Konsumpcja - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Konsumpcja - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (333 KB)
4 strony
688Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: konsumpcja; konsument, formy producentów:, źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa, działania ekonomiczne.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

Wykład 8

Konsument konsumuje cały dochód w danym czasie, ale gospodarując dochodem może

rozkładać konsumpcje w czasie (konsumpcja bieżąca i k. przyszła)

KONSUMPCJA W CZASIE T = DOCHÓD W CZASIE T

Zwiększanie dochodu w czasie przez konsumenta

Konsument zgłasza popyt na pracę, kierując się:

1. Efekt substytucyjny na rynku pracy 2. Efekt dochodowy na rynku pracy

Ad.1

E.S. – zastępowanie wolnego czasu pracą, motywem konsumenta jest większa ilość pracy,

praca jest działaniem, które ma zastąpić konsumpcje. Wybór pomiędzy wolnym

czasem, a konsumpcją.

Konsument postępuje zgodnie z tym efektem przy relatywnie niskim poziomie dochodów

(Jest to zachowanie typu: mam dużo wolnego czasu, ale moje przychody nie

pozwalają na jego racjonalne wykorzystanie, dlatego poświęcam część wolnego czasu

na pracę, która zapewni mi większy przychód)

Ad.2

E.D. – odnosi się do wyższych poziomów dochodów, działanie jest tu odwrotne do e.s.,

motywem jest chęć posiadania większej ilości wolnego czasu, zastępuje się tu pracę

( jej czas ) – czasem wolnym, dobrem wolnym o wyższej użyteczności jest czas wolny

( chce konsumować dochód, który posiada)

praca w nadgodzinach – praca wynagradzana za wyższą płacę

czas wolny użyteczności > użyteczności dodatkowego dochodu – e. Dochodowy

czas wolny użyteczności < użyteczności dodatkowego dochodu – e. Substytucyjny

płaca – dochód pieniężny

dochód gospodarstwa domowego – dochód pieniężny i dochód niepieniężny (wychowanie

dziecka – nie korzysta z przedszkola, gotuje, pierze)

ROZŁOŻENIE DOCHODÓW W CZASIE: Gospodarstwo domowe spełnia 2 rolę na rynku kapitałowym:

- pożyczkodawca – wstrzymuje się z wydatkowaniem całego dochodu, oddaje go do dyspozycji w banku, on to może pożyczać innym podmiotom w następnym okresie,

zwiększa się konsumpcja przyszła, a ogranicza się konsumpcja bieżąca

- pożyczkobiorca – korzysta z rynku kapitałowego, zwiększa konsumpcje bieżącą, kosztem konsumpcji przyszłej

Konsument zdecyduję się być pożyczkobiorcą lub pożyczkodawcą pod wpływem:

- stopy wkładów długoterminowych - poziomu dochodów bieżących i przyszłych

docsity.com

- dostępności dóbr w okresie bieżącym i przyszłym (nie zawsze czysto fizycznie, ale może to być relacja cena – dostępność fizyczna dla

konsumenta (antycypacja popytu)). Konsument ocenia dostępność produktów w czasie i bada

stopę preferencji w okresie bieżącym i przyszłym oraz określa sobie indywidualną stopę

preferencji czasowych i na tej podstawie decyduję się, czy opłaca mu się oszczędzać czy nie:

np. 1) może samochody stanieją – warto oszczędzać

2) dobra drożeją szybciej niż oprocentowanie – opłaca się wziąć kredyt

Im wyższy poziom dochodu - tym większe możliwości rozłożenia konsumpcji w czasie

Im niższy poziom dochodu tym mniejsze możliwości

PRODUCENT – zorganizowany w formie przedsiębiorstwa. Powstał w drodze ewolucji. To

podmiot sfery realnej. Aktywny uczestnik procesów rynkowych. Realizuje swoje cele i

podejmuje ryzyko, cechy:

- odrębność ekonomiczna - odrębność organizacyjna - odrębność prawna

Producent może:

 obniżać koszty transakcji (pozyskiwanie i przetwarzanie informacji)

 odnosić korzyści skali produkcji, przy masowej produkcji, im wyższa produkcja, tym lepiej rozkładają się koszty stałe

 odnosić korzyści zespołowego wytwarzania – może zastosować specjalizację, która doprowadza do ciągu produkcyjnego – wyższa efektywność

Funkcje przedsiębiorstwa:

- Funkcja podażowa - Funkcja popytowa - Funkcja społeczna

Formy producentów:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO – samodzielny producent prowadzący pełen rachunek ekonomiczny

2. FIRMA – podmiot charakteryzujący się swoją nazwą i znakiem graficznym ( przedsiębiorstwo staję się firmą, gdy ma swój prawnie chroniony znak i nazwę), na rynku

substytutów każdy dąży do odróżnienia od innych wyrobów, należy dążyć do własnego

znaku firmowego – aby odróżnić się od innych.

Znak firmowy jest dodatkowym kapitałem, może być zastawem pod kredyt, poręczeniem

przy transakcji, podwyższa wartość firmy przy wycenie. Znaki:

- respektowane - umowne - kradzione (podszywanie się)

3. ZAKŁAD – część przedsiębiorstwa (które może być jedno lub wielozakładowe), nie jest

to jednostka samodzielna, zakład prowadzi część rachunku ekonomicznego w celu

przeprowadzenia centralnego rachunku ekonomicznego przez przedsiębiorstwo

Kwestia własności – wiązanie ról – właściciel, a zarządzający (wynajęty, zatrudniony

menadżer). Wejściami są kanały wspomagania przedsiębiorstwa.

docsity.com

Szersze otoczenie przedsiębiorstwa – prawo, podatki, technologia, rozwój nauki, przepływ

informacji.

Co produkować?

Jak produkować?

Dla kogo produkować? Odpowiedzi są łączne ,z jednej odpowiedzi

Za ile ? wynika druga

Ile produkować?

DZIAŁANIA EKONOMICZNE:

 wyznaczenie celów

 pozyskiwanie środków

 gospodarowanie tymi środkami

Wyznaczenie celów:

1) cele społeczne – przedsiębiorstwo jest miejscem samorealizacji osób tam pracujących, możliwość zrobienia kariery zawodowej, akceptacja w grupie, tworzenie warstw

społecznych

2) cele ekonomiczne – zysk, ale istnieją kontrowersje, co do celu przedsiębiorstwa, zyski (nadwyżki) mogą być celem do osiągnięcia celów, przedsiębiorstwo może się powiększać,

zagospodarowywać coraz większą część rynku.

Małe przedsiębiorstwo – wygospodarowanie nadwyżki

PŁYNNOŚĆ – zdolność przedsiębiorstwa do regulacji wszystkich bieżących zobowiązań

a) wewnętrzne (wobec pracowników) b) zewnętrzne (wobec kontrahentów, banków itd.)

Jeżeli przedsiębiorstwo ma problemy z płynnością, wówczas celem podstawowym jest

właśnie zysk.

Działalność przedsiębiorstwa musi być finansowana. Następuje:

a) gromadzenie majątku b) istnienie źródeł środków finansowych

Ważna jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – specyficzny sposób zarządzania przedsiębiorstwem, taki sposób

postępowania, który zapewnia najefektywniejsze z możliwych czynności produkcji.

Sprowadza się do poszukiwania takich konstrukcji kierowania produkcją, które dadzą

lepsze efekty, od innych form zastosowania danych czynników:

 zmiana technologii

 wprowadzanie nowych produktów

 poszukiwanie nowych rynków

Za wyższym zyskiem idzie ryzyko, dlatego przedsiębiorczość musi zaakceptować pojęcie

ryzyka

Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa:

- wewnętrzne - zewnętrzne

docsity.com

Wewnętrzne źródła (środki wygospodarowane przez przedsiębiorców. Cechą jest fakt iż nie

tworzą one żadnej zależności firmy od osób 3-ich czyli zewnętrznych)

 część zysku przeznaczona na rozwój przedsiębiorstwa, na inwestycje rozwojowe

 fundusz amortyzacyjny: - środki obrotowe - środki trwałe bilans - aktywa – pasywa źródło finansowania

fundusz amortyzacyjny dotyczy majątku trwałego i wiążę się z umażaniem –

obniżaniem wartości majątku trwałego w czasie przez amortyzacje

 sprzedaż części własnego majątku - dobrowolne (sam się decyduje, sprzedają stare, aby móc kupić nowe – restrukturyzacja,

unowocześnienie)

- przymusowe (aby móc zrealizować płynność, musi pozyskać gotówkę)

Zewnętrzne źródła:

 kredyty i pożyczki

 zobow. Wobec pracowników i kontrahentów środki zewn.

 druk papierów wartościowych (akcje i obligacje) ale kapitał

 dotacje i subwencje własny

 bezpośrednie inwestycje

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument