Spółka akcyjna Decora - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Spółka akcyjna Decora - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (729 KB)
36 strona
339Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające spółkę akcyjną Decora.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 36
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 36 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 36 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 36 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 36 pages
Pobierz dokument

Decora Spółka Akcyjna

Jesteśmy firmą produkcyjno-handlową specjalizują się w branży wykończenia wnętrz.

Misja firmy

„Działamy, aby zaoferować produkty dzięki którym wnętrze Twojego domu stanie się ładniejsze, cieplejsze, przytulniejsze - po prostu wyjątkowe...”

Powyższe zdanie spełnia podstawowe warunki dobrej misji. Jest krótkie, konkretne, łatwe do zapamiętania. Jednak dobra misja powinna opisywać

wszystkie gałęzie działalności firmy i obejmować wszystkie jej płaszczyzny, tak więc nasza podstawowa misja wraz z rozwojem firmy również musiała zostać rozwinięta:

Decora S.A. jest producentem artykułów wykończenia wnętrz służących do dekoracji

okien, dekoracji sufitu, jak również dekoracji i wykończenia podłogi. Naszym celem jest zapewnienie szerokiego asortymentu wysokiej jakości

produktów możliwie najlepiej dostosowanego do potrzeb naszych klientów.

Wierzymy, że zadowolenie naszych klientów i zaufanie dostawców to podstawowe

warunki sukcesu naszej firmy. Dlatego budujemy partnerskie stosunki ze wszystkimi klientami i dostawcami w taki sposób, by nasza współpraca

przynosiła wymierne korzyści każdej ze stron. Dążymy

do uzyskania pozycji lidera polskiego rynku wyposażenia wnętrz poprzez dostarczenie produktów o najkorzystniejszym na rynku współczynniku jakości do ceny, zapewniając jednocześnie możliwie wysoki poziom

obsługi. W trosce

o dynamiczny rozwój wszystkich naszych działań jesteśmy otwarci na nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania, które mogą wpłynąć na

zwiększenie wartości firmy, zarówno dla naszych akcjonariuszy,

pracowników i klientów. Naszą działalność

prowadzimy zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa i dobrymi obyczajami handlowymi z najwyższą starannością podchodząc do

każdego klienta i rzetelnie wywiązując się z wszelkich zobowiązań. Poprzez staranną rekrutację,

szkolenia i motywacyjny system wynagrodzeń dążymy do stworzenia i utrzymania zespołu kompetentnych, rzetelnych i oddanych pracowników,

którym zapewnimy dobre warunki pracy, efektywny system świadczeń socjalnych i stabilność zatrudnienia.

Dla podniesienia jakości wytwarzanych przez nas produktów i komfortu pracy naszych

pracowników, poprzez przemyślane inwestycje, konsekwentnie rozbudowujemy i modernizujemy logistyczną i techniczną infrastrukturę naszego przedsiębiorstwa.

Decora S.A.

Historia firmy Decora to systematyczny progres. Każdego roku wzrasta liczba

produktów, zatrudnionych pracowników i obrotów. Naszym celem jest utrzymanie tej tendencji.

2005

Decora po raz kolejny otrzymuje prestiżowe wyróżnienie "Gazelę

Biznesu", przyznawane przez dziennik "Puls Biznesu". Uruchomiono nowoczesne centrum obsługi klienta, CALL CENTER, w Środzie

Wielkopolskiej. 21 VI Decora debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Decora nabywa 100% udziałów w spółkach Trans i Optimal. Decora zatrudnia już niemal 500 osób.

2004 Następuje dalszy, konsekwentny rozwój asortymentu, powstają

konsumenckie marki produktów:  Vidella

 Arbiton  Festor

FixPrix

Decora zostaje przekształcona w Spółkę Akcyjną 2003

Produkty firmy zostają podzielone na 3 jednostki biznesowe:  dekoracje okna

 dekoracje sufitu  dekoracje i wykończenia podłogi

Decora zatrudnia 300 osób.

2002 Rozszerzona zostaje kolekcja karniszy. Rozwija się Klub Decormana w

ramach którego działa program "Decormania"; powstaje miesięcznik - "Informator Decormana" - czasopismo dla klientów zawierające

informacje o nowościach produktowych, promocjach a także porady z zakresu ekspozycji czy obsługi klienta. Zatrudnionych jest już 210 osób.

2001

Decora otrzymuje prestiżowe wyróżnienie "Gazele Biznesu", przyznawane przez dziennik "Puls Biznesu" za: bardzo dobre wyniki

finansowe, dynamiczny rozwój, rzetelność. Wprowadzone zostają kolejne grupy produktów: karnisze, nowy system listew przypodłogowych, kleje

w kartuszach, płyty izolacyjne. 2000-2001

Zmienia się identyfikacja firmy. Powstaje nowe logo. Pomarańcz i granat zastępują dotychczasowe kolory. Decora zatrudnia 170 osób.

1999-2000 Wprowadzone zostają nowe grupy produktów: listwy przypodłogowe z

PVC, daszki nad drzwi wejściowe. Rusza Decormania – pierwszy i jak dotąd największy program w branży na rynku polskim, pozwalający klientom zbierać punkty i wygrywać nagrody. Następują zmiany sieci

dystrybucji – powstają krajowe Biura Handlowe w Środzie Wlkp., Tczewie, Sochaczewie, Tychach, Białymstoku i Rzeszowie. Decora

zatrudnia 110 osób. 1999

W Czechach powstaje Decora Nova – spółka zależna Decory 1998

Umacnia się pozycja firmy na rynku polskim. Wzrost eksportu produktów na rynkach europejskich. Decora zatrudnia 55 osób.

1997 Powstaje nowy biurowiec, hale produkcyjne, magazyny. Następuje dalsze

rozszerzenie działalności na rynki Europy Środkowej i Wschodniej. Decora zatrudnia już 33 osoby.

1994-1997

Firma zaczyna wytwarzać inne produkty wykończenia wnętrz: listwy sufitowe, rozety, ociepliny ścienne, ekrany zagrzejnikowe.

1994 Spółka z o.o. Decora rozpoczyna swoją działalność - specjalizuje się w

produkcji kasetonów sufitowych. Zatrudnia 4 osoby

Rozwój Decora wykazuje stały i bardzo wysoki wzrost na rynku artykułów

wykończeniowych. Świadectwem naszego rozwoju są między innymi przyznawane nam nagrody i

wyróżnienia. Nasz sukces finansowy przekłada się także na liczbę pracowników. W 1994 roku Decora zatrudniała 5 osób, obecnie - niemal 400.

Rozwijając firmę nie zapominamy o nowych technologiach wspierających sprzedaż. Nasz serwis internetowy zapewni Państwu szybki dostęp do

aktualnych informacji o samej firmie, jak i jej ofercie.

W celu przeprowadzenia analizy dyskryminacyjne posłużyłyśmy się

sprawozdaniem finansowym spółki „Decora” S.A.

Bankructwo przedsiębiorstwa oznacza problemy nie tylko dla jego

właścicieli. Zwykle poszkodowana jest znacznie większa grupa osób i podmiotów gospodarczych będących w związkach gospodarczych z

bankrutującą firmą. Jednak w zdecydowanej większości wypadków przedsiębiorstwa nie upadają z dnia na dzień i na długo przed ostatecznym

bankructwem pojawiają się pierwsze symptomy nadchodzących trudności. Co więcej – okazuje się, że prawdopodobieństwo upadłości firmy można obliczyć

za pomocą odpowiednich modeli matematyczno-ekonomicznych. Poważne skutki, jakie niesie ze sobą upadłość podmiotu, spowodowały, iż

pojawiła się silna potrzeba poszukiwania modelu pozwalającego z odpowiednim wyprzedzeniem i wysokim oraz określonym prawdopodobieństwem postawić diagnozę o nadchodzących problemach jednostki mogących prowadzić do

upadłości. Pierwsze próby stanowiły modele jednowymiarowe, gdzie na podstawie dobranej grupy wskaźników, analizowanych każdy z osobna, starano

się wnioskować o nadchodzącym kryzysie. Analizy jednowymiarowe nie były kłopotliwe, jeśli wskaźniki we

wszystkich obszarach wskazywały na pogorszenie efektywności funkcjonowania podmiotu. Natomiast jeśli zmiany były „mieszane”, pojawiały

się problemy związane z trafnym wyciąganiem wniosków na ich podstawie. Dlatego też szukano rozwiązania, które pozwalałoby za pomocą jednego

wskaźnika określić kondycję ekonomiczno-finansową podmiotu. Do tego celu posłużyła wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna (MDA), którą po raz

pierwszy na szeroką skalę zastosował E.I. Altman. Początkowo stworzył o n model, który wykorzystywano do badania jedynie firm notowanych na amerykańskiej giełdzie, później jednak potrzeba predykcji upadłości

pozostałych firm przyczyniła się do modyfikacji poprzedniego modelu. W pierwszej fazie starano się przenieść „model amerykański” na grunt innych

gospodarek świata i stosować do przewidywania upadłości podmiotów, jednak procedura i jednocześnie ograniczenia analizy dyskryminacyjnej pokazały, iż

nie jest to możliwe. Specyfika gospodarki amerykańskiej powodowała, iż wykorzystanie modelu poza granicami USA było niemożliwe ze względu na

uzyskiwanie błędnych wyników analiz. Zaczęto zatem w wielu krajach tworzyć własne modele dostosowane do specyfiki danego kraju. Także i w Polsce

podjęto próby stworzenia modelu pozwalającego na wczesne ostrzeganie przed nadchodzącym zagrożeniem kontynuacji działalności. Ze względu jednak na

były system gospodarki centralnie sterowanej, gdzie nie znano pojęcia upadłości podmiotu, pierwsze modele i badania w tej kwestii zaczęły się pojawiać w

latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia.

Model E.J. Altmana z 1983 roku

ZA=0,717x1+0,847x2+3,107x3+0,420x4+0,998x5

Ogólne zasady interpretacji wskaźnika

Wartość wskaźnika Prawdopodobieństwo bankructwa

1,23 lub mniej duże

1,24 2,9 nieokreślone

2,91 i więcej niewielkie

X1= Kapitał pracujący(obrotowy)

Aktywa

X2= Zysk zatrzymany

Aktywa

X3= Zysk przed opodatkowaniem i spłatą zobowiązań

Aktywa

X4= Wartość księgowa akcji zwykłych i uprzywilejowanych

Wartość zadłużenia księgowa

X5= Przychody ze sprzedaży

Aktywa

Rok 2002 kapitał obrotowy netto = aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe

Kon=18900-(183+6081)=18900-6364=12636

x1= 32988

12636 =0,38

x2= 32988

64489642 =

32988

16090 =0,49

x3= 32988

22813690 =

32988

13918 =0,42

x4= 6884

26104 =3,79

x5= 32988

55657672762 =

32988

73894 =2,24

ZA 24,2998,079,3420,042,0107,349,0847,038,0717,0

23552,25918,130494,141503,027246,0 5,81975=5,82

Wskaźnik ZA=5,82 wskazuje na niewielkie prawdopodobieństwo bankructwa firmy. Firma nie miała problemów z uregulowaniem płynności.

Pozytywny wpływ na to miały: wzrost aktywów obrotowych i aktywów ogółem. Poziom zadłużenia kształtuje się na niskim poziomie. Wartość kapitału

własnego przewyższa stan zobowiązań co wpływa korzystnie na działalność przedsiębiorstwa. Wartość wskaźnika rotacji kształtuje się na wysokim

poziomie i wynosi ok. 50 %. Świadczy to o efektywnym wykorzystaniu ogółu

zasobów majątkowych w firmie w relacji do osiągniętej sprzedaży. Poziom rentowności w spółce jest zadowalający.

Rok 2003

Kon=23255-(174+7905)=23255-8079=15176

x1= 39752

15176 =0,38

x2= 39752

98947285 =

39752

17179 =0,43

x3= 39752

939823 =

39752

9916 =0,25

x4= 8358

31394 =3,76

x5= 39752

39069378026 =

39752

79109 =1,99

ZA 99,1998,076,3420,025,0107,343,0847,038,0717,0

98602,15792,177675,036421,027246,0 4,97864=4,98

Wskaźnik ZA= 4,98 zatem prawdopodobieństwo bankructwa jest bardzo małe. Płynność finansowa firmy kształtuje się na takim samym poziomie jak w

roku ubiegłym (x1=0,38). Poziom zadłużenia, podobnie jak w roku ubiegłym, jest niski. Kapitał własny w całości pokrywa wartość zadłużenia. Rentowność w

badanym przedsiębiorstwie nieznacznie zmniejszyła się w stosunku do roku 2002 (x2=0,43 ,x3=0,25), ale nadal poziom tego wskaźnika jest zadowalający.

Rotacje, podobnie jak rentowność, uległa zmniejszeniu w stosunku do roku

ubiegłego z 2,24 do 1,99. Oznacza to, że firma wciąż efektywnie wykorzystuje wszystkie składniki majątkowe.

Rok 2004

Kon=36945-(539+11326)= 36945-11865=25080

x1= 54708

25080 =0,46

x2= 54708

767712287 =

54708

19964 =0,36

x3= 54708

13716724 =

54708

16861 =0,31

x4= 12930

41778 =3,23

x5= 54708

2631775100887 =

54708

102925 =1,88

ZA 88,1998,023,3420,031,0107,336,0847,046,0717,0

85744,13566,196317,030492,032982,0 4,81195=4,81

Wskaźnik ZA=4,81. W porównaniu z poprzednimi latami uległ

zmniejszeniu, a mimo to wciąż zagrożenie przedsiębiorstwa bankructwem przedsiębiorstwem jest bardzo małe. W analizowanej spółce wskaźnik płynności

zwiększył się (x1=0,46). Zmiana tego wskaźnika jest pozytywnym przejawem efektywności działania przedsiębiorstwa. Mimo zmniejszenia się wskaźników

rentowności nadal możemy mówić o efektywności przedsiębiorstwa z punktu widzenia stopnia wykorzystania posiadanego majątku. Zadłużenie w firmie nie

wykazuje większych zmian- jest na niskim poziomie i wpływa pozytywnie na

wartość wskaźnika ZA. Poziom sprawności gospodarowania jest zadowalający i wpływa korzystnie na kondycje finansowa przedsiębiorstwa.

Wskaźnik

Rok

2002 2003 2004

x1 0,38 0,38 0,46

x2 0,49 0,43 0,36

x3 0,42 0,25 0,31

x4 3,79 3,76 3,23

x5 2,24 1,99 1,88

Z 5,82 4,98 4,81

Model J.G. Fulmera

X1= Zysk zatrzymany

Aktywa

X2= Przychody

Aktywa

X3= Zysk EBIT

Kapitały własne

X4= Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zobowiązania ogółem

ZF=5,528x1 +0,212x2+0,073x3+1,27x4-

0,12x5+2,335x6+0,575x7+1,083x8+0,894x9-6,075

Ogólne zasady interpretacji wskaźnika

Wartość wskaźnika Prawdopodobieństwo bankructwa

mniej niż 0 duże

X5= Zobowiązania ogółem

Aktywa

X6= Zobowiązania bieżące

Aktywa

X7=lg10 Rzeczowe aktywa trwałe

X8= Kapitał obrotowy

Zobowiązania ogółem

X9=lg10 Zysk EBIT

Odsetki

Rok 2002

x1=0,49

x2=2,24

x3= 26104

13918 =0,53

x4= 6884

8512 =1,24

x5= 32988

6884 =0,21

x6= 32988

6081183 =

32988

6264 =0,19

x7= lg 1013257=4,12

x8= 6884

12636 =1,84

x9= lg 10 228

13918 = lg 10 61,04=1,79

ZF= 19,0335,221,012,024,127,153,0073,024,2212,049,0528,5

0,679,1894,084,1083,112,4575,0 75= -1,57480,038690,474882,70872

6,075-1,600261,992722,3690,443650,0252 =5,10252=5,1

Wskaźnik ZF=5,1- oznacza to bardzo dobrą kondycję finansową

przedsiębiorstwa. Firma w całości może pokryć swoje zobowiązania gotówka wygenerowaną z działalności operacyjnej (x4=1,24). Firma wykazuje bardzo

niski poziom zadłużenia (x5=0,21). Ponadto firma nie ma trudności z bieżącym regulowaniem należności (x6=0,19). Odznaczała się również wysokim

potencjałem zaangażowanego kapitału (x7=4,12). Firma jest w stanie pokryć całość odsetek od kredytów z wygospodarowanego zysku (x9=1,79)- jest

wiarygodna dla kredytodawców. Rentowność firmy jest na wysokim poziomie.

Rok 2003

x1=0,43

x2=1,99

x3= 31394

9916 =0,32

x4= 8358

9465 =1,13

x5= 39752

8358 =0,21

x6= 39752

7905174 =

39752

8079 =0,2

x7= lg 1014458=4,16

x8= 8358

15176 =1,86

x9= lg 10 93

9916 = lg 10106,62=2,08

ZF= 20,0335,221,012,013,127,132,0073,099,1212,043,0528,5

0,608,2894,086,1083,116,4575,0 75= -1,43510,023360,421882,37704

6,075-1,859522,014382,3920,4670,0252 =4,89008=4,89

Wskaźnik ZF wynosi 4,89. Oznacza to, że firma nie jest zagrożona bankructwem. Wartość wskaźnika wystarczalności gotówkowej informuje nas o

całkowitym pokryciu zobowiązań środkami pieniężnymi firmy (x4=0,13). Zadłużenie w analizowanej spółce kształtuje się wciąż na tym samym poziomie

i wynosi 21% całości aktywów. Firma nie korzysta z obcych źródeł finansowania i nie ma trudności ze spłatą bieżących zobowiązań. Potencjał

zaangażowanego kapitału z roku na rok wzrasta- jego wartość w tym roku wynosi 4,16. Mimo, iż zysk w przedsiębiorstwie w stosunku do 2002 roku

zmalał to firma w całości pokrywa odsetki od zaciągniętych kredytów. Rentowność spółki utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie i wynosi 43%.

Rok 2004

x1=0,36

x2=1,88

x3= 41778

16861 =0,40

x4= 12930

13340 =1,03

x5= 54708

12930 =0,24

x6= 54708

11326539

54708

11865 =0,22

x7= lg 1017101=4,23

x8= 12930

25080 =1,94

x9= lg 10 137

16861= lg 10123,07=2,09

ZF= 22,0335,224,012,003,127,140,0073,088,1212,036,0528,5

0,609,2894,094,1083,123,4575,0 75= -1,30810,02920,398561,99008

6,075-1,868462,101022,432250,51370,0288 =4,53757=4,54

Wskaźnik ZF w 2004 roku wynosił 4,54 co nie wskazuje na

prawdopodobieństwo bankructwa spółki „Decora”. Wysoki stan środków pieniężnych z działalności operacyjnej w pełni gwarantuje spłatę zobowiązań.

Zadłużenie w firmie nie ulega zmianie, spółka nie ma trudności z regulowaniem bieżących płatności. Firma jest wiarygodnym kredytobiorcą, ponieważ

całkowicie pokrywa odsetki od zaciągnie kredytów.

Wskaźnik

Rok

2002 2003 2004

x1 0,49 0,43 0,36

x2 2,24 1,99 1,88

x3 0,53 0,32 0,40

x4 1,24 1,13 1,03

x5 0,21 0,21 0,24

x6 0,19 0,2 0,22

x7 4,12 4,16 4,23

x8 1,84 1,86 1,94

x9 1,79 2,08 2,09

Z 5,1 4,89 4,54

Model A. Hołdy

Twórca modelu przebadał 80 przedsiębiorstw polskich (40 „bankrutów” i 40

„niebankrutów”). Posługując się procedurą analizy dyskryminacyjnej

wyselekcjonował spośród 13 wskaźników 5 mierników o najwyższej mocy predykcyjnej. Model oraz wskaźniki finansowe przedstawiono poniżej.

ZH=0,605+0,681x1- 0,0196x2+ 0,00969x3+0,000672x4+0,157x5

X1= Aktywa obrotowe

Zobowiązania krótkoterminowe

X2= Zobowiązania ogółem

Aktywa

X3= Zysk(Strata)netto

Średnioroczny stan aktywów

X4= Średnioroczne zobowiązania krótkoterminowe *360

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

X5= Przychody z ogółu działalności

Średnioroczny stan aktywów

Ogólne zasady interpretacji wskaźnika

Wartość wskaźnika Prawdopodobieństwo bankructwa

-0,3 i mniej duże

-0,3 0,1 nieokreślone

0,1 i więcej niewielkie

Rok 2002

X1= 6081183

18900 =

6264

18900 3,02

X2= 0,21

X3= 32988

9642 0,29

X4= 44772

360)6081183(

44772

3606264

44772

2255040 50,37

X5= 32988

55657672762 2,24

ZH= 24,2157,037,50000672,029,000969,021,00196,002,3681,0605,0

04584274,335168,003384864,00028101,0004116,005662,2605,0 3,05

Wskaźnik ZH wynosi 3,05 co świadczy małym zagrożeniu bankructwem. Firma nie ma problemu z regulowaniem bieżących zobowiązań

majątkiem obrotowym. Korzystnie kształtuje się poziom zadłużenia firmy

(x2=0,21). Rentowność aktywów również osiąga pozytywny wynik (x3=0,29),

podobnie jak rotacja majątku (x5=2,24). Firma ponadto regularnie spłaca swoje zobowiązania w ciągu ok. 50 dni.

Rok 2003

X1= 7905174

23255

8079

23255 2,88

X2= 0,21

X3= 2)3298839752(

7285

272740

7285 0,2

X4= 48423

3602)60811837905174(

48423

2581740 53,32

X5= 2)3298839752(

39069372026

36370

79109 2,18

ZH= 18,2157,032,53000672,002,000969,021,00196,088,2681,0605,0

34226,003583104,0001938,0004116,096128,1605,0 2,94

W 2003 roku wskaźnik ZH wynosi 2,94. wartość ta sygnalizuje o braku zagrożenia upadłością firmy. Wskaźnik bieżącej płynności obniżył się do 2,88,

ale nadal jest on wysoki i możemy powiedzieć, że w firmie tej występuje „nadpłynność finansowa”. Wskaźnik x2=0,21 obrazuje duże możliwości

finansowe przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań. Rentowność w 2003 roku obniża się do 0,2, ale nadal sytuacja jest korzystna. Rotacja majątku osiąga również pozytywny wynik (x5=2,18), a regulowanie zobowiązań odbywa się w

ciągu 53 dni.

Rok 2004

X1= 11326539

36945

11865

36945 3,11

X2=0,24

X3= 2)3975254708(

12287

47230

12287 0,26

X4= 58748

3602)790517411326539( 61,12

X5= 2)3975254708(

2631775100887

47230

102925 2,18

ZH= 18,2157,012,61000672,026,000969,024,00196,011,3681,0605,0

34226,004107264,00025194,0004704,011791,2605,0 3,1

Wskaźnik ZH=3,1- firmie nie grozi bankructwo. Zdolność firmy do regulowania wymagalnych zobowiązań bieżących jest dobra. Wskaźnik

informujący nas o zadłużeniu firmy wzrósł do 24%, zatem majątek przedsiębiorstwa w końcu badanego okresu był finansowany własnymi

środkami w 76%. W roku 2004 widoczna jest poprawa rentowności z 20% w 2003r do 26%. Rotacja majątku kształtuje się na takim samym poziomie jak w

2003 roku. Na spłatę zobowiązań firma potrzebuje 61 dni.

Wskaźnik

Rok

2002 2003 2004

x1 3,02 2,88 3,11

x2 0,21 0,21 0,24

x3 0,29 0,2 0,26

x4 50,37 53,32 61,12

x5 2,24 2,18 2,18

Z 3,05 2,94 3,1

Model H.Koh , L.Killough

Zk= -1,2601+0,8701x1+ 2,1981x2 +0,1184x3 +0,8960x4

X1= Aktywa obrotowe

Wartość zobowiązań krótkoterminowych

X2= Zysk zatrzymany

Wartość aktywów

X3= Zysk netto

Suma akcji

X4= Dywidenda

Suma akcji

Rok 2002

X1 = 6264

18900

6081183

18900 3,02

X2 = 0,49

X3 = 400

9642 24,11

X4 = 400

0 0

Zk = 2601,108960,011,241184,049,01981,202,38701,02601,1

299295,5854624,2077069,1627702,2 5,3

Wskaźnik ZK wynosi 5,3 co wskazuje na dobrą kondycję finansową firmy. Na wysokim poziomie należy ocenić poziom płynności. Firma nie ma

problemu z pokryciem bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi składnikami majątku. Bardzo pozytywnie należy ocenić wysokość zysku przypadającego na

1 akcję. Sytuacja taka zachęca inne podmioty do inwestowania w firmę.

Rentowność kształtuje się na wysokim poziomie.

Rok 2003

X1= 8079

23255 2,88

X2 = 0,43

X3 = 400

7285 18,21

X4 = 400

2000 5

Zk= 2601,158960,021,181184,043,01981,288,28701,02601,1

83,8827035,848,4156064,2945183,0505888,2

Wskaźnik ZK=8,83-poziom tego wskaźnika nie wskazuje na zagrożenie

bankructwem. Płynność finansowa w tym roku nieznacznie zmalała ale nadal

wartość jej jest korzystna. Poziom rentowności nadal jest na bardzo poziomie. Pozytywnie możemy również ocenić wysokość zysku jaki przypada na 1 akcję,

mimo iż ulega zmniejszeniu do roku poprzedniego. Firma jes t atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów.

Rok 2004

X1 = 11865

36945 3,11

X2 = 0,36

X3 = 10000

12287 1,23

X4 = 10000

2000 0,2

Zk= 2601,12,08960,023,11184,036,01981,211,38701,02601,1

562059,21792,0145632,0791316,0706011,2 2,56

Wskaźnik ZK w 2004 roku wynosi 2,40.Wskażnik ten uległ znacznemu

pogorszeniu ale firma nie jest zagrożona bankructwem. Zmianę tę spowodowało zmniejszenie wskaźnika x3, ponieważ znacznie wzrosłą liczba akcji przy

stosunkowo niskim przyroście zysku.

Wskaźnik

Rok

2002 2003 2004

x1 3,02 2,88 3,11

x2 0,49 0,43 0,36

x3 24,11 18,21 1,23

x4 0 5 0,2

Z 5,3 8,83 2,56

Model 6-czynnikowy analizy dyskryminacyjnej

(E. Mączyńskiej)

Pisząc o polskich doświadczeniach w zakresie badań nad przyczynami upadłości przedsiębiorstw oraz tworzonych na ich podstawie systemach

wczesnego ostrzegania niemożliwe jest pominięcie modelu E. Mączyńskiej. W wyniku przeprowadzonych przez nią badań powstał polski model Z, który ma

następującą postać:

ZM= 1,5x1 + 0,08x2 + 10x3 + 5x4 +0,3x5+0,10x6

X1= Zysk brutto + Amortyzacja

Kapitał obcy (Zobowiązania ogółem)

X2= Aktywa ogółem

Kapitał obcy(Zobowiązania ogółem)

Ogólne zasady interpretacji wskaźnika

Wartość wskaźnika Prawdopodobieństwo bankructwa

0 lub mniej duże

0 wartość graniczna

0 1 niewielkie

1 2 dobra sytuacja finansowa przed.

2 i więcej bardzo dobra syt. finansowa przed.

Rok 2002

X1 = 6884

248213458

6884

15940 = 2,32

X3= Zysk (Strata) brutto (Wynik brutto)

Aktywa ogółem

X4= Zysk (Strata)brutto

Przychody ze sprzedaży

X5= Wartość zapasów

Przychody ze sprzedaży

X6= Aktywa ogółem

Przychody ze sprzedaży

X2 = 6884

32988 4,79

X3 = 32988

13458 0,41

X4 = 72762

15458 0,21

X5 = 72762

7288 0,10

X6 = 72762

32988 0,45

ZM = 3832,048,345,01,010,03,021,0541,01079,408,032,25,1

6082,50045,003,005,11,4 5,61

Wskaźnik ZM w roku 2002 wynosi 5,61-przedsiębiorstwo prosperuje bardzo dobrze. Firma „Decora” w całości pokrywa swoje zobowiązania

wygenerowana nadwyżka netto. Osiąga bardzo dobry poziom rentowności zarówno aktywów (ok. 41%) jak i sprzedaży 21%. Przedsiębiorstwo może

pokryć w całości swoje zobowiązania, które charakteryzują się niskim poziomem. Sprawność gospodarowania jest na dość dobrym poziomie.

Rok 2003

X1 = 8358

391010113

8358

14023 1,68

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 36 pages
Pobierz dokument