Dochody publiczne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Dochody publiczne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (85 KB)
1 strona
671Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu finansów publicznych: dochody publiczne są podstawą działalności państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Dochody publiczne są podstawą działalności państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Przychody nie mogą ich zastąpić, mogą stymulować ich rozmiar w danym okresie czasu. Dla dokonania wydatków publicznych niezbędne są dochody publiczne. Dochód publiczny – środki pieniężne pozostające definitywnie w budżecie. Przychody – pozostają w budżecie terminowo, czasowo. Wydatki – środki finansowe rozdysponowane przez budżet w sposób ostateczny. Rozchody budżetu- środki publiczne pochodzące z budżetu a przeznaczone na sfinansowanie przychodów finansowych. Wg ustawy o finansach publicznych do dochodów publicznych zaliczamy:

- daniny publiczne zaliczamy do nich:

 podatki  inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia wynika z odrębnych

ustaw - pozostałe dochody  opłaty  dochody z mienia  dochody ze sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych  inne dochody pobierane przez jednostki organizacyjne sektora finansów

publicznych Podstawową grupą składającą się na dochód są podatki.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument