Graficzna prezentacja wyników - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Graficzna prezentacja wyników - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (32 KB)
3 strony
335Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu elementów informatyki odnoszące się do graficznej prezentacji wyników.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

PRZEDMIOT: ELEMENTY INFORMATYKI Temat ćwiczenia: EXCEL: Graficzna prezentacja wyników

CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE

Przygotowanie danych wybranych z arkusza do przedstawienia na wykresie: - podświetlić kolumnę(albo wiersz) danych stanowiących zbiór

argumentów; - przesunąć znak kontrolny myszy do kolumny(albo wiersza) zbioru

wartości, wcisnąć Ctrl (trzymać wciśnięty) i podświetlić tę kolumnę (albo wiersz)

- z paska narzędziowego wybrać funkcję Kreator wykresów. Na ekranie pojawi się znak + , który należy naprowadzić myszką na wybrane miejsce arkusza. Następnie wcisnąć lewy klawisz myszy (trzymać wciśnięty) i ustawić przewidywany rozmiar wykresu (prostokąt ograniczony linią przerywaną).

Tworzenie wykresu liniowego za pomocą kreatora wykresów: - krok 1 - wybrać hasło Dalej - krok 2 - wybrać typ wykresu Liniowy , a następnie hasło Dalej - krok 3 - wybrać format wykresu liniowego 2 , a następnie hasło Dalej - krok 4 - podgląd wykresu, wybrać hasło Dalej - krok 5 - wpisać: - tytuł wykresu

- tytuł osi odciętych - Kategorie [X] - tytuł osi rzędnych - Wartości [Y]

Ponadto można dodać legendę (Tak), albo ją usunąć (Nie). Następnie wybrać Zakończ

Umieszczanie dwóch wykresów liniowych na jednym rysunku (wykres złożony) Przygotować dane do pierwszego wykresu: - podświetlić kolumnę(albo wiersz) danych stanowiących zbiór

argumentów; - przesunąć znak kontrolny myszy do kolumny(albo wiersza) pierwszego

zbioru wartości, wcisnąć Ctrl (trzymać wciśnięty) i podświetlić tę kolumnę (albo wiersz)

Uaktywnić kreator wykresów: - krok 1 - wybrać hasło Dalej - krok 2 - wybrać typ wykresu Złożony , a następnie hasło Dalej - krok 3 - wybrać format wykresu złożonego 3 , a następnie hasło Dalej - krok 4 - podgląd wykresu, wybrać hasło Dalej - krok 5 - wpisać: - tytuł wykresu

- tytuł osi odciętych - Kategorie [X[ - tytuł osi rzędnych - Wartości [Y]

Ponadto można dodać legendę (Tak), albo ją usunąć (Nie). Zaleca się jednak dodanie legendy w tym przypadku. Następnie wybrać Zakończ

Na rysunku pojawi się pierwszy wykres (seria 1)

Przygotować dane do drugiego wykresu podświetlając kolumnę (albo wiersz) danych stanowiących drugi zbiór wartości. Zapamiętać zakres komórek tego zbioru

Uaktywnić rysunek: - naprowadzić znak kontrolny myszy na jego obwód i wcisnąć jednokrotnie

lewy klawisz - naprowadzić znak kontrolny myszy na pole rysunku i wcisnąć dwukrotnie

lewy klawisz; wokół rysunku pojawi się cieniowany obwód Uaktywnić hasła: Wstaw/Nowe dane i wpisać zakres komórek. Przy

wpisywaniu zwrócić uwagę, aby pomiędzy znakami opisującymi komórki wpisać znak $, np. dla zakresu komórek od h5 do h9 należy podać zapis: $h$5:$h$9 . Wybrać OK.

Uaktywnić hasła: Wstaw/Tytuły i zaznaczyć pole: Dodatkowa oś wartości [Y]. Podać opis tej osi.

W rezultacie, na rysunku pojawi się drugi wykres (seria 2) oraz druga oś wartości z prawej strony. Tworzenie wykresu kołowego 3-wymiarowego - krok 1 - wybrać hasło Dalej - krok 2 - wybrać typ wykresu Kołowy 3W , a następnie hasło Dalej - krok 3 - wybrać format wykresu kołowego 7 , a następnie hasło Dalej - krok 4 - podgląd wykresu, wybrać hasło Dalej - krok 5 - wpisać: - tytuł wykresu

Ponadto można dodać legendę (Tak), albo ją usunąć (Nie). Następnie wybrać Zakończ

CZĘŚĆ II. ZADANIE DO WYKONANIA

Statek odbył rejs z portu A do portu F zawijając po drodze do portów B, C, D, E. Dane dotyczące rejsu zamieszczono w tablicy. ZUŻY CIE PALI WA POD CZAS REJS U

STAT KU

Trasa Data Czas Data Czas Długość Średnia Zużycie wypłynięcia wypłynięcia zawinięcia zawinięcia trasy

[MM] prędkość paliwa

[węzły] [l] AB 97-01-02 12:03 97-01-05 16:01 1000 BC 97-01-07 09:03 97-01-10 10:02 1200 CD 97-01-11 12:03 97-01-13 23:02 800 DE 97-01-14 09:02 97-01-18 03:05 900 EF 97-01-20 10:30 97-01-22 12:50 1150

Zużycie łączne:

Sporządzić arkusz kalkulacyjny, zgodnie z podaną tablicą, w którym należy: - umieścić dane dotyczące rejsu

- wypełnić kolumnę: Średnia prędkość [węzły] obliczając średnią prędkość ze wzoru:

- wypełnić kolumnę: Zużycie paliwa [l] obliczając zużycie paliwa ze wzoru:

Wykonać wykres liniowy średniej prędkości w poszczególnych etapach rejsu

Wykonać wykres złożony z jednoczesnym umieszczeniem na rysunku średniej prędkości oraz zużycia paliwa w poszczególnych etapach rejsu

Wykonać wykres kołowy 3-wymiarowy ilustrujący udziały procentowe zużycia paliwa w poszczególnych etapach rejsu

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument