Uwarunkowane klasowo prawidłowości zachowań - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Uwarunkowane klasowo prawidłowości zachowań - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (103 KB)
1 str.
681Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: uwarunkowane klasowo prawidłowości zachowań; funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Uwarunkowane klasowo prawidłowości zachowań

Klasy wyższe:

- niska reprodukcja, ale wyższa szansa przeżycia (mniejsza umieralność)

- średni wskaźnik destabilizacji życia społecznego

- większy zakres kontaktów organizacyjnych i towarzyskich

- inicjatorzy nowych zachowań społecznych, twórcy wzorów - wyższy stopień ufności do władzy

- niższy stopień przestępczości

Klasy niższe

- wysoka reprodukcja, ale wyższa umieralność - najwyższy stopień destabilizacji życia społecznego

- niższy stopień ufności wobec władzy wynikający z dystansu

- wyższy stopień przestępczości

Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a a) teoria funkcjonalna wychodzi od społeczeństwa en bloc i jego funkcji

b) od struktury społeczeństwa i jej elementów składowych oraz

funkcjonalnych zależności między elementami

c) klasa i warstwa to pojęcia ekwiwalentne

d) źródłem stratyfikacji są uniwersalne konieczności funkcjonalne charakterystyczne dla danego społeczeństwa

e) każde społeczeństwo aby mogło funkcjonować, musi być

ustratyfikowane

f) w obrębie szczebli struktury klasowej społeczeństwo musi tworzyć różne rodzaje pozycji i rozdzielać między nie ludzi

g) społeczeństwo musi motywować jednostki do zajmowania

określonych pozycji społecznych

h) musi rozporządzać różnymi rodzajami nagród materialnych i niematerialnych (prestiż, sława), aby zmotywować jednostki do

zajmowania określonych pozycji

i) pozycje są zróżnicowane: niektóre wymagają specjalnych uzdolnień,

kompetencji, wykształcenia i są lepiej opłacane, ponieważ są

funkcjonalnie ważniejsze j) zróżnicowanie funkcjonalne pozycji i typy motywacji (materialne i

niematerialne) powodują zróżnicowanie społeczeństwa

k) na rangę pozycji wpływają 2 typy czynników

- funkcjonalność pozycji - kwalifikacje, kompetencje, wykształcenie, predyspozycje

Szczególne pozycje ważne funkcjonalnie są związane z: religią,

rządzeniem, ekonomią, techniką

Wg Davisa i Moore’e zachodnie społeczeństwa nowożytne mają stratyfikację o „klasach otwartych”, tzn. że istnieje zróżnicowanie

pozycji społecznych, ale istnieje tez równość szans.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument