Historia literatury włoskiej - Notatki - Literatura dawna - Część 2, Notatki'z Literatura. Uniwersytet Warszawski
Poznan_K
Poznan_K

Historia literatury włoskiej - Notatki - Literatura dawna - Część 2, Notatki'z Literatura. Uniwersytet Warszawski

12 str.
18Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W okresie średniowiecza i wczesnego renesansu na półwyspie Apenińskim trudno jest mówić o ''literaturze włoskiej'': półwysep był niezjednoczony pod żadnym niemal względem. Jedynym pierwiastkiem łączącym zwaśnione regiony...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 12
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument

jeszcze o żadnej innej nie powiedziano” XI. BOSKA KOMEDIA - WPROWADZENIE. Interpretacje: 1. Proroctwo 2. Refleksje poety na tematy uniwersalne 3. Synteza ówczesnej wiedzy 4. Moralna misja 5. Wypowiedź na tematy aktualne 6. Dzieło sztuki poetyckiej. Tekst ten przejawia wszystkie te właściwości, umyka próbom syntezy. Odczytanie przesłań zawartych w tekście zależy od erudycji czytelnika. Boska Komedia to utwór ponadczasowy o wartościach uniwersalnych; nie wiadomo dokładnie, kiedy powstał. Każda część trafiła do obiegu oddzielnie. Wg Boccacia najpierw powstało 8 pierwszych pieśni, jeszcze we Florencji, do 1309r. Czyściec powstał prawdopodobnie.... Podstawową symboliką są liczby - 3 i 10, podkreślające doskonałość.

Opowieść w pierwszej osobie o wędrówce z woli Boga. Odbywa sie przez 3 królestwa. AKCJA UTWORU: Odbywa ją florencki poeta Dante Alighieri jako żywy człowiek 35-letni. Trwa ona 6 dni: Rozpoczyna się w Wielki piątek 8 marca 1300r. Jubileusz ogłoszony przez papieża Bonifacego VIII.. Rok ten stanowi początek nowego wieku. To moment na wielką odnowę duchową, jest to również przeżycie bohatera. Piekło jest usytuowane pod Jerozolimą (jako centrum). Szatan, spadając z nieba, utworzył ogromny lej, a zdrugiej strony Ziemi - górę czyścową. Podczas podróży spotyka wiele dusz z którymi rozmawia. Spotkania ukazują to, czego sam potrzebuje by wyrzec się zła i doznać dobra. Struktura Boskiej Komedii opiera się na paradygmacie stopniowego nabierania świadomości by dotrzeć do Boga, chronić przed irracjonalnością zła. Data podróży ilustruje funkcję, jaką mają śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa w zbawieniu. Pojęcie zbawienia – podstawowy motyw strukturalno-ideologiczny poematu. 1 os l.p. - 1 os l.mn. Nostra vita – mi ritrovai Najważniejsze nie są przygody Dantego, ale relacje pomiędzy tym co jednostkowe, a uniwersalne. Sposób, w jaki jednostka uzyskuje zbawienie na tle historii. Przedstawia całą wspólnotę chrześcijańską, która musi się zmierzyć z problemem zbawienia dusz.

docsity.com

Cienie nie symbolizują konkretnych cnót, ale konkretna osobę. Każda z nich uosabia indywidualną skłonność do grzechu, którą nabyli za życia. Zachowali swój stosunek jaki mieli za życia będąc w zaświatach. Francesca to cień osoby prawdziwej – Francesca da Rimini, która naprawdę była żona niewierną. Jako cień zachowuje całą swoją złożoność psychologiczną, którą miała za życia. Realizm figuralny – stan dusz po śmierci jest spełnieniem którego zapowiedzią była ich dotychczasowa ziemska egzystencja. Zapowiedzi spełnień, jakie się urzeczywistnią z boskim planem dziejów ludzkości. Tłum postaci łatwo rozpoznawalnych – połączenie wymogów artystycznych i racji ideologicznych. Dante wierzy w historyczność postaci literackich. Różne postacie to odmienne głosy, różne historie. Postaci potwierdzają rozległą wizję poetycką. Dante wprowadza konkretne postacie historyczne, wskazuje, że zbawienie związane jest z wolną wolą jednostki – tylko i wyłącznie od nas zależy. Dantego nie interesują abstrakcyjne rozważania o zbawieniu, tylko konkretne przykłady. Czytelnik zmierza się wtedy osobiście, utożsamia się z bohaterami. Odwołania: Biblia Ojcowie Kościoła Arystoteles, Bonaventura, Tomasz z akwinu Wergiliusz, Stacjusz, Owidiusz Konstrukcja tekstu jest jasna. Podstawą są liczby 3 i 10: 3 części, 33 pieśni + pierwsza główna, w sumie pieśni jest 100 (wielokrotność 10), pisze tercyną wielozgłoskową Dante został wybrany przez Boga żeby ochronić się moralnie i zdać relację o tym doświadczeniu w swoim poemacie Boska Komedia. Ma to przekonać ludzkość (zepsuta, chciwa, zachłanna) by powróciła na właściwa drogę. Żeby zapewnić mu powodzenie tej wyprawy, zsyła mu przewodników: Wergiliusz, Beatrice i Św. Bernard (pojawia się w Empireum). Po pożegnaniu z Dantem, Wergiliusz wraca do Limbo. Wergiliusz to poganin. Dante wbrew oczekiwaniom przedstawia pogan bardzo przychylnie, nawet czasem w lepszym świetle niż chrześcijan – pomimo ograniczeń historycznych i ideologicznych, świat klasyczny wydaje się Dantemu godny naśladowania. Przewodnicy: Wergiliusz – egzemplifikacja rozumu. Oznacza również wielkie osiągnięcia kultury klasycznej. Wergiliusz znika jako postać, ale jest cały czas obecny w tekście – nawiązania, aluzje do jego twórczości pojawiają się również w ostatniej pieśni Raju Beatrice oprowadza przez 9 sfer niebieskich. To ta sama, co w Życiu Nowym. Ucieleśnia syntezę literacką, miłości świeckiej, symbol teologii, łaski boskiej, kobieta doskonała. Relacje Dantego z Beatrice są bardziej płaskie (mniej wiarygodne), niż te z Wergilim.

docsity.com

Dusze Czyśćcowe wyraziły skruchę, otrzymały przebaczenie. Bardziej niż karze, dusze są poddane procesowi oczyszczania. Dobrowolnie go zaakceptowały. To pobyt czasowy. Dusze muszą oczyścić się ze wszystkich złych czynności, które opanowały ich za życia. Według Dantego, Czyściec to wspólnota utopijna – wszyscy myślą zbawieniu, w Bogu odnajdują siłę. Czyściec to symboliczne spełnienie ideału politycznego Dantego. Wszyscy zgodnie tu współpracują. Rzadko kto przedstawiał Czyściec. Ta część Boskiej Komedii jest więc oryginalna. Opisując Piekło, Dante wzorował sie na Arystotelesie i jego systemie Struktura Czyśćca podporządkowana 7 grzechom głównym. Raj nie ma precyzyjnej struktury. Narrator przyznaje się, że z trudem przypomina sobie ten etap podróży, ma więc problemy z opisaniem go – raj wymyka się ludzkiemu poznaniu. Raj jest jedna wielka metaforą. Jak mówić o Bogu? Poetyka równie istotna. Refleksja o trudnościach, w jaką formę literacką ubrać opowieść opisując Raj. Wizja podróżnika (ograniczona)– wie tyle, ile zobaczył Wizja narratora – ma szerszą perspektywę, gdyż już odbył tę podróż. Dla Paola i Francesca to bohater odczuwa współczucie. Nie można utożsamiać Dante-podróżnika, Dante-poety i Dante Alighieri. Dante poeta cierpi na niepamięć gdy chce opisać Raj. Język Boskiej Komedii to bogactwo środków ekspresji. Są tu terminy naukowe, wyszukane słownictwo dworskie, soczyste wyrażenia z języka potocznego, zapożyczenia z francuskiego, neologizmy własne. Dante za wszelką cenę nie chce być nudny, monotonny. Najczęściej używa terminów toskańskich oraz dialektów Italii północnej. Padre della lingua italiana Po ukazaniu się, Boska Komedia zdobyła wielką popularność. W wieku XIV to najchętniej czytany tekst we Włoszech po Biblii. Od uniwersytetów po ulicę. Boska Komedia nie miała wiele wiernych imitatorów bo dla humanistów ideologia w niej zawarta była przestarzała. XII: PIEKŁO.

docsity.com

Dante jako pierwszy stworzył strukturę zaświatów: Piekło dzieli się na kręgi, Czyściec na tarasy, a Raj na nieba. PIEŚŃ I.: CEL I PRZYCZYNA WĘDRÓWKI. Dante jako autor mówi nam, że znajduje się w ''połowie czasu'' - ma 35 lat. Zbłądził, lecz jest tego świadom - to pierwszy krok do odnowy moralnej. Las - oznacza zło, grzech. Tam, gdzie kończy się dolina D. zobaczył wzgórze i światło - droga na górę oświetlona przez Boga: nadzieja. Dante porównuje się do rozbitka szukającego ratunku (wers 22.) Pojawia się Pantera - Lonza: symbol rozpusty D. ze strachu jest się gotów cofnąć. Wschodzi słońce, konstelacja gwiazd. Nadchodzi Lew: jest tak straszny, że boi się go nawet powietrze. Symbolizuje pychę, wyniosłość i przemoc. Pojawia się także Wilczyca: chciwość, rządza: ''Sprawczyni nieszczęść mnogiego narodu"

docsity.com

Poeta niemalze traci nadzieję na przejście, lecz dostrzega ''kształt jakiś mglisty'', i błaga zjawę o pomoc (''qual che tu sia, od ombra od omo certo'') Zjawa nie jest człowiekiem, ale nim była: jak każda postać D. precyzuje dokładnie swoje pochodzenie: narodził się 70lat p. Ch. Przedstawia się jako poeta, cytuje samego siebie. Dante, zmieszany, wyznaje Wergiliuszowi swój szacunek (jest on bowiem jego mistrzem!), Dant zwraca się o pomoc do ''mędrca sławnego''. Wergili, (czczony nie tylko jako poeta, ale także jako wieszcz), wydaje proroctwo: Wilczyca nie pozwoli im przejść póki nie zjawi się Chart - mąż opatrznościowy: Henryk VII, Benedykt XI, Congrande Della Scala. Będzie to ratunek dla Italii. Mistrz deklaruje, że poprowadzi Dantego inną drogą: najpierw przejdą przez Piekło (rozpaczliwe chóry), potem przez Czyściec, kończąc na Raju, do którego wstąpienie jest dobrowolne. Pokrótce opisuje Raj. Ruszają. Pieśń zaczyna się i kończy marszem. Akcja pieśni ma funkcję prologu, dotyczącego całego poematu. PIEŚŃ II: WAHANIA DANTEGO: Beatrice, Wergili, Święta Łucja, Rachela Prawdziwy początek Piekła - prolog. Zbliża się wieczór. Wszyscy - prócz Dantego- udają się na spoczynek. Poeta ''gotuje się na bój'', jest w nim bardzo samotny. Synteza tego, co czeka podkreśla, że to, co powie, będzie prawdą. Apostrofa do muz, by dały mu możliwość opisania tego, co zobaczy: prośba o inspirację. Stworzenie dzieła będzie trudne. Dante zwraca sie do Wergiliego, pyta, czy zdoła swemu zadaniu podołać. Powołuje się na Eneidę - fregment, w którym Eneasz wchodzi od podziemi. Pozwolono mu zejść, bo Bóg wiedział, że Eneasz będzie wielkim założycielem Rzymu - siedziby papiestwa. Zstąpił tam, by wysuchać przepowiedni ojca. Dante to zdarzenie przedstawia jako prawdziwe. Św Paweł natomiast został porwany do nieba. Dante podkreśla, że św. Pawe i Eneasz byli wyjątkowi. Zastanawia się, dlaczego jako trzeci dostał szansę zwiedzenia zaświatów? Opowiada o swoich obawach. Wergili go uspokaja, i mówi, że przebywając w Limbo dostał rozkaz od pięknej pani (donna angelicata). Beatrice, przedstawiona jako uosobienie łaski bożej, prosi Wirgiliusza o pomoc jej przyjacielowi. Potem przedstawia się, jest ukazana jako postać historyczna. Mówi,l że przychodzi z nieba i tam powróci. Obiecuje, że po powrocie do nieba będzie W. chwalić przed Bogiem. B. przebywa w Raju z Rachelą - żoną Jakuba. Siłą, która pomoże jej uratować Dantego jest miłość. W walce wspierać go będzie też święta Łucja. Wergili tłumaczy D. że posiadając takie tryz protektorki nie musi się bać. Poeta mężnieje, opuszcza go strach. Ruszają do Piekieł. PODSUMOWANIE: Pieśń II. dotyczy wahan Dantego. Podporządkowana jest uczuciu niepewności i lęku. Autor ukazuje nam genezę ideową poematu; nawiązuje do poprzedników (Eneasza i św. Pawła) Swej podróży nadaje podobne znaczenie - Dantego pielgrzyma. Nie jest jej

docsity.com

godzien - jest ona rodzajem łaski bożej. Musi poznać istotę zła, by się nawrócić. Dantejska narracja jest darem dla ludzkości. PIEŚŃ V: PIETA' : Francesca da Rimini, Paolo Malatesta KRĄG II: lubieżnicy W pieśni III przechodzą przez piekielną bramę i spotykają obojętnych. Przechodzą na brzeg Achrontu, Dante, rażony piorunem, mdleje. Po drugiej stronie znajduje się Limbo, w którym żyją szlachetni narodzeni przed Chrystusem. Tu Minos - władca Krety, mityczny symbol mądrości i sprawiedliwości - pełni funkcje sędziego. Posługuje się ogonem --> upodabnia się do diabła Ile razy owinie nieszczęśnika ogonem, taki krąg jest mu dany. Gdy spostrzega D., jest niechętny wprowadzeniu go do piekieł. ''Czemu gęba twoja szczeka?'' - Mistrz przekonuje Minosa, że owa podróż jest pożądana przez Boga. Niżej jest ciemność i wieje b. silny wiatr, słychać jęki. Tam przebywają zmysłowi (II-gi krąg). Zasada reguł contrapasso - ci, którzy za życia byli targani namiętnościami, po śmierci targani są przez wichurę. Przyrównani są do ptaków, w starożytności postezeganych jako zwierzęta rozwiązłe. Dante pyta jedną z chmar grzeszników - klucz żurawi - za co ta kara. Pojawiają się postacie: Semiramis, królowa Asyrii, symbol rozpusty - H Dydona, bohaterka Eneidy Wergiliusza, zabiła się z miłości - L Kleopatra - smaobójstwo, kochanka cesara - H Helena, Parys i Achilles - L Tristan - L Śmierć tych postaci związana jest z amore-passione Dante czuje wobec nich litość - pietà. Dostrzega dwie dusze wspólnie miotane wiatrem. Pyta o ich historię. Postacie oczywiście najpierw się przedstawiają. Francesca, córka Guida da Polenta, władcy Rawenny. Zakochała się w bracie swego męża, Paolo Malatesta, kochankowie zostali zamordowani przez Giovanniego. ''Miłość, co łatwo serc zacnych się chwyta'' - cyt. Guido Guinizelli. Paolo ukochał przede wszystkim fizyczność Franceski. ''Miłość, miłość, miłość'' - anafora Dante dopytuje, jak się zrodziła ta miłość? Raz, dla zabawy, czytali powieści rycerskie króla Artura. ''Galeotto fu il libro e chi lo scrisse...'' - ''Księga i pisarz Galeottem byli'' Galeotto - przyjaciel Lancelota, który ułatwił rycerzowi pocałunek ukochanej Ginewry. Poeci szerzą zgubne idee - Francesca zasłania się autorytetem literatury Dante, poruszony, mdleje ''padłem, jako ciało martwe pada''

docsity.com

PODSUMOWANIE: Dante wskazuje na ambiwalentność uczuć, dwa rodzaje miłości - amore - passione (grzeszna) i miłość duchowa (dolce stil novo) - zbliża do Boga. PIEŚŃ X: DISPREZZO : Farinata Degli Uberti, Cavalcante dei Cavalcanti KRĄG VI: heretycy Heretycy negowiali nieśmiertelność duszym ich przywódcą był Epikur. Widząc płonące groby heretyków (6. krąg). Dante wyraża chęć rozmowy z potępionymi. Wergili zgadza się. Wtedy z jednego z grobów odzywa się głos. Jest to (wolny od głowy do bioder) Farinata degli Uberti. - przywódca gibelinow toskańskich, postać historyczna. Uważany z ateistę i epikurejczyka. Nie ma w nim skruchy: ''On unosił piersi i czoło surowe, Jakby miał piekło w pogardzie bezdennej" Dumny gibelin pyta Dantego o pochodzenie, a dowiedziawszy się, że jest gwelfem, wyraża się pogardliwie o swoich przeciwnikach, przypominając o podwójnym jego nad nimi zwycięstwie. Pojawia się drugi duch, widoczny po brodę - klęczący (wyraża skruchę) Cavalcante dei Cavalcanti, ojciec Guida Cavalcantiego Rozgląda się za synem, a nie widząc go zasępia się. Odpowiedź Dantego źle interpretuje myśląc, że Guido nie żyje, pada na wznak w trumnę. Tymczasem Farinata przepowiada Dantemu że za 50 miesięcy zostanie wygnany. Pyta Dantego o teraźniejszość tłumacząc, że duchy widzą tylko odległą przyszłość. Dowiaduje się o rzezi pod Montaperti. Przygnębiony Dante rozmawia z Wergilim o przepowiedni. PODSUMOWANIE: Nie należy zbytnio zawierzyć rozumowi, bo to nie potęga rozumu zbawia człowieka. PIEŚŃ XIII: FEDELTA' : Pier della Vigna, Ercolano Maconi, Giacomo da Sant'Andrea KRĄG VII, JAR 2.: gwałtownicy Kontynuacja pieśni XII - Styks (krwawy potok), a potem las, przypominający la z początku symbolizujący zagubienie. "Liść nie zielony" - antytezy. Las ten porównuje do konkretnego miejsca na ziemi, znanego dla ówczesnych (region Marengo) Nawiązanie do Eneidy - tu gniazda wiją brzydkich harpii, jęczące ptaszyska miast ptakow. Wergili mówi Dantemu, że spotkać go może coś nieprzyjemnego, przygotowując go. Dante słyszy jęki, ale nie szuka źródła. Przypuszcza, że to głosy duchów. Wergiliusz każe towarzyszowi zerwać gałązkę. Ten robi to, a drzewo (z którego zaczyna tryskać krew) przemawia, chcąc wzbudzić litość (pieta') i wyrzuty sumienia.

docsity.com

Gałązka z jednej strony płonie, z drugiej ''płacze''. Dante jest sparaliżowany. Pomysł rośliny mówiącej pochodzi z Eneidy. Wergili prosi ją, by wybaczyła Dantemu, bo on rozsławi jej historię na ziemi. Drzewo opowiada swoją historię: To Pier della Vigna: powiernik i ważna osobistość na dworze Fryderyka II. Mówi dialektem sycylijskim. Został oskarżony o spidek (w skutek zawiści). Chciano odsunąć go od cesarza. Pier trafił do więzienia i na skutek zniewagi popełnił samobójstwo. Chciał uniknąć niesławy. Wykorzystuje spotkanie z Dantem, aby wyznać, że jest niewinny. Nie obwinia władcy, lecz dworzan. Cały czas żyje swoim dramatem (Fedelta'). Prosi, by sprawili, żeby został zapamiętany jako prawy. Wergili mówi, żeby pytał i co chce, ale D. prosi, aby zrobił to zamiast niego Mistrz. Pyta sie więc o to, czy drzewa kiedyś będą ludźmi: contrapasso- nie chcieli swego ciała, więc mają gorsze - roślinne. Dusza zachowuje się jak ziarno, rzucone przez Minosa do 7. kręgu. Szarpią się harpie. Po sądzie ostatecznym ich ciala będą dyndały zawieszone na drzewie, ale ich dusze pozostaną w roślinach - aluzja do chrześcijańskich samobójców Drzewo milknie. Dante i Wergili słyszą hałas jak na polowainu. Widzą dwie nagie i poszarpane mary - to marnotrawcy: Lano (Ercolano Maconi ze Sieny) i Giacomo da Sant'Andrea: pierwszy roztrwonił mająctek prowadząc hulaszcze życie, drugi był rozrzutny szlachcicem. Obaj wciaż uciekają przed psami, które ich gonią. Jeden z nich po drodze krzywdzi krzak - nie do końca wiadoow kim on jest - jest fiorentino. WNIOSEK: Samobójstwo piętnowane było w tradycji chrześcijańskiej. Dante był także zaangażowany politycznie, także - jak Pier - został publicznie potępiony, tylko w innych okolicznościach. błąd Piera - bezgraniczne oddanie władcy: Cesarz zamiast Boga. PIEŚŃ XV: Jar III: sodomici Jak zwykle, pieśń rozpoczyna się od miejsca kolejnego spotkania. Pojawiają się nazwy Guizzante - port przeładunkowy do Anglii, Bruga (?) Dante porównuje zaświaty z prawdziwymi ziemskimi miejscami. Ku wędrowcom nadciągają dusze. Jeden z duchów rozpoznaje Dantego, poeta zaś w potępionym odnajduje Brunetta Latini - swojego nauczyciela, autora Tresor i Tresoretto. Ten chce iść z Dantem. Poeta zgadza się usiąść na chwile, lecz Brunetto ostrzega, by się nie zatrzymywać. Idą więc dalej - Latini ognistą rzeką, Dante wałem (schyla głowę). Rozmawiają o przyczynie pobytu Dantego w piekle. Latini przepowiada uczniowi, że gdyby był żywy, pomógłby mu w karierze politycznej. Wróży mu także wygnanie z Florencji, przestrzega poetę przed rodakami. Dante modlił się za Latiniego. Twierdzi, że on nauczył go jak zostać nieśmiertelnym. Oddaje mu szacunek

docsity.com

Co do przepowiednie - czeka na słowo pięknej Pani. Jest gotów stawić czoła przeznaczeniu. Brunetto opowiada o swych towarzyszach, są to postaci historyczne: Priscian (gramatyk łaciński), Francesco d'Accorso, Andrea de'Mozzi. Oddalając się, oddaje w ręce Dantego swoje dzieło (Skarb) Obraz Latiniego jest niejednoznaczny: Pieśń XV tak naprawdę poświęcona jest Dantemu. PIEŚŃ XXVI: Ulisses i Diomedes jar VIII, fałszywi doradcy Powraca temat Florencji. Dane czuje się skrzywdzony "twoja sława sięga piekła". Wśród potępieńców znalazł aż 5 florentczyków. Wergili i Dante przebywają w ósmym kręgu. Wspinają się. Przed oczyma mają okrutne obrazu. D. stara się, aby umysł posłyszny był cnocie. Duchy potępieńców objawiają się w postaci płomieni. Contrapasso: spala ich siła umysłu, wcześniej nie użyta w dobrej sprawie. Widzą ogień o dwóch językach - to Eteokles i Polinik? nie, Ulisses i Diomedes, którym umysł służył do niecnych celów. Dante chce z nimi rozmawiać. Robi to Wergili- starożytni Dantego nie mogli znać. Płomień wyższy to Ulisses. Ulisses był żądny przygód, uważał, że najważniejsze jest podróżowanie, lekceważenie zakazów, ciekawość świata. Dla niego największą potęgą był rozum ludzki. Dante nie ocenia tej postaci. PIEŚŃ XXXII i XXXIII: Ugolino della Gherardesca, arcybiskup Ruggieri KRĄG IX: zdrajcy rodziny (traduttori) Jest coraz zimniej. Dante i Mistrz idą po zamarzniętym jeziorze. Spotykają dwie głowy potępieńców zamrożonych w jeziorze, są one złączone: jeden jak Tydej ''w pomściwym odwecie'' darł czaszkę i ssał mózg szkieletu. Dante pyta o przyczynę, obiecuje, że opowie ich historię XXXIII: "Słów mych i płaczu słyszę jednocześnie" - Francesca/Ugolino. Postacie to Ugolino della Gherardesca i arcybiskup Ruggieri. Ugolino skazany za zdradę zginął śmiercią głodową z dwoma synami i dwoma wnukami. Tam śniła mu się wróżba: "pan nad pany polował wilka i młode wilczęta''. Po ocknięciu się dostrzega, że zostali zamurowani, nie płacze jednak: kamienieje.Po dobie rani sobie dłonie z rozpaczy. Synowie proponują, by pożywił się ich ciałami. Zaczyna się agonia. Skazańcy giną w mękach. Ugolino kończy swą opowieść i zatapia zęby w czaszce swego kata. Dante tym razem oskarża Pizę: jak mogły zginąć niewinne dzieci?

docsity.com

CZYŚCIEC

PIEŚŃ I - Katon, opis czyśćca. Czyściec znajduje się na antypodach Jerozolimy. Zaczyna się część spokojniejszej wędrówki. Dante określa swoją poezję. Wprowadzenie, nowa sytuacja. Czyściec różni sie od Piekła tym, że możliwe jest oczyszczenie. Dusze te otrzymały wybaczenie, teraz czekają na oczyszczenie. Najpierw Przedsionek, potem czyściec właściwy - dzieli się na VII tarasów (girone) - jak grzechy główne. W końcu Raj Ziemski. Inwokacja do muz- Kalliope - muza poezji epickiej, stoi najwyżej. Czyściec znajduje się na Antypodach Rozpoczyna się opis czyścowego nieba, n aktórym Dante widzi 4 gwiazdy symbolizujące 4 cnoty kardynalne. Spotyka Katona, który to popełnił samobójstwo nie mogąc znieść upadku republiki.

docsity.com

Przedstawiany jest jako dostojny starzec z długą brodą. Pyta Dantego i Wergiliusza jak udało im się dostać do Czyśćca, czy uciekli z Piekła? Mistrz każe poecie skłonić się przed strażnikiem Czyśćca, tłumacząc, że ich podróż wychodzi z rozkazu "Niebieskiej Pani''. Na wspomnienie żony - Marcji - Katon przywołuje prawo boskie, którego nie może łamać - pozostaną na wieczność rozdzieleni. Czyściec przypomina puszczę. Dante obmywa twarz i obwiązuje sobie pasek z sitowia. PIEŚŃ III: król Manfred - syn Fryderyka II, u stóp góry czyśćcowej RAJ

PIEŚŃ XV: Cacciaguida, PACE

Po Raju oprowadza poetę jego ukochana – Beatrycze. Raj składa się ze sfer niebieskich, na które składają się kolejne nieba, poczynając od Ziemi:

 niebo Księżyca

 niebo Merkurego

docsity.com

 niebo Wenus

 niebo Słońca

 niebo Marsa

 niebo Jowisza

 niebo Saturna

 niebo gwiazd stałych

 Primum Mobile Dalej znajduje się Empireum i siedziba Boga w kształcie białej róży. Nieba planetarne uporządkowane są w kolejności siedmiu cnót, poczynając od kardynalnych (moralnych), kończąc zaś na wierze, nadziei i miłości (boskie).

Ognik, oderwany z prawego ramienia krzyża wydaje się Dantemu bliski, porównuje go do gwiazdy. Płomyk mówi Dantemu, że jest z jego krwi. Zaczyna mówić, lecz Dante, śmiertelnik nie jest w stanie pojąć jego idei. W pewnym momencie poeta orientuje się, że przodek dziękuje Bogu za łaskę okazaną potomkowi.

Swego przodka nazywa topazem (szlachetnym kamieniem). Chce dowiedzieć się jakie jest jego imię. Płomyk mówi, że jest założycielem rodu. Zmienia się rejestr językowy (mowa o zdarzeniach ludzkich – styl prosty, przejrzysty. Kontemplowanie o Bogu – skomplikowane słownictw). Mówi o swoim synu, który jest pradziadkiem Dantego. Nie żyje on juz od stu lat. Błądzi teraz w czyśćcu. Pierwsze wspomnienie Florencji z czasów Cacciaguidy – mniejsza, niż obecna. Żyła w skromności i zgodzie. Panowała skromność ciała i ducha. Zamiast posagu, wystarczyło, aby żona była piękna. Rozpusta nie czyniła ich bezpłodnymi. Florencja jeszcze nie prześcignęła Rzymu zbytkiem. Jest to konfrontacja negatywna z czasami ówczesnymi Dantemu. Wyłania się idylliczny obraz miasta. W czasach Dantego kobiety były samotne (mężowie na wygnaniu, bądź na wyjazdach handlowych) lub zdradzane. Cacciaguida zginął jako męczennik na krucjatach. Dante przedstawia przodka jako postać legendarną – bohatera dobrych starych czasów. Zbieżność ich losów – śmierć uwalnia od męczeństwa (Cacciaguida). Dante cierpi, bo przebywa na wygnaniu. Dla niego śmierć będzie również momentem spokoju. PIEŚŃ XVI : niezgoda, upadek, historia Mowa o arystokracji krwi (istnieje również arystokracja ducha). Źle się o niej wypowiada:

O krwi człowieczej dostojeństwo liche! Nie ma ona znaczenia, bo jest śmiertelna. Ludzie się pysznią tym, że są arystokratami. Porównuje ich do płaszcza – element zewnętrzny, z biegiem czasu niszczy się. Trzeba więc godnie postępować, aby ten płaszcz się nie zniszczył. . Dante zwraca sie przez „Wy” do przodka, jako wyraz szacunku. Beatrice upomina wzrokiem Dantego, aby pozbył się swej pychy. Dzięki obecności przodka, Dante czuje sie na siłach, żeby się wypowiedzieć, dodaje mu

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument