Podłączanie istniejącej bazy danych SQL - Notatki - Bazy danych, Notatki'z System Zarządzania Bazą Danych. Warsaw School of Economics
Irena85
Irena8524 marca 2013

Podłączanie istniejącej bazy danych SQL - Notatki - Bazy danych, Notatki'z System Zarządzania Bazą Danych. Warsaw School of Economics

PDF (248 KB)
3 strony
772Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają tematy z zakresu bazy danych: podłączanie istniejącej bazy danych SQL.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

URUCHAMIANIE ISTNIEJĄCEJ BAZY DANYCH W SQL SERVER

1. W sytuacji kiedy istnieje konieczność uruchomienia istniejącej bazy danych w środowisku MS SQL Server (np. pozyskanej z dowolnego folderu C:\Documents and Settings\SAS User\Pulpit\Instrukcje BD\Ćwiczenie NR\Wykonanie ćw NR). Dla porządku należy wykonać kopię podłączanych plików bazodanowych: Kadry i Kadry_log do folderu: C:\Documents and Settings\SAS User\Pulpit\Baza Danych (pp. Rys. 1).

Rys. 1 Kopiowanie plików bazy danych

2. Teraz uruchamiamy z pulpitu narzędzie SQL Server Management Studio (pp. Rys. 2) i łączymy się z serwerem.

Rys. 2 Uruchamianie narzędzia SQL Server Management Studio

3. Na folderze Databases wywołujemy menu podręczne i wybieramy opcję – Attach (pp. Rys. 3).

docsity.com

Rys. 3 Wywołanie opcji przyłączania – Attach

4. W oknie przyłączania wybieramy przycisk Add (pp. ).

Rys. 4 Dodawanie pliku bazy danych

5. Wskazujemy plik Kadry.mdf, który będzie podłączany i wybieramy przycisk OK. (pp. Rys. 5).

Rys. 5 Wskazanie podłączanego pliku

docsity.com

6. Po wybraniu przycisku OK (w oknie Add) wracamy do okna podstawowego, gdzie baza danych już istnieje i zawiera wszystkie elementy, które posiadały podłączane pliki bazodanowe (pp. Rys. 6).

Rys. 6 Podłączona baza danych

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument