Rachunek bankowy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Rachunek bankowy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Poznan University of Economics

RTF (33 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z ekonomii przedstawiające rachunek bankowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy to umowa o charakterze cywilnoprawnym, zawarta między dwoma podmiotami, z których jednym jest bank. Umowa ta jest oparta o regulacje zawarte w kodeksie cywilnym i prawie bankowym. Na podstawie tej umowy bank zobowiązuje się, na czas określony, bądź nieokreślony, do przechowywania środków pieniężnych posiadacza danego rachunku oraz do dokonywania na jego życzenie zleceń rozliczeń finansowych. Posiadacz rachunku bankowego jest jedynym dysponentem środków pieniężnych na nim zgromadzonych (chociaż umowa może ograniczać to prawo). Poprzez umowę również bank nabywa prawo do korzystania z wolnych środków znajdujących się na rachunku.Rachunek bankowy jest najważniejszym produktem bankowym, dzięki któremu bank nawiązuje współpracę z klientem. Umożliwia także korzystanie z wielu usług bankowych takich jak: płatności krajowe i zagraniczne, kredyty i pożyczki, posługiwanie się kartą płatniczą. W wielu bankach klient posiadający rachunek w danym oddziale może korzystać z różnego rodzaju udogodnień, z których można wyróżnić: niższe oprocentowanie kredytu bądź pożyczki, jak również możliwość zaciągnięcia wyższej pożyczki. Zdarzają się też takie sytuacje, że bank odmawia udzielenia kredytu lub pożyczki klientom, którzy nie posiadają u nich rachunku bankowego.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument