Składniki majątku - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Składniki majątku - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (341 KB)
3 strony
408Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: składniki majątku; składniki trwałe, środki obrotowe, formy finansowania zewnętrznego, akcje.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Wykład 9

Część zysku przedsiębiorstwa może być rozdysponowana na wynagrodzenia dla

pracowników (13-sta pensja, nagrody) lub akumulacje (rozwój przedsiębiorstwa)

Składniki majątku przedsiębiorstwa:

A) Składniki trwałe (długi okres używania) B) Środki obrotowe (niższa cena, krótki okres używania, zazwyczaj zużyte w jednym

procesie produkcyjnym)

Przedsiębiorstwo:

- wytwarza - sprzedaje - dostaje pieniądze ze sprzedaży - kupuje materiały - wytwarza i cykl się powtarza

Formy finansowania zewnętrznego:

I. LEASING – forma dzierżawy, czyli finansowanie zewnętrzne, sięga się na rynek po kapitał. Po raz 1-szy zastosował go IBM, jako „full service”, czyi firma dostarcza i

zapewnia obsługę oraz dokonuje wymiany. Na świecie leasing obejmuje 25%

transakcji jako metoda finansowania. W Polsce tylko parę procent, bo jest to umowa

„nie nazwana” i różnie traktowana przez prawo, ma znamiona konsumpcji luksusowej,

a nie inwestycji

LEASING

Środki produkcji środki konsumpcji

Dzierżawa bezpośrednia Dzierżawa pośrednia

(wyłącznie tow. Leasingowe)

Leasing operacyjny Leasing finansowy

(krótkookresowy 3-4 lata) (długookresowy nawet 30lat)

docsity.com

Equipment leasing Plant leasing

Leasing pośredni raty

Tow. Leasingowe Dzierżawca umowa

zapłata dostarczenie

ceny przedmiotu

zakupu dzierżawy

Producenci

Cechy towarzystwa leasingowego:

- poważne zasoby kapitału - znajomość rynku

Leasingodawcami mogą być też banki

LEASING Operacyjny Finansowy

Okres umowy

Krótszy od ekonomicznego

zużycia się obiektu

Zbliżony do okresu ekonomicznego

zużycia się obiektu

Koszty

utrzymania i

remontu

Ponosi leasingodawca Ponosi leasingobiorca, jeśli leasingod. To

za dodatkową opłatą

Opłaty

leasingowe

Nie pokrywają ceny obiektu Pokrywają pełną amortyzację obiektu

Odstępstwo od

umowy

Możliwe przed jej

wygaśnięciem

Wymaga zapłaty odszkodowania

leasingowego

II. Kredyt III. Transfer na rzecz przedsiębiorstwa o charakterze: - zwrotnym - odpłatnym - na określonych warunkach - na określony czas IV. Subwencje, mogą one być: - rzeczowe i finansowe - bezpośrednie i pośrednie (np. cło – dogodniejsze warunki dla producentów krajowych lub

preferencyjne stopy opodatkowania. Czyli są to warunki udogadniające)

V. Zobowiązania: - wobec pracowników - wobec dostawców - wobec banków itd. - wobec państwa (są to wymuszone subwencje, bo firma zwleka z płatnością i w końcu nie

płaci)

docsity.com

VI. Drukowanie papierów wartościowych - obligacje – papier dłużny, potwierdzenie podwyżki - akcje – potwierdzenie własności, uprawnienie do udziału w zyskach ( zwiększenie ilości

właścicieli)

FORMY ORGANIZACYJNO PRAWNE

1. Przedsiębiorstwo indywidualnego właściciela Jest to każda forma aktywności gospodarczej gdzie właścicielem majątku jest 1 osoba.

Jest to zazwyczaj mała firma, dla właściciela jest to kumulacja ryzyka, bo odpowiada on

całym swoim majątkiem. Podejmuje decyzję jednoosobowo.

Czas „życia” takiego przedsiębiorstwa jest ograniczony śmiercią właściciela bardzo

znaczący wyznacznik.

2. Podział spółek z „zeszytu finansów” odpowiedzialność

ryzyko aspekty ekonomiczne funkcjonowania,

kreacja pieniądza a nie prawne

Akcje

 Rodzaje akcji

- Imienne (nie są przeznaczone na rynek)

- Na okaziciela (są przeznaczone na rynek)

 Kurs akcji

 Akcje zwykłe, uprzywilejowane

 Kontrolny pakiet akcji

Korporacja ponadnarodowa (zarządzanie menadżerskie)

W gospodarce otwartej przedsiębiorstwa zaczęły się rozszerzać, nastąpiło przenoszenia

kapitału za granicę np. pewne firmy są dofinansowane poprzez przenoszenie aktywów.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument