Muzea biograficzne w Polsce - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia
Maciej
Maciej28 maja 2013

Muzea biograficzne w Polsce - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia

RTF (37 KB)
2 strony
616Liczba odwiedzin
Opis
Geografia: notatki z zakresu geografii przedstawiające muzea biograficzne w Polsce.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Muzea biograficzne w Polsce

DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobnie miejsce narodzin astronoma Mikołaja Kopernika. Jest to zespół dwóch późnogotyckich kamienic z końca XV w., przebudowanych w latach 1960 - 1963. W trakcie rekonstrukcjii przywrócono dawny układ wewnętrzny i fasadę z końca XV w. posiadającą schodkowy szczyt i maswerkowe dekoracje malarskie. Kamienica ta stanowi przykład torunskich, gotyckich kamienic kupieckich typu hanzeatyckiego. Kamienica nr 15 posiada bardzo bogatą fasadę z XIV w., przywróconą w 1972 r.,jej maswerkowa dekoracja malarska została przywrócona podczas prac renowacyjnych w 1992 - 1994 roku. Dawniej ulica Kopernika nosiła nazwę św. Anny. Późnogotycka kamienica pochodzi z przełomu XIV i XV w., należy do tak zwanych spichlerzodomów, które w dawnych czasach spełniały zarówno funkcje mieszkalne i były magazynem. Obecnie w obu kamienicach mieści się oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.

DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA Dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli koło Sochaczewa - obecnie muzeum biograficzne, w skład którego wchodzi oficyna, tzw. dworek oraz siedmiohektarowy park krajobrazowy nad Utratą. Dwór wraz z parkiem jest oddziałem Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie zarządzanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dworek w Żelazowej Woli zbudowany został około 1800 roku powstały dwie organizacje, które na cel postawiły sobie wykupienie Żelazowej Woli z rąk prywatnych: warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Domu Chopina i sochaczewski Komitet Chopinowski w 1928 r. udało się zrealizować to zamierzenie. Komitet Budowy Domu Chopina rozpoczął w 1931 r. remont budynku według projektu architekta Juliana Żakowskiego. W latach 30. urządzono wnętrze z XIX - wiecznymi meblami według projektu Lecha Niemojewskigo. 17 października 1931 r. dokonano symbolicznego otwarcia dworku. Obiekt udostępniono zwiedzającym w czerwcu 1939 r. Po zniszczeniach II wojny światowej dworek ponownie wymagał renowacji - projekt rekonstrukcji i przebudowy wnętrz opracował w 1948 r. prof. Mieczysław Kuźma. Kolejne renowacje odbyły się w latach 1958 - 1968. W 1951 r. wraz z parkiem przekazano Muzeum Narodowemu, a od 1953 r. obiekt jest pod opieką Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. Obecnie każdego roku Żelazową Wolę odwiedza ok. 200 000 gości z kraju i ze świata.

DOM RODZINNY PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WADOWICACH

Wystawa w Domu rodzinnym Jana Pawła II ma zilustrować i upamiętnić Jego życie i działalność w Polsce, aż do momentu, w którym opuścił ją na stałe, wybrany biskupem Rzymu. W pokoju, w którym Karol Wojtyła urodził się i mieszkał do roku 1938 oraz w przylegającej do niego kuchni zgromadzono to, co zachowało się z dawnego umeblowania przywiezionego do Krakowa po opuszczeniu Wadowic. W pokojach w gablotach po stronie prawej znajdują się dokumenty ( oryginały bądź kopie ), przedmioty, które stanowiły osobistą własność Karola Wojtyły, oraz Jego rękopisy i dzieła wydane przed 18.X. 1978 r. Na ścianach wiszą fotografie z wielu momentów życia, od dziecka przez lata szkolne i studenckie, przyjęcie służby kapłańskiej i biskupiej, wreszcie godność kardynała, aż po wyjazd na konklawe do Rzymu. W pokoju wystawiono książki o Janie Pawle II wydane w różnych krajach świata. W 1988 r. dołączono do stałej ekspozycji 2 pokoje. Po lewej stronie w pokoju znajduje się kompozycja z fotografii ukazujących w sposób symboliczny Papieża Jana Pawła II i Jego ojczyznę. Na planszy po prawej stronie znajdują się zdjęcia z pierwszego i drugiego pobytu w rodzinnym mieście. W pokoju zostały umieszczone zdjęcia z ostatniej wizyty w Wadowicach. W pokoju zawieszone są również obrazy z 20 - lecia pontyfikatu Ojca Świętego.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument