Homogenizacja kultury masowej a poziomy kultury - Notatki - Antropologia kulturowa, Notatki'z Wprowadzenie Do Antropologii Kulturowej. Uniwersytet Warszawski
Polanski_R
Polanski_R

Homogenizacja kultury masowej a poziomy kultury - Notatki - Antropologia kulturowa, Notatki'z Wprowadzenie Do Antropologii Kulturowej. Uniwersytet Warszawski

2 str.
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Homogenizacja w dziedzinie kultury polega na zabiegu gruntownego pomieszania elementów różnego poziomu i przekazania ich w postaci jednolitej masy, której każda porcja jest jednakowo strawna.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument
Antonina Kłoskowska – „Kultura masowa”

„Kultura masowa”

-Homogenizacja kultury masowej a poziomy kultury-

Homogenizacja – dosłownie – ujednolicenie

Homogenizacja w dziedzinie kultury polega na zabiegu gruntownego

pomieszania elementów różnego poziomu i przekazania ich w postaci jednolitej

masy, której każda porcja jest jednakowo strawna i pożywna. Doprowadza do

postawienia na równi wytworów o bardzo niejednakowej wartości formalnej, o

różnym poziomie artystycznym.

Do analizy zjawiska homogenizacji w kulturze masowej wystarczy wyodrębnić

kultury wyższego i niższego poziomu, a metoda tego wyodrębniania powinna

odwoływać się do instytucjonalnych form organizacji kultury.

Homogenizacja wiąże się z zatarciem dystansu między elementami kultury

różnych poziomów.

Homogenizację można rozpatrywać w dwóch aspektach:

-> obiektywnym - zajmuje się zawartością przekazów

rozpowszechnianych przez techniczne środki umasowienia kultury bez względu

na ich recepcję; tutaj można wyróżnić 3 typy homogenizacji:

- upraszczająca – poddanie elementów wyższego poziomu kultury

wprowadzanych do kultury masowej pewnym przeróbkom traktowanym jako

środek ich uprzystępnienia, a prowadzącym do symplifikacji (np. prosta

ekranizacja jakiegoś wielkiego dzieła)

- immanentna – włączenie do dzieła kultury wyższego poziomu

elementów zdolnych przyciągnąć szeroką i popularną publiczność dokonane

przez samego autora

- mechaniczna – najbardziej typowa i powszechna; od h.

upraszczającej różni się tym, że nie polega na wprowadzaniu jakichkolwiek

zmian w zawartości wewnętrznej dzieł wyższego poziomu, lecz na ich

przeniesieniu w nienaruszonej postaci do masowych środków komunikowania

-> subiektywnym

Homogenizacja kultury masowej sprawia, że przynajmniej część dorobku

kultury wyższego poziomu w każdym społeczeństwie staje się potencjalnie

dostępna szerokiemu zakresowi odbiorców.

Zasadnicze działanie homogenizacji polega na usunięciu dystansu między

elementami kultury różnych poziomów.

docsity.com

Homogenizacja mechaniczna dostarcza możliwości wyboru, ale nie oddziałuje

w celu pokierowania jego kierunkiem zgodnie z przyjętym systemem wartości;

eliminuje w ogóle zasadę hierarchii. Homogenizacja mechaniczna ma tę zaletę

w porównaniu z upraszczającą, że nie zniekształca dzieła artystycznego przez

ingerencję w jego zawartość.

W rezultacie tego procesu kultura masowa pozbawiona jest jedności stylu i

prezentowana w sposób przyczyniający się do zachwiania hierarchii wartości.

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument