Face-to-face z Bogiem - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Face-to-face z Bogiem - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (284 KB)
2 strony
379Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości opisujące face-to-face z Bogiem.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

[1] Pan Bóg chce w naszym życiu poprzez różne wydarzenia i znaki powiedzieć nam: „Pragnę, abyś przyszedł do mnie…”

[2]

[5] Słowa modlitwy mogą umniejszad wartośd prawdziwej i głębokiej rozmowy serca… Dlatego, że nie są one w stanie w pełni wyrazid takiej modlitwy…

[6] Pan Bóg woli ludzi głupich aniżeli „mądre głowy”…

Relacje z innymi ludźmi

[1] Człowiek załamuje się czasem, gdy porównuje się z lepszymi od siebie, zaś lepiej czuje się, kiedy widzi koło siebie tych, którzy gorsi są od niego w jakiejś dziedzinie… Słabszymi od siebie czasem lubi się pocieszad, bo wtedy nie czuje się najgorszy… Natomiast powinien też przebywad z lepszymi od siebie, żeby mied motywację do wspinania się wzwyż. Słabszym zaś od siebie powinien pomagad…

[2] Różne są charaktery ludzi i różne poglądy na życie. Nie chodzi jednak o to, aby jedni występowali przeciw drugim, ale jedni drugich uzupełniali i aby nawzajem się wspierali…

[3] Poczucie zagrożenia, nadmierna ostrożnośd i podejrzliwośd, pycha oraz lęk - to wszystko zamyka nas na świat, nowe wyzwania, oraz sprawia, że żyjemy w ciągłej „depresji ducha”…

Prawdziwi przyjaciele

[1] Na komunikatorze „Gadu-Gadu” dał się kiedyś widzied u znajomej osoby opis, który był niejako „hasłem dnia”: „do prawdziwego przyjaciela można przyjśd bez zapowiedzi”…

[2] W businessie trudno jest mówid o więziach przyjacielskich, zwłaszcza gdy idzie o szefostwo i podwładnych. Chyba, że mamy do czynienia z relacjami ludzi poważnych i dojrzale myślących, którzy w miarę możliwości idą na kompromisy, trzymają się pewnych zasad i respektują je, ale i stawiają sobie wymagania…

Drogą poznawania siebie

[1] Gdy jesteśmy słabi i nie możemy sobie z czymś radzid, często udajemy sprytnych i mądrych, a całą winę za naszą słabośd nierzadko przypisujemy osobom z naszego otoczenia… Jakąś zaś wewnętrzną pustkę próbujemy często zapełnid emocjami - np. gdy czujemy się bezsilni, krzyczymy na innych, pokazując przez to swoją władzę. Bo właśnie zdaje się, że ludzie, którzy często krzyczą na innych, posiadają autokratyczny styl mówienia i robią wiele rzeczy „na odczep się” itd., podświadomie ukrywają w sobie jakieś słabości…

docsity.com

[2] Środowisko, w którym żyjemy, potrafi mocno ujawnid słabości naszego charakteru… Czasem aż ciężko uwierzyd jak bardzo otoczenie potrafi w niezwykły i zaskakujący sposób na nas wpływad, zmieniad nasze podejście i sposób zachowania oraz postępowania, wykorzystując słabe punkty naszego „genomu”…

[3] Każdy człowiek ma wady i zalety. I to czyni go wyjątkowym…

[4] Dobrze osądź siebie i dokonaj szczegółowej „weryfikacji” własnego „ja”. Wtedy przestaniesz osądzad innych i obwiniad cały świat…

[5] „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. A co z naszym bożkiem pod postacią kasy, inteligencji, własnego rozumu, majątku, władzy i in.…?

[6] Wiele problemów w życiu różnych ludzi bierze się stąd, że boją się oni albo nie umieją ze sobą rozmawiad. A często jedna rozmowa nie wystarczy. Potrzebna jest cierpliwośd. Oczywiście rozmowa jest czymś niezwykle trudnym. Może jednak przynieśd dobre efekty…

[7] Jest w człowieku taki skarb. Skarb, który mówi do niego bez słów ani bez pomocy specjalnie nabytej wiedzy. Skarbem tym jest ludzkie serce…

[8] Jeśli człowiek dośd często chwali samego siebie, to coś jest z nim nie tak… Przecież produkty, które dobrze się sprzedają, nie muszą się głośno reklamowad…

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument