Koncentracja ruchu turystycznego - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Koncentracja ruchu turystycznego - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (164 KB)
12 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające koncentrację ruchu turystycznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument

1

GŁÓWNE OBSZARY KONCENTRACJI MIĘDZYNARODOWEGO

RUCHU TURYSTYCZNEGO W 2020 ROKU.

Turystyka jest bardzo aktywnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, a według prognoz

futurologów do 2020 r. działalność produkcyjna i usługowa związana z zaspokajaniem

potrzeb turystów stanowić będzie jedną z najważniejszych dziedzin życia społeczno-

-ekonomicznego poszczególnych krajów. Prymat w świecie pod względem przyjazdów

turystów zagranicznych utrzyma do 2020 roku Europa. W dziesiątce najczęściej

odwiedzanych krajów świata, aż sześć należy do Europy (Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka

Brytania, Rosja i Czechy). W sumie kraje te odwiedzi ok.361 mln turystów co oznacza 22,4%

udział w światowym ruchu turystycznym. Na drugim miejscu znajdują się kraje Azji

Wschodniej i Pacyfiku (Chiny i Hong Kong) którą odwiedzi ok. 196,4 mln turystów co

stanowić będzie 12,3% udziału w międzynarodowym ruchu turystycznym. Kolejne dwa kraje

należą do Ameryki Północnej (USA i Meksyk) do których przyjedzie ok. 151,3 mln turystów

co oznacza 9,5% udział w turystyce międzynarodowej. Poniższy wykres przedstawia

dokładne dane:

Główne obszary koncentracji międzynarodowego ruchu turystycznego w 2020 roku.

137,1

102,4 93,3 71

59,3 52,9 52,8 48,9 47,1 44

Ch iny US

A

Fr an

cja

Hi sz

pa nia

Ho ng

K on

g

W iel

ka B

ry tan

ia

Me ks

yk Ro

sja

Cz ec

hy

w m

ili on

ac h

Źródło: WTO

2

1. CHINY

Według prognoz Światowej Organizacji Turystyki (WTO), to Chiny będą w 2020 roku

najchętniej odwiedzanym krajem na świecie. Chiny odwiedzi w sumie 137,1 mln turystów co

oznaczać będzie około 8,6% całego międzynarodowego ruchu turystycznego. Przyczynami

takiego wzrostu zainteresowania Chinami przez turystów mogą być:

• Chiny przez długi czas były państwem zamkniętym dla cudzoziemców

• Posiadają bardzo bogatą historię i kulturę

• Bardzo atrakcyjne zabytki

• Rozbudowa systemu hotelowego ( Hilton, Intercontinental )

• Dobrze rozwinięta sieć gastronomiczna.

Najliczniejszą grupę przyjezdnych do Chin stanowią obywatele Japonii, Stanów

Zjednoczonych i Rosji.

2. STANY ZJEDNOCZONE

Według prognoz WTO drugie miejsce pod względem przyjazdów w 2020 roku zajmą Stany

Zjednoczone. Kraj ten odwiedzi łącznie 102,4 mln turystów co stanowić będzie ok. 6,4%

udziału w międzynarodowym ruchu turystycznym.

Głównymi atutami Stanów Zjednoczonych są:

• Doskonała sieć komunikacyjna

• Doskonała infrastruktura turystyczna

• Amerykańskie miasta (np: New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas)

• Parki narodowe (np: Grand Canyon, Everglades, Yellowstone i Zion)

• Główny ośrodek sztuki nowoczesnej

• Czołowa rola w rozwoju współczesnej nauki i techniki.

Stany Zjednoczone najczęściej odwiedzane są przez obywateli krajów sąsiednich –Kanady i

Meksyku, oraz Japończyków i Europejczyków (głównie Brytyjczycy i Niemcy).

3

3. FRANCJA

Francję w 2020 roku według WTO odwiedzi 93,3 mln turystów co stanowić będzie 5,8%

światowego ruchu turystycznego. Francja zajmowała zawsze czołowe miejsca pod względem

przyjazdów a jej główne atuty to:

• Dobra baza noclegowa (hotele, kempingi)

• Historia , zabytki, kultura i folklor

• Interesujące turystycznie miejsca np.: Wybrzeże Lazurowe (Saint-Tropez, Cannes,

Nicea), Alpy (Chamonix-Mont-Blanc, Annecy, Grenoble), Paryż oraz Dolina Loary.

Najwięcej obcokrajowców do Francji przybyło z krajów europejskich (Niemcy, kraje

Beneluksu, Wielka Brytania, Szwajcaria). Z obszarów pozaeuropejskich większość turystów

pochodziła z Ameryki Północnej i Afryki.

4. HISZPANIA

Hiszpanię w 2020 roku według WTO odwiedzi 71 mln turystów i będzie to ok. 4,4% udziału

w międzynarodowym ruchu turystycznym. Hiszpania od wielu lat jest w światowej czołówce

państw najchętniej odwiedzanych przez turystów, a to za sprawą:

• Doskonałej infrastruktury turystycznej

• Bogatym dobrom naturalnym

• Ciekawej kulturze i zwyczajom (np.:corrida)

• Dobrej komunikacji

• Interesującym turystycznie miejscom np.: Baleary, Wyspy Kanaryjski, Wybrzeże

Katalońskie (Costa Brava i Costa Dorada).

• Zabytkowe miasta np.: Barcelona, Madryt, Saragossa, Walencja, Toledo, Ronda.

Hiszpania odwiedzana jest przez turystów z całego świata. Najwięcej przyjeżdża tu

Europejczyków (Francuzi, Portugalczycy, Anglicy, Niemcy), Amerykanów i Japończyków.

4

5. HONG KONG

Według prognoz WTO w 2020 roku do Hong Kongu przyjedzie 59,3 mln turystów, co

wówczas będzie stanowić 3,7% udział w światowym ruchu turystycznym. Głównym

czynnikiem rozwoju turystyki w Hong Kongu był fakt, iż w czasie wojny wietnamskiej był on

głównym miejscem wypoczynku walczących tam żołnierzy amerykańskich. Powstało

wówczas wiele hoteli, restauracji, nocnych lokali, teatrów i urządzeń sportowych. Głównym

magnesem przyciągającym turystów do Hong Kongu jest:

• Atrakcyjne położenie geograficzne (sezon trwa praktycznie cały rok)

• Stale rozwijana baza noclegowa

• Ciekawe miejsca jak np.: centra handlowe, zrekonstruowana wioska chińska z okresu

dynastii Song, klasztor dziesięciu tysięcy Buddów, targ rybny w Tai Po.

• Liczne święta i festiwale chińskie

• Korzystne położenie komunikacyjne.

W strukturze przyjazdów turystycznych największy udział mają: Japonia, Stany Zjednoczone,

Australia, Wielka Brytania, Tajwan, Tajlandia, Kanada i Niemcy.

6. WŁOCHY

Prognozy WTO przewidują iż w 2020 roku Włochy odwiedzi 52,9 mln turystów i będzie to

3,3% udział w międzynarodowym ruchu turystycznym. Włochy zawsze były w czołówce

państw najchętniej odwiedzanych przez turystów. Czynnikami takiej sytuacji są:

• Doskonała infrastruktura turystyczna

• Atrakcyjna kultura, zabytki i folklor

• Duża dostępność komunikacyjna

• Doskonałe zaplecze gastronomiczne

• Wiele ciekawych turystycznie miejsc jak np.: Rzym, Wenecja, Neapol, Mediolan.

Wśród przyjezdnych dominują turyści z krajów europejskich, głównie Niemcy, Szwajcarzy i

Francuzi. Z krajów pozaeuropejskich najliczniej odwiedzają Włochy obywatele Stanów

Zjednoczonych i Japonii.

5

7. WIELKA BRYTANIA

Wielką Brytanię w 2020 według prognoz WTO odwiedzi 52,8 mln turystów. Stanowić to

będzie 3,3% udział w międzynarodowym ruchu turystycznym. Głównymi atutami Wielkiej

Brytanii są:

• Zabytkowe budowle, muzea i galerie

• Ciekawa kultura i folklor

• Doskonała infrastruktura turystyczna

• Dobra dostępność komunikacyjna

• Interesujące turystycznie miejsca np.: Londyn, Windsor, Stonehenge, Caerleon i

Llandudno w Walii oraz Fort William i Edynburg w Szkocji.

W strukturze przyjezdnych największy odsetek przypada na obywateli Stanów

Zjednoczonych oraz Francji i Niemiec. Znaczny też jest udział mieszkańców Irlandii,

Holandii i Kanady.

Wielką Brytanię można w dużej mierze uważać za kolebkę współczesnej turystyki.

Już bowiem na przełomie XVII i XVIII w. powszechnym zjawiskiem stały się zagraniczne

podróże młodych Anglików na kontynent europejski dla uzupełnienia wykształcenia.

8. MEKSYK

Do Meksyku w 2020 roku przyjedzie 48,9 mln turystów i będzie to 3,1% udział w światowym

ruchu turystycznym. Głównymi turystycznymi atutami Meksyku są:

• Dobre położenie geograficzne (sąsiedztwo Stanów Zjednoczonych)

• Bogata kultura i tradycje

• Atrakcyjne zespoły zabytkowe np.: Teotihuacan- Miasta Bogów, Tula,, Cholula.

• Bogata baza turystyczna np. w: Cuernavaca, Acapulco, Veracruz, Tijuana

• Dobrze rozwinięta turystyka przygraniczna

• Rozwinięta komunikacja lotnicza

Ogromną większość turystów w Meksyku stanowią obywatele Stanów Zjednoczonych.

Z Europy przyjeżdżają głównie Niemcy, Francuzi, Skandynawowie i Anglicy.

6

9. ROSJA

Prognozy WTO przewidują że w 2020 roku do Rosji przyjedzie 47,1 mln turystów, co

stanowić będzie 2,9% wszystkich turystów w światowym ruchu turystycznym. Głównym

motorem rozwoju turystyki w Rosji będą:

• Bardzo bogata kultura

• Duża atrakcyjność zabytków

• Państwo przez długi czas było trudno dostępne dla turystów

• Ciekawe miasta np.: Moskwa, Petersburg, Irkuck, Wołgograd, Suzdal, Rostów

• W przyszłości znaczną rolę w turystyce ma odgrywać Kamczatka.

Państwami z których najczęściej turyści odwiedzają Rosję są: Chiny, Ukraina, Białoruś,

Łotwa, Kazachstan oraz Polska.

10. CZECHY

Według prognoz WTO, Czechy odwiedzi w 2020 roku 44 mln turystów i będzie to 2,7%

udział w międzynarodowym ruchu turystycznym. W przyjazdowej turystyce

międzynarodowej dużą rolę odgrywa:

• Walory przyrodnicze

• Atrakcyjne zabytki, kultura i bogaty folklor

• Położenie w centrum Europy

• Zabytkowe miasta np.: Praga, Brno, Pilzno, Ołomuniec

• Sławne w Europie uzdrowiska z zachowaną tradycyjną zabudową (Karlove Wary)

Czechy najchętniej odwiedzają obywatele Niemiec, Austrii, Węgier, Polski, Francji i Włoch.

Z wszystkich powyżej wymienionych państw to Chiny i Hong Kong wykazały największą

dynamikę wzrostu liczby przyjeżdżających (kolejno o 8% i 7,3%). Kolejnymi państwami są:

Rosja (6,7%), Czechy (4%), Meksyk (3,6%), USA (3,5%), Wielka Brytania (3%), Hiszpania

(2,4%), Włochy (2,2%) i Francja (1,8). Dane te pokazują, że kierunki międzynarodowego

ruchu turystycznego zmieniają się i powoli przed kraje Europy i Ameryki w przyszłości

wysuwać się będą kraje Azji Wschodniej i Pacyfiku.

7

PROGNOZY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO

RUCHU TURYSTYCZNEGO DO 2020 ROKU.

Prognozy rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego do roku 2020 ( według regionów ).

19 6975

285

438

717

Europa Azja Wschodnia & Pacyfik

Ameryki Afryka Środkowy Wschód

Azja Południowa

w m

ili on

ac h

Źródło: WTO

1. EUROPA

Według prognoz Światowej Organizacji Turystyki (WTO), Europa do roku 2020 utrzyma

nadal pierwsze miejsce na świecie pod względem międzynarodowego ruchu turystycznego.

Jednak jej pozycja jako lidera z każdym rokiem jest coraz bardziej zagrożona. Jeszcze w 1995

roku Europę odwiedziło 59% wszystkich turystów na świecie, lecz według prognoz w

kolejnych latach odnotowywać będzie kolejne spadki, i tak w 2000 roku do Europy przyjedzie

56% turystów, w 2010 już tylko 50% a w roku 2020 przewiduje się kolejny spadek do 45%.

Jest to największy przewidywany spadek zainteresowania z wszystkich regionów. Głównymi

atutami Europy w latach dziewięćdziesiątych były:

• Stabilne stosunki polityczne

• Dobra sytuacja ekonomiczna

• Atrakcyjna i modernizowana infrastruktura turystyczna

• Pozytywna reklama

• Międzynarodowa wymiana wewnątrzkontynentalna.

8

Dzięki tym atutom Europa utrzymuje się w fotelu lidera, lecz prognozy na kolejne lata

pokazały iż Azja Wschodnia i Pacyfik powinny odnotować korzystne zmiany w rozwoju

międzynarodowego ruchu turystycznego. Największa grupę turystów spoza Europy stanowią

turyści z Ameryki Północnej, a najczęściej odwiedzanym regionem jest Europa Zachodnia.

2. AZJA WSCHODNIA I PACYFIK

Według prognoz WTO Azja Wschodnia i Pacyfik zwiększy ruch turystyczny w swym

regionie z 14% w 1995 roku do 27% w 2020 roku. Powodów zainteresowania turystów tym

regionem jest kilka:

• Chiny i Tajlandia rozluźniły ograniczenia w podróżowaniu, więc najprawdopodobniej

staną się nowym rynkiem turystycznym, spowodowanym przez zwykłą ciekawość

• Japonia przeznacza ogromne środki na rozbudowę infrastruktury turystycznej

• Ciekawa oferta dóbr naturalnych

• Atrakcyjne zabytki i bogata kultura

• Australia i Nowa Zelandia zawsze miały pozytywne opinie wśród turystów.

Jeżeli region ten utrzyma swe tempo wzrostu ruchu turystycznego, już za kilkadziesiąt lat

powinno stać się potęgą w międzynarodowym ruchu turystycznym. W Azji prawie co czwarty

turysta pochodzi z Europy, a co dziesiąty z Ameryki. Ponad 55% turystów koncentruje się w

Azji Północno-Wschodniej, a blisko 35% w Azji Południowo-Wschodniej.

3. AMERYKA

Region Amerykański według prognoz WTO odnotuje w spadek w międzynarodowym ruchu

turystycznym z 20% w 1995 do 18% w 2020 roku. Jednak prognozuje się iż region

amerykański nadal będzie w ścisłej światowej czołówce a to za sprawą kilku czynników

takich jak:

• Dobrze funkcjonująca infrastruktura turystyczna

• Dobre połączenia komunikacyjne

• Stabilna sytuacja gospodarcza i polityczna

• Właściwy stosunek cen do świadczeń

• Skuteczne metody zachowania i ochrony środowiska przyrodniczego.

9

W Ameryce najważniejszą rolę odgrywa region Ameryki Północnej, następnie regiony

Ameryki Południowej i Karaibski.

4. AFRYKA

Region Afrykański powinien według prognoz zwiększyć międzynarodowy ruch turystyczny z

4% w 1995 roku do 5% w 2020. Region ten może odnotować wzrost zainteresowania dzięki:

• Wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy zwaśnionymi krajami

• Świadomemu politycznemu poparciu promocji turystycznej

• Ciekawej ofercie kulturowej i atrakcyjnym dobrom naturalnym

• Niektóre kraje regionu posiadają doskonałą infrastrukturę turystyczną (np. Tunezja).

Niestety nadal brak w tym regionie dobrej komunikacji, większość krajów regionu oferuje

niedostateczny poziom usług turystycznych oraz nieuzasadniony wzrost cen na rynku. W

Afryce najwyższy jest udział turystów z Europy i Ameryki. Głównym celem podróży jest

Afryka Północna i Afryka Południowa.

5. ŚRODKOWY WSCHÓD

Region Środkowo-Wschodni powinien odnotować wzrost zainteresowania z 2% w 1995 roku

do 4% w roku 2020. Chociaż konflikt polityczny i militarny w Zatoce Perskiej zakłócił

rozwój turystyki w tym regionie to jednak od 1995 roku odnotowuje się tutaj ciągły wzrost

międzynarodowego ruchu turystycznego. Głównymi atutami regionu Środkowo-Wschodniego

są:

• Nowy rynek turystyczny powoduje efekt ciekawości

• Atrakcyjne dobra naturalne

• Ciekawa kultura.

Niestety nadal w regionie Środkowo-Wschodnim brak jest stabilnej sytuacji politycznej,

niedostateczna jest dostępność komunikacyjna oraz niezadowalający jest poziom usług

świadczonych przez gospodarkę turystyczną.

10

6. AZJA POŁUDNIOWA

Region Azji Południowej od roku 1995 nie odnotował żadnej zmiany i w roku 2020 według

prognoz region ten odwiedzi 1% wszystkich turystów w międzynarodowym ruchu

turystycznym. Powodem małego zainteresowania tym regionem są:

• Słaba infrastruktura turystyczna

• Niedostateczna dostępność komunikacyjna

• Niestabilne stosunki polityczne

• Niepokoje, wojny domowe.

• Niski stopień bezpieczeństwa

Najczęściej odwiedzanym krajem w regionie Azji Południowej są Indie do których przyjeżdża

50% wszystkich turystów tego regionu.

W skutek wydarzeń z 11 września 2001 roku kiedy to zamachy terrorystyczne sparaliżowały

prawie cały świat, turystyka międzynarodowa najprawdopodobniej będzie przeżywać

poważny regres, i prognozowanie rozwoju ruchu turystycznego staje się bardzo trudne.

Warto w tym miejscu przypomnieć powszechnie akceptowaną prawdę, że turystyka

międzynarodowa jest najlepszym barometrem sytuacji politycznej i gospodarczej świata czy

regionu. Należy sądzić, iż dla swobodnego rozwoju turystyki międzynarodowej niezbędny

jest korzystny klimat polityczny i współpraca krajów, preferujących na zasadzie wzajemności

stosunki turystyczne. Wówczas pole działania czynników negatywnych mogłoby zostać

znacznie ograniczone.

11

GŁÓWNE OBSZARY EMISJI MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU

TURYSTYCZNEGO W 2020 ROKU.

Według prognoz WTO, wielkość międzynarodowego ruchu turystycznego w 2020 roku

prognozuje się na 1.602 mln turystów. Poniższy wykres prezentuje państwa, z których

pochodzić będzie najwięcej turystów.

Główne obszary emisji międzynarodowego ruchu turystycznego w 2020 roku.

163,5 141,5

123,3 100 96,1

37,6 35,4 31,3 30,5 29,7

Ni em

cy

Ja po

nia US A

Ch iny

W iel

ka B

ry tan

ia

Fr an

cja

Ho lan

dia

Ka na

da Ro

sja

w m

ili on

ac h

Źródło: WTO

Analizując dane WTO możemy stwierdzić, iż w 2020 roku najwięcej turystów pochodzić

będzie z Niemiec. Z kraju tego w celach turystycznych wyjedzie 163,5 mln turystów co

stanowić będzie 10,2% udział w międzynarodowym ruchu turystycznym. 141,5 mln turystów

pochodzić będzie z Japonii, co oznacza 8,8% udział w światowym ruchu turystycznym.

Na trzecim miejscu sklasyfikowano USA z 123,3 mln turystów którzy wyjadą z kraju w

celach turystycznych. W grupie czynników powodujących że właśnie z tych trzech krajów

odnotowuje się największą emisję turystyczną należy wymienić:

12

• stabilne stosunki polityczne

• dobrą sytuację gospodarczą i dochodową ludności

• brak administracyjnych trudności wyjazdowych.

Czwarte miejsce według prognoz WTO w turystyce wyjazdowej odnotują Chiny. W sumie w

międzynarodowym ruchu turystycznym z tego kraju weźmie udział 100 mln turystów co

stanowić będzie 6,2% udziału w rynku turystycznym. Tak duża ilość turystów z tego kraju

może mieć kilka powodów:

• poprawa sytuacji gospodarczej kraju i ludności

• profesjonalne poparcie turystyki wyjazdowej

• zniesienie administracyjnych trudności wyjazdowych.

Piąte miejsce zajęła Wielka Brytania z 96,1 mln turystów co oznacza 6% udziału w

międzynarodowym ruchu turystycznym. Szóste miejsce odnotowała Francja z 37,6 mln

turystów i 2,3 % udział w światowym ruchu turystycznym. Wielka Brytania i Francja

posiadają podobne czynniki powodujące tak duży udział w międzynarodowym ruchu

turystycznym. Należy tu wymienić:

• dobrą sytuację gospodarczą i dochodową ludności

• stabilne stosunki polityczne obu krajów

• międzynarodowy ruch wewnątrzkontynentalny.

Siódme miejsce z 35,4 mln turystów i 2,2% udziałem w rynku turystycznym zajęła Holandia.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument