Kategoria etyczna godnoŚĆ na przestrzeni dziejów, Slajdy'z Edukacja wyższa
dorota7100
dorota7100

Kategoria etyczna godnoŚĆ na przestrzeni dziejów, Slajdy'z Edukacja wyższa

PPTX (325 KB)
16 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
prezentacja, filozofia
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 16
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument

Kategoria etyczna GODNOŚĆ na przestrzeni dziejów

1

Struktura • Wstęp Starożytność • - Marek Tulliusz Cycero • - Epikur • Średniowiecze • - Św. Tomasz z Akwinu • - Mikołaj z Kuzy, Mikołaj Kuzańczyk  Odrodzenie • - Giovanni Pico della Mirandola • - Immanuel Kant • Nowożytność • - Thomas Hobbes • - Blaise Pascal • Współczesność - Dietrich von Hildebrand • - Jan Paweł II • Podsumowanie Bibliografia 2

Wstęp • Godność człowieka ( dignitas hominis),

pojęcie wieloaspektowe, oznacza poczucie, świadomość własnej wartości, szacunek dla samego siebie, honor, dumę¹. Jest to właściwość wypływająca za struktury bytowo- osobowej

• ze względu na to ,że istnieje w sobie i dla siebie jako cel, nigdy zaś jako środek ludzkiego działania.

¹ Słownik Języka Polskiego PWN. T. 1. Warszawa 1978 s. 673. 3

Starożytność

Godność człowieka (dignitas hominis)mieści się w naturze istoty ludzkiej, zaś wypływa z niej powinność określonego postępowania moralnego- odpowiadającego wzniosłej pozycji¹.

¹M. Machinek, Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007, s. 123.

Marek Tulliusz Cyceroa (ur. 3 stycznia 106 p.n.e., zm. 7 grudnia 43 p.n.e.) – pisarz, mówca, polityk, dowódca

wojskowy, filozof, prawnik i kapłan rzymski

a: Niekiedy w literaturze polskiej można również spotkać formy Ciceron

lub Cicero. Używa się też określenia Arpinata, od miejsca urodzenia

Cycerona. 4

Starożytność

,,Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie”¹

¹Jostein Gaarder, Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1995, tłum. Iwona Zimnicka, str. 151

Epikur: ur. 341 r. p.n.e., zm. 270r. p.n.e. na wyspie Samos, grecki filozof, twórca epikureizmu. Epikur był jednym z najważniejszych filozofów tzw. drugiej fazy greckiej filozofii klasycznej, w której dominowały zagadnienia filozofii życia czyli rozważania na temat jak osiągnąć pełne szczęście.

5

Średniowiecze

,, A na tym polega najwyższy stopień godności ludzkiej, że nie pod wpływem innych, ale sam z siebie człowiek zwraca się ku dobru”²

²Wykład Listu do Rzymian. Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Romanos, przekład i opracowanie: J. Salij OP. Poznań1987, str.49

Św. Tomasz z Akwinu: ur. ok 1225, zm. 7 maja 1274. Filozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego, jeden z doktorów Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji¹

¹http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_z_Akwinu 6

Średniowiecze

„tkwiący w każdym człowieku obraz Boży wyraża się najpełniej, gdy rozwija się jego moc twórcza, gdy dochodzi do głosu homo creativus”.¹

¹ S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t.VI, -Człowiek, Warszawa 1983, s. 200.

Mikołaj z KuzyMikołaj Kuzańczyk  (ur. w 1401 w Kues, zm. 11sierpnia1464 w To di) – średniowieczny filozof, teolog, matematy k i kardynał.

7

Odrodzenie • ,,Człowiek- zawdzięczał

wyróżnioną pozycję Bogu, który stworzył go na ostatku jako swój twór najdoskonalszy, uczynił go królem stworzenia, wyposażył w wolną wolę, która pozwala człowiekowi, bądź to spaść poniżej zwierząt, bądź wznieść się na boskie wyżyny”.¹

¹Maria Ossowska, Normy moralne próba systematyzacji, wyd. PWN, Warszawa 1985, str. 53

Giovanni Pico della Mirandola: ur. 24 lutego 1463r., zm. 17 listopad 1494r. Włoski polihistor: filozof, humanista, teolog, filolog, matematyk, astronom. przyrodnik, retor, poeta, przedstawiciel włoskiego odrodzenia.

8

Odrodzenie

,, Traktuj człowieka zawsze jako cel, nigdy jako środek”.¹

¹Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, T II, Filozofia nowożytna do roku 1830, wyd. PWN, Warszawa 1981, str. 161- 184

Immanuel Kant: ur. 22 kwietnia 1724 w Królewcu, zm. 12 luty 1804. Niemiecki filozof odrodzeniowy, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Królewieckim. 9

Nowożytność

,, Godność jest rzeczą różną od wartości człowieka i również od jego zasług, polega ona na szczególnej mocy czy zdolności do tego, czego dany człowiek ma być godny”.¹

¹ Lewiatan, przekł. Cz. Znamierowskiego, Warszawa 1954, str. 79

Thomas Hobbes: ur. 5 kwietnia 1588 w Westport w Anglii, zm. 4 grudnia w Hardwick Hall. Angielski filozof i teoretyk państwa, otrzymał staranne wykształcenie, ukończył Uniwersytet w Oksfordzie, zajmował sie wychowywaniem bogatych arystokratów. W 1651 roku ogłosił najwybitniejsze dzieło Lewiatan, w którym głosił pochwałę absolutyzmu.

10

Nowożytność

,, Godność człowieka spoczywa w myśli¹, człowiek jest trzciną najsłabszą w przyrodzie, ale to trzcina myśląca”.²

¹ B. Pascal, Myśli, Warszawa 1989 s. 142-149

² Leksykon złotych myśli, Warszawa 1998

Blaise Pascal: ur. 19 czerwca 1623 w Clermont- Ferrand, zm. 19 sierpnia 1662 w Paryżu. Francuski matematyk, fizyk, filozof religii. W 1654 r. porzucił działalność naukową poświęcając się filozofii i teologii. Z tego okresu jego życia pochodzą dwa najbardziej znane dzieła Prowincjałki i Myśli.

11

Współczesność

,, Godność osoby, jako osobna wartość każdego człowieka, dana nam jest wprost, bezpośrednio, intuicyjnie. To, że trudno ją zdefiniować, nie znaczy, że nie można jej ,,pokazać¹, czy ,, „wyeksplikować”.²

¹A. Radziński, Wprowadzenie do etyki personalistycznej, W: Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989, str. 98

²T. Styczeń, Objawić osobę W: W drodze do etyki, Lublin 1984, str. 261-268

Dietrich von Hildebrand: ur. 12 październikan1889 we Florencji, zm. 26 stycznia 1977 . Niemiecki filozof i teolog katolicki zwany przez papieża Piusa XII ,,XX- wiecznym Doktorem Kościoła, przez Josepha Ratzingera ,, jedną z najwybitniejszych postaci naszych czasów, a wicekanclerza III Rzeszy Franza von Papena ,, wrogiem numer jeden narodowego socjalizmu. 12

Współczesność

Jan Paweł II: ur. 18 maj 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie. Polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969- 1978), 264 papież i 6 Suweren Państwa Miasto Watykan, Kawaler Orderu Orła Białego, święty Kościoła katolickiego. Poeta, poliglota, aktor, pedagog, filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.

,, Każdy człowiek ma prawo by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne”.¹

,, Człowiek otrzymuje od Boga swą istotną godność, a wraz z nią zdolność wznoszenia się ponad wszelki porządek społeczny w dążeniu do prawdy i dobra”.²

¹Audiencja generalna- 11.09.2002r

²Złote myśli Jana Pawła II, wyd. EUROPA Sp. zo.o. 2006 13

Podsumowanie • Jest jedna rzecz

bardzo cenna i dziś w pełni aktualna to , że istnieje taki typ wartości w człowieku, który jest niezbywalny, który istnieje i trwa wbrew wszelkim przeciwnościom świata.

14

Starożytność

15

Bibliografia • 1. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, T I ( Filozofia starożytna i

średniowieczna),wyd. PWN, Warszawa 1981 2. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, T II ( Filozofia nowożytna

do roku 1830), wyd. PWN, Warszawa 1981 3. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, T III ( Filozofia XIX wieku i

współczesna), wyd. PWN, Warszawa 1981 4. Maria Ossowska, Normy moralne próba systematyzacji, wyd. PWN,

Warszawa 1985 5. Józef Kozielecki, O godności człowieka, Czytelnik, Warszawa 1977 6. Zbigniew Szawarski, Rozmowy o etyce, wydanie pierwsze, wyd.

Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987 7. Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki, Filozofia moralności od

czasów Homera do XX wieku, wyd. PWN, Warszawa 2002 8. Richard B. Brandt, Etyka, zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki,

wyd. PWN, 1996 9. Słownik Języka Polskiego PWN. T. 1. Warszawa 1978 10. B. Pascal, Myśli, Warszawa 1989 11. Lewiatan, przekł. Cz. Znamierowskiego, Warszawa 1954 12. M. Machinek, Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007 13. S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t.VI-

Człowiek, Warszawa 1983

16

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument