Model Virginni Henderson, kategoria potrzeb - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8922 marca 2013

Model Virginni Henderson, kategoria potrzeb - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw

PDF (166 KB)
14 strona
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu medycyny: model Virginni Henderson, kategoria potrzeb.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 14
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument

Opracowała: Paulina Rduch pielęgniarstwo 2 st., 1 rok, gr.12

Życiorys Virginii Henderson Urodziła się w Kansas City 30 listopada 1897 r. Po wybuchu I

Wojny Światowej podjęła decyzje o wstąpieniu do Amerykańskiej Wojskowej Szkoły Pielęgniarstwa w Waszyngtonie. Po ukończeniu szkoły pracowała jako pielęgniarka środowiskowa, a następnie jako nauczycielka pielęgniarstwa. W 1953 roku rozpoczęła pracę w Yale University, kontynuując badania poświęcone naturze pielęgniarstwa. Przemyślenia Virginii dotyczące pielęgniarstwa zostały zawarte w publikacjach: „Zasady i praktyka pielęgniarska”, „Podstawowe zasady pielęgniarstwa”. Za działalność naukową i zawodową była wielokrotnie nagradzana i wyróżniania m.in.. Zyskując honorowe tytuły doktorskie. Nazywano ją Wielką Damą Pielęgniarstwa, która całe życie zawodowe poświęcała wypełnianiu go nowymi treściami, co przenosiła na kształcenie pielęgniarek. Zmarła 19 marca 1996 roku.

Teoria V. Henderson W założeniach opracowanej teorii wyraźne jest kontynuowanie idei Florence Nightingale oraz korzystanie dla potrzeb pielęgniarstwa z teorii potrzeb A. Maslowa.

W rozważaniach w zakresie pielęgniarstwa podkreśla się szczególne znaczenie przejawów podstawowej aktywności człowieka, podejmowanej na rzecz zdrowia, jego potęgowania, zapobiegania i przywracania poprzez zaspokajanie wyraźnie określonych potrzeb.

W swojej teorii V. Henderson opisuje 4 podstawowe pojęcia: osoba, zdrowie, środowisko, pielęgniarstwo (pielęgnowanie).

Pojęcie osoby

Traktowana jest jako niezależna całość, funkcjonująca poprzez zaspokajanie 14 potrzeb, zwanych uniwersalnymi, których stosowanie w praktyce pozwala na wskazanie realnego zapotrzebowania na opiekę, głównie pielęgniarską.

14 potrzeb człowieka 1. Dopływu świeżego powietrza.

2. Pożywienia odpowiedniego do budowy ciała, wieku, stanu zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy.

3. Dostarczania napojów w wystarczającej ilości i jakości.

4. Usuwania produktów przemiany materii.

5. Ruchu i utrzymania właściwej postawy ciała.

6. Snu i odpoczynku.

7. Odpowiedniego ubioru i codziennych możliwości ubierania i rozbierania się.

8. Utrzymania w normie temperatury ciała.

9. Utrzymania czystości ciała.

10. Unikania niebezpieczeństw otoczenia

11. Komunikowania się z innymi ludźmi.

12. Oddawania się praktykom religijnym

13. Celowej pracy

14. Uczenia się, odkrywania, przejawiania zainteresowań.

Indywidualne uwarunkowania potrzeb człowieka

•Właściwości biologiczne: wiek, masa ciała, sprawności motoryczne, funkcjonowanie receptorów wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi.

•Właściwości psychiczne: temperament, stan emocjonalny, nastrój, możliwości intelektualne.

•Właściwości społeczno –kulturowe: stan społeczny, kulturowy.

•Zaburzenia w stanie zdrowia: zaburzenia gospodarki wodno – elektrolitowej, niedotlenienie, wstrząs, zaburzenia świadomości, zaburzenia termoregulacji, uszkodzenia skóry, zaburzenia aktywności ruchowej, ból.

•Stany szczególne np.: stan przedoperacyjny, pooperacyjny.

Definicja zdrowia

Zdrowie wg Henderson to zdolność człowieka do zaspokajania jego 14 podstawowych potrzeb zdrowotnych.

Osiąganie dobrego stanu zdrowia stanowi wyzwanie dla każdego człowieka, jest jego celem.

Pojęcie środowiska

Środowisko poprzez wyodrębnione elementy zewnętrzne wpływa na zaspokajanie potrzeb człowieka, efektywność życia oraz rozwój organizmu.

Elementami składowymi środowiska człowieka są między innymi osoby w kręgu rodziny i relacje zachodzące pomiędzy nimi a pacjentem, podstawowe warunki socjalno- bytowe, które gwarantują mu prawidłowe funkcjonowanie w oparciu o potrzeby.

Definicja pielęgniarstwa (pielęgnowania)

Definicja pielęgnowania mówi o niezastąpionej funkcji pielęgniarki, która asystuje człowiekowi zarówno zdrowemu, jak i choremu (grupie ludzi) w wykonywaniu tych czynności, znaczących dla utrzymania zdrowia lub jego odzyskania (także dla zapewnienia spokojnej śmierci), które mógłby wykonywać bez pomocy, gdyby miał potrzebne po temu: siłę, wolę i wiedzę.

Pomoc udzielana człowiekowi powinna być świadczona w taki sposób, aby jak najszybciej mógł się bez niej obejść.

Role pielęgniarki

Środka zastępczego uzupełniającego określone niedomogi i braki pacjenta w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej.

Pomocnika w czynnościach opieki pielęgnacyjnej

Partnera ustalającego wspólnie z pacjentem plan opieki

Definicja pielęgniarki doskonałej

Doskonała pielęgniarka to osoba wrażliwa i współczująca w stosunku do pacjentów, która po mistrzowsku opanowała techniczne sprawności pielęgnacji i która w sposób szczególny stosuje osobistą odpowiedzialność, odpowiadającą potrzebom osoby, której służy, co czyni jej pracę w pełni kreatywną.

Pielęgniarka powinna uczyć się przez całe życie po to, by móc pomagać choremu w sposób profesjonalny.

Model pielęgnowania Virginii Henderson na stałe wszedł do światowego pielęgniarstwa. Co więcej jest zasadą, na której opiera się współczesne pielęgniarstwo.

Została zatwierdzona przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) i obowiązuje pielęgniarki na całym świecie.

Bibliografia

Collins S. , Parker E.: Propedeutyka pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1989.

Henderson V.: Excellence in nursing. Am J Nurs 1990

Poznańska S., Płaszewska- Żywko L.: Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

Wrońska I: Rola społeczno- zawodowa pielęgniarki. Studium współczesnego pielęgniarstwa. CEM, Warszawa 1997.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument