Kategoria etyczna godnoŚĆ na przestrzeni dziejów, Slajdy'z Edukacja wyższa. Czestochowa University of Technology
dorota7100
dorota7100

Kategoria etyczna godnoŚĆ na przestrzeni dziejów, Slajdy'z Edukacja wyższa. Czestochowa University of Technology

PPTX (325 KB)
16 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
prezentacja, filozofia
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 16
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument

Kategoria etyczna GODNOŚĆ na przestrzeni dziejów

1

Struktura • Wstęp Starożytność • - Marek Tulliusz Cycero • - Epikur • Średniowiecze • - Św. Tomasz z Akwinu • - Mikołaj z Kuzy, Mikołaj Kuzańczyk  Odrodzenie • - Giovanni Pico della Mirandola • - Immanuel Kant • Nowożytność • - Thomas Hobbes • - Blaise Pascal • Współczesność - Dietrich von Hildebrand • - Jan Paweł II • Podsumowanie Bibliografia 2

Wstęp • Godność człowieka ( dignitas hominis),

pojęcie wieloaspektowe, oznacza poczucie, świadomość własnej wartości, szacunek dla samego siebie, honor, dumę¹. Jest to właściwość wypływająca za struktury bytowo- osobowej

• ze względu na to ,że istnieje w sobie i dla siebie jako cel, nigdy zaś jako środek ludzkiego działania.

¹ Słownik Języka Polskiego PWN. T. 1. Warszawa 1978 s. 673. 3

Starożytność

Godność człowieka (dignitas hominis)mieści się w naturze istoty ludzkiej, zaś wypływa z niej powinność określonego postępowania moralnego- odpowiadającego wzniosłej pozycji¹.

¹M. Machinek, Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007, s. 123.

Marek Tulliusz Cyceroa (ur. 3 stycznia 106 p.n.e., zm. 7 grudnia 43 p.n.e.) – pisarz, mówca, polityk, dowódca

wojskowy, filozof, prawnik i kapłan rzymski

a: Niekiedy w literaturze polskiej można również spotkać formy Ciceron

lub Cicero. Używa się też określenia Arpinata, od miejsca urodzenia

Cycerona. 4

Starożytność

,,Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie”¹

¹Jostein Gaarder, Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1995, tłum. Iwona Zimnicka, str. 151

Epikur: ur. 341 r. p.n.e., zm. 270r. p.n.e. na wyspie Samos, grecki filozof, twórca epikureizmu. Epikur był jednym z najważniejszych filozofów tzw. drugiej fazy greckiej filozofii klasycznej, w której dominowały zagadnienia filozofii życia czyli rozważania na temat jak osiągnąć pełne szczęście.

5

Średniowiecze

,, A na tym polega najwyższy stopień godności ludzkiej, że nie pod wpływem innych, ale sam z siebie człowiek zwraca się ku dobru”²

²Wykład Listu do Rzymian. Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Romanos, przekład i opracowanie: J. Salij OP. Poznań1987, str.49

Św. Tomasz z Akwinu: ur. ok 1225, zm. 7 maja 1274. Filozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego, jeden z doktorów Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji¹

¹http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_z_Akwinu 6

Średniowiecze

„tkwiący w każdym człowieku obraz Boży wyraża się najpełniej, gdy rozwija się jego moc twórcza, gdy dochodzi do głosu homo creativus”.¹

¹ S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t.VI, -Człowiek, Warszawa 1983, s. 200.

Mikołaj z KuzyMikołaj Kuzańczyk  (ur. w 1401 w Kues, zm. 11sierpnia1464 w To di) – średniowieczny filozof, teolog, matematy k i kardynał.

7

Odrodzenie • ,,Człowiek- zawdzięczał

wyróżnioną pozycję Bogu, który stworzył go na ostatku jako swój twór najdoskonalszy, uczynił go królem stworzenia, wyposażył w wolną wolę, która pozwala człowiekowi, bądź to spaść poniżej zwierząt, bądź wznieść się na boskie wyżyny”.¹

¹Maria Ossowska, Normy moralne próba systematyzacji, wyd. PWN, Warszawa 1985, str. 53

Giovanni Pico della Mirandola: ur. 24 lutego 1463r., zm. 17 listopad 1494r. Włoski polihistor: filozof, humanista, teolog, filolog, matematyk, astronom. przyrodnik, retor, poeta, przedstawiciel włoskiego odrodzenia.

8

Odrodzenie

,, Traktuj człowieka zawsze jako cel, nigdy jako środek”.¹

¹Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, T II, Filozofia nowożytna do roku 1830, wyd. PWN, Warszawa 1981, str. 161- 184

Immanuel Kant: ur. 22 kwietnia 1724 w Królewcu, zm. 12 luty 1804. Niemiecki filozof odrodzeniowy, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Królewieckim. 9

Nowożytność

,, Godność jest rzeczą różną od wartości człowieka i również od jego zasług, polega ona na szczególnej mocy czy zdolności do tego, czego dany człowiek ma być godny”.¹

¹ Lewiatan, przekł. Cz. Znamierowskiego, Warszawa 1954, str. 79

Thomas Hobbes: ur. 5 kwietnia 1588 w Westport w Anglii, zm. 4 grudnia w Hardwick Hall. Angielski filozof i teoretyk państwa, otrzymał staranne wykształcenie, ukończył Uniwersytet w Oksfordzie, zajmował sie wychowywaniem bogatych arystokratów. W 1651 roku ogłosił najwybitniejsze dzieło Lewiatan, w którym głosił pochwałę absolutyzmu.

10

Nowożytność

,, Godność człowieka spoczywa w myśli¹, człowiek jest trzciną najsłabszą w przyrodzie, ale to trzcina myśląca”.²

¹ B. Pascal, Myśli, Warszawa 1989 s. 142-149

² Leksykon złotych myśli, Warszawa 1998

Blaise Pascal: ur. 19 czerwca 1623 w Clermont- Ferrand, zm. 19 sierpnia 1662 w Paryżu. Francuski matematyk, fizyk, filozof religii. W 1654 r. porzucił działalność naukową poświęcając się filozofii i teologii. Z tego okresu jego życia pochodzą dwa najbardziej znane dzieła Prowincjałki i Myśli.

11

Współczesność

,, Godność osoby, jako osobna wartość każdego człowieka, dana nam jest wprost, bezpośrednio, intuicyjnie. To, że trudno ją zdefiniować, nie znaczy, że nie można jej ,,pokazać¹, czy ,, „wyeksplikować”.²

¹A. Radziński, Wprowadzenie do etyki personalistycznej, W: Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989, str. 98

²T. Styczeń, Objawić osobę W: W drodze do etyki, Lublin 1984, str. 261-268

Dietrich von Hildebrand: ur. 12 październikan1889 we Florencji, zm. 26 stycznia 1977 . Niemiecki filozof i teolog katolicki zwany przez papieża Piusa XII ,,XX- wiecznym Doktorem Kościoła, przez Josepha Ratzingera ,, jedną z najwybitniejszych postaci naszych czasów, a wicekanclerza III Rzeszy Franza von Papena ,, wrogiem numer jeden narodowego socjalizmu. 12

Współczesność

Jan Paweł II: ur. 18 maj 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie. Polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969- 1978), 264 papież i 6 Suweren Państwa Miasto Watykan, Kawaler Orderu Orła Białego, święty Kościoła katolickiego. Poeta, poliglota, aktor, pedagog, filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.

,, Każdy człowiek ma prawo by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne”.¹

,, Człowiek otrzymuje od Boga swą istotną godność, a wraz z nią zdolność wznoszenia się ponad wszelki porządek społeczny w dążeniu do prawdy i dobra”.²

¹Audiencja generalna- 11.09.2002r

²Złote myśli Jana Pawła II, wyd. EUROPA Sp. zo.o. 2006 13

Podsumowanie • Jest jedna rzecz

bardzo cenna i dziś w pełni aktualna to , że istnieje taki typ wartości w człowieku, który jest niezbywalny, który istnieje i trwa wbrew wszelkim przeciwnościom świata.

14

Starożytność

15

Bibliografia • 1. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, T I ( Filozofia starożytna i

średniowieczna),wyd. PWN, Warszawa 1981 2. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, T II ( Filozofia nowożytna

do roku 1830), wyd. PWN, Warszawa 1981 3. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, T III ( Filozofia XIX wieku i

współczesna), wyd. PWN, Warszawa 1981 4. Maria Ossowska, Normy moralne próba systematyzacji, wyd. PWN,

Warszawa 1985 5. Józef Kozielecki, O godności człowieka, Czytelnik, Warszawa 1977 6. Zbigniew Szawarski, Rozmowy o etyce, wydanie pierwsze, wyd.

Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987 7. Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki, Filozofia moralności od

czasów Homera do XX wieku, wyd. PWN, Warszawa 2002 8. Richard B. Brandt, Etyka, zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki,

wyd. PWN, 1996 9. Słownik Języka Polskiego PWN. T. 1. Warszawa 1978 10. B. Pascal, Myśli, Warszawa 1989 11. Lewiatan, przekł. Cz. Znamierowskiego, Warszawa 1954 12. M. Machinek, Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007 13. S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t.VI-

Człowiek, Warszawa 1983

16

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument