nie tyle piękne ciało, ale również duszę, która przeznaczona jest do wiecznej

chwały… Uwielbiony bądź Wszechmogący za wszystkie cuda na tej ziemi. Każde z nich w pewnym

stopniu jest zwierciadłem Twego wielkiego Imienia! Największym z tych zwierciadeł jest człowiek, w

którym umieściłeś swoje Boskie cechy…! To jest niewymowna chwała i duma!! Czym człowiek

zasłużył sobie na taką chlubę??? Bądź nieskooczenie uwielbiony Trójjedyny Boże za wszystkie dary,

którymi raczyłeś obdarzyd istotę ludzką… Bądźże pochwalon za nasze życie, piękne ciała, ziemię,

powietrze, wodę i cały otaczający nas Eden…! Bądź błogosławiony za ludzką mądrośd, rozum, pamięd

serce i wolną wolę!!

Niech błogosławi Cię każdy ludzki oddech!!!

Niech błogosławi Cię każde uderzenie serca!!!

Niech błogosławią Cię nasze języki, uszy, usta i oczy!!!

Niech błogosławią Cię nasze nogi i ręce bo stworzyłeś je również dla swej Boskiej chwały!!!

Niech błogosławią Cię nasze serca pełne radości i pokoju!!!

Niech błogosławią Cię nasze dusze!!!

Niech błogosławią Cię wszystkie żywe istoty tego świata poprzez swoje istnienie!!!

Niech błogosławią Cię góry i doliny!!!

Niech błogosławią Cię wszystkie gwiazdy na niebie!!!

Niech błogosławią Cię słooce i księżyc!!!

Niech wielbi Cię każda ludzka istota, która porusza się po tym pięknym świecie!!!

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument