Bankowość - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Bankowość i finanse. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_8413 czerwca 2013

Bankowość - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Bankowość i finanse. Poznan University of Economics

PDF (145 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z ekonomii dotyczące bankowości; ustawa bankowa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Bankow polegaj

Art. 2 P

Bank j podstaw obciąża zwrotny

Ustawa

Powsze W rzec innych finanso

1. 2. W 3. W

w w

4.

5. T

Eko b

przeds

ość jako ącej na zw

rawo (ust

est osobą ie zezwo

jących ryz m.

o bankow

chnie ban zywistości pośrednik wego, któ

Muszą spe trybie p kład pier

pochodząc następstw

kładom p dalszym

Banki char banki są in podstawą Banki char

e wysokie powyższyc bankowym

nomika  anku

iębiorstow

nauka eko iązku bąd

awa) Ban

prawną ut leń upraw ykiem śro

ości

ki traktow banki cha ów finanso re:

łniać wyso rowadzone wotny pow ej z poza

em akcji k ochodnym ciągu. akteryzują stytucjam działania. akteryzuje instytucje h warunkó .

Bank

Zarz b

organi syste

banko

nomiczna ź zależnoś

kowa:

worzoną z niających d dki powier

ane są jak rakteryzuj wych. Ban

kie wyma j przez sie staje w w

systemu b redytowej banki mo

się dwust i zaufania

wysoki st pośredni w. Nie są

owość

ądzanie  anku

zacje  my  wego

zajmuje s ci między

godnie z p o wykony

zone bank

o typowe ą się cech ki są zate

gania staw bie akcji k

yniku wpła ankowego prowadzon gą kontyn

ronnymi s publiczneg

opień płyn ctwa finan bankami,

Teo mone

operac banko

ię wykrywa zjawiskam

rzepisami wania czy owi pod ja

instytucje p ami wyróż m instytuc

iane im p redytowej ty pienięż . Wkłady p ej przez b

uować sw

tosunkam o, a ich dw

ności grom sowego, k a zatem p

ria  tarna

je  we

niem praw i i proces

ustaw, dz nności ban kimkolwie

ośrednictw niającymi j jami pośre

rzez prawo tworzą wk nej do ban ochodne anki kome

oją działaln

i ,,kredytow ustronna

adzonych tóre nie sp ozostają p

idłowości ami pienię

iałająca na kowych, k tytułem

a finanso e z pośród dnictwa

bankowe łady poch ku z natomiast rcyjne. Dz ość kredy

ymi”. Stą wiarygodn

wkładów ełniają oza syste

żnymi.

wego.

. odne.

są ięki tową

d też ość

i lokat.

mem

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument