Wymiennik - Notatki - Termodynamika, Notatki'z Termodynamika. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Wymiennik - Notatki - Termodynamika, Notatki'z Termodynamika. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

DOC (531 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z termodynamiki przedstawiające projekt wymiennika ciepła.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

Projekt Wymiennika ciepła

1.)Obliczenia

DANE:

Czynnik oddający ciepło: olej maszynowy Temperatury

Strumień masy : [kg/h] = 0,291 [kg/s]

Ciśnienie: pI= 0.11 [MPa]

Czynnik pobierający ciepło: olej maszynowy

Temperatury

Ciśnienie pII=0,11 [MPa]

OBLICZENIA

- ciepło oddawane przez czynnik I

czynnik pobierający ciepło

- ciepło pobierane przez czynnik II

zakładamy 5% strat po stronie czynnika pobierającego ciepło

=0,95*

obliczenia : dla czynnika oddającego ciepło

dla oleju pobierającego ciepło

obliczam strumień masy czynnika pobierającego ciepło =0,95* =0,95*1050*40*2745

Obliczam strumień ciepła

1.Obliczenia dla wymiennika przeciwprądowego

Określamy średnie temperatury

czynnik odbierający ciepło

zakładam przepływ przeciwprądowy:

=52,5

2-czynnik oddający ciepło

Wyznaczamy współczynnik α:

Zakładam prędkość czynnika oddającego ciepło wI = 1,58 [m/s] Zakładam prędkość czynnika pobierającego ciepło wII = 1,32 [m/s]

AII = 0,00023 m2 DII = 0,017 m Z tablic dobieram rurę F 0C 6 19 o srednicy wewn 17 WII = 1,32

ReII = 246,59

Ponieważ Re=1345 i jest mniejsza Re<2300 mamy przepływ laminarny więc liczba Nusselta:

Obliczam średnicę rury zewnętrznej

AI = 0,00022 m2

Dobieram rure F 0C 6 32 o średnicy wewnętrznej 28 mm

Ponieważ Re=1345 i jest mniejsza Re<2300 mamy przepływ laminarny więc liczba Nusselta:

Wymiennik przeciwprądowy:

=52,5 Obliczenie wymaganej długości wymiennika

Uwzględniając niepewność obliczeń zwiększamy długość wymiennika o 30% wiec l=710m

1b.Obliczenia dla wymiennika współprądowego

Określamy średnie temperatury:

1-czynnik odbierający II ( ponieważ słabiej zmienia temp.)

przepływ współprądowy:

=54,10

2-czynnik olej ponieważ silnie oddaje ciepło

Wyznaczamy współczynnik α:

Zakładam prędkość czynnika oddającego ciepło wI = 1,58 [m/s] Zakładam prędkość czynnika pobierającego ciepło wI = 1,32 [m/s]

AII = 0,00023 m2 DII = 0,017 m Z tablic dobieram rurę F 0C 6 19 o srednicy wewn 17 WII = 1,32

ReII = 246,59

Ponieważ Re=1345 i jest mniejsza Re<2300 mamy przepływ laminarny więc liczba Nusselta:

Obliczam średnicę rury zewnętrznej

AI = 0,00022 m2

Dobieram rure F 0C 6 32 o średnicy wewnętrznej 28 mm

Ponieważ Re=1345 i jest mniejsza Re<2300 mamy przepływ laminarny więc liczba Nusselta:

Wymiennik współprądowy:

=54,10 Obliczenie wymaganej długości wymiennika

Uwzględniając niepewność obliczeń zwiększamy długość wymiennika o 30% wiec l=690m

Obliczenia temperatury ścianek:

Współprąd t t=140-=60,51C t tC Przeciwprąd t t=140-=97,82C

t tC

Wnioski: Ze względu na zastosowanie jako obydwu mediów oleju, po obydwu stronach przewodnika występuje przepływ laminarny. Skutkiem tego współczynnik F 06 1 jest stosunkowo mały, przez co wymiennik ma dużą długość. Sposobem na poprawienie sytuacji byłoby zastosowanie w przewodach wkładek powodujących zaburzenia przepływu. Spowodowało by to potrzebę zwiększenia mocy pomp tłoczących czynniki, ale za to wymiary wymiennika uległy by znacznemu skróceniu.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument