Strategie dziedzin - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Strategie dziedzin - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (197 KB)
2 strony
537Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: strategie dziedzin; strategie biznesu i domen – dotyczą jednego sektora, podstawą jest koncepcja konkurencyjności; rodzaje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Strategie dziedzin

- strategie biznesu i domen – dotyczą jednego sektora, podstawą jest koncepcja

konkurencyjności

3 rodzaje strategii

1. zróżnicowania dotyczy sektorów

2. przywództwa kosztowego

3. koncentracji dotyczy segmentów

Ad. 1.

Wytwarzanie unikatowych wyrobów lub świadczenie unikalnych usług (przywództwo

jakościowe, wyróżnianie: wyroby, sposób usług, metody marketingowe itd.)

groźba nowych wejść

siła przetargowa siła przetargowa dostawców nabywców

Groźba substytucyjnych wyrobów lub usług Ad.2.

Dążenie do minimalizacji kosztów

- eliminacja kosztów zbędnych

- eliminacja kosztów nieproduktywnych w sferze produkcji

- ograniczenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie

- zwiększenie skali wytwarzania

Każda strategia może być dobra i skuteczna dla uzyskania przewagi pod pewnymi warunkami.

Potencjalni

wchodzący

substytuty

dostawcy nabywcy

konkurenci

w sektorze

rywalizacja między

istniejącymi firmami

docsity.com

Zarządzanie wymaga długofalowego podejścia analizy rynku i otoczenia. Rozpatrujemy go jako sztuka dla przyszłości. Wymaga rozumienia zachowań w kraju jak i na świecie.

Aby było skuteczne trzeba spełnić: 1.Przedsiębiorstwo musi posiadać dobrze zorganizowany system informacji. 2.Przedsiębiorstwo musi sporządzić prognozę dotyczącą i opisującą otoczenie. 3.Każde przedsiębiorstwo w miarę możliwości musi określić swoją pozycję. 4.Przedsiębiorstwo musi starać się aby domeny jego działania (rynki) były w miarę atrakcyjne dla klienta. 5.Przedsiębiorstwo musi określić wewnętrzne warunki obranej strategii.

6.Przedsiębiorstwo musi dokonać wyboru optymalnego wariantu swojej strategii. 7.Przedsiębiorstwo musi opracować plany strategiczne, określone cele działania i zagrożenia strategiczne. 3 stopnie planów strategicznych: a). długookresowe – powyżej 5 lat b). średniookresowe – opracowane na okres 1-5 lat c). krótkookresowe – na okres 1 roku, plany operatywne; zawarte środki oddziaływania

na procesy produkcyjne muszą mieć pokrycie w budżecie 8.Przedsiębiorstwo musi stworzyć system wczesnego ostrzegania. 9.Kierownictwo przedsiębiorstwa musi uzyskać poparcie załogi dla wybranej i wprowadzanej strategii. 10.Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno zapewnić bieżący nadzór i kontrolę realizacji przyjmowanej strategii. Prawdziwy sukces przedsiębiorstwa opiera się na zyskach i stabilnej pozycji na rynku.

Zapewnienie reputacji (pozytywnej). Zarządzanie marketingowe i przyjęcie strategii marketingowej – polega na tym, że podstawą działania wszystkich działów przedsiębiorstwa jest orientacja na klienta. Marketing w przedsiębiorstwie nie zajmuje się tylko działaniami marketingu. Istnieje tutaj orientacja na zadowolenie klienta (mentalność całej firmy).

Ta koncepcja jest nowoczesną koncepcją prowadzenia biznesu. W przypadku sprzedaży producent nie wnika w potrzeby klienta, dba on tylko o produkcję. Przez marketing rozumiemy także narzędzia jakie wykorzystujemy. W marketingu w centrum uwagi jest klient i jego zadowolenie z produktu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument