Kończyna górna mięśnie, Notatki'z Anatomia. Uniwersytet Rzeszowski
otwierawszystko
otwierawszystko

Kończyna górna mięśnie, Notatki'z Anatomia. Uniwersytet Rzeszowski

DOCX (38 KB)
13 str.
22Liczba odwiedzin
Opis
Tabelka z mięśniami kończyny górnej
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 13
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument

Mięśnie powierzchowne klatki piersiowej

1. Mięsień piersiowy większy (musculus pectoralis major) Przyczepy początkowe:

• Część obojczykowa – przyśrodkowa połowa obojczyka • Część mostkowo – żebrowa – błona przednia mostka i chrząstki żeber I – VI • Część brzuszna – blaszka przednia pochewki mięśnia prostego brzucha

Przyczep końcowy: • Grzebień guzka większego kości ramiennej (crista tuberculi majoris humeri)

Unerwienie: • Splot ramienny, Nerwy piersiowe przednie – przyśrodkowy i boczny (nervi thoracici

anteriores – medialis et latelaris) Unaczynienie:

• Gałęzie piersiowe tętnicy piersiowo – barkowej • Tętnica piersiowa boczna • Gałązki tętnic międzyżebrowych

Czynność: • Przywodzi, zgina, obraca do wewnątrz ramie w stawie ramiennym; opuszcza podniesione

ramie, pociąga łopatkę do przodu, miesień wdechowy

2. Mięsień piersiowy mniejszy (musculus pectoralis minor) Przyczepy:

• Żabra kostne II – V • Wyrostek kruczy łopatki

Unerwienie: • Splot ramienny, Nerwy piersiowe przednie (nervi thoracici anteriores) (nerw przyśrodkowy)

Unaczynienie: • odgałęzienia tętnic międzyżebrowych • odgałęzienia tętnicy pachowej

czynność: • obniża i przywodzi obręcz kończyny górnej; obraca łopatke obniżając panewkę; dodatkowy

mięsień wdechowy; nie działa na staw ramienny !

3. Mięsień zębaty przedni (musculus serratus anterior) Przyczepy początkowe:

• Część górna: żebra I – II • Część środkowa: żebra II – III • Część dolna: żebra IV – IX

Przyczep końcowy: • Brzeg przyśrodkowy łopatki

Unerwienie: • Nerw piersiowy długi (nervus thoracicus longus)

Unaczynienie: • odgałęzienia tętnicy pachowej

Czynność: • Przesuwa obręcz kończyny górnej do przodu i w dół, odwodzi ramię do poziomu, przyciska łopatkę do klatki piersiowej; pomocniczy mięsień wdechowy

4. Mięsień podobojczykowy (musculus subclavius)

Przyczepy: • Powierzchni górna żebra I i bocznie od przyczepu więzadła żebrowo – obojczykowego;

powierzchnia dolna końca barkowego obojczyka Unerwienie:

• Nerw podobojczykowy (nervus subclavius) Unaczynienie:

• Tętnica nadłopatkowa (arteria suprascapularis) Czynność:

• Obniża obojczyk, poszerza światło żyły podobojczykowej

Zawartość trójkąta ramienno – piersiowego (trigonum deltoideopectorale): • Końcowy odcinek żyły odpromieniowej • Towarzyszące żyle naczynia chłonne powierzchowne • Tętnica piersiowo – barkowa • Nerwy piersiowe przednie • Tk. Tłuszczowa i łączna

Mięśnie powierzchowne grzbietu

1. Mięsień czworoboczny (musculus trapezius) Przyczepy początkowe:

• Przyśrodkowa część kresy karkowej górnej • Guzowatość potyliczna zewnętrzna • Więzadło karkowe • Wyrostki kolczyste C7 i Th1 – Th12 • Więzadło nadkolcowe

Przyczepy końcowe: • Część zstępująca – koniec barkowy obojczyka • Część poprzeczna – wyrostek barkowy i grzebień łopatki • Część wstępująca – nad trójkątem grzebienia dochodzą do części przyśrodkowej górnej pow.

Grzebienia łopatki Unerwienie:

• Gałąź zewnętrzna nerwu dodatkowego – XI nerw czaszkowy (ramus externus nervi accessorii)

• Gałąź do mięśnia czworobocznego ze splotu szyjnego Unaczynienie:

• Tętnica potyliczna • Tętnica nadłopatkowa • Tętnica poprzeczna szyi • Gałęzie grzbietowe tętnic międzyżebrowych tylnych

Czynność: • Część górna – dźwiga bark ku górze, zgina kręgosłup szyjny do tyłu i w bok • Część dolna – opuszcza bark • Część górna i dolna – podnoszą ramię ponad płaszczyznę poziomą • Cały mięsień cofa barki zbliżając łopatki

2. Mięsień najszerszy grzbietu ( musculus latissimus dorsi) Przyczepy:

• Wyrostki kolczyste Th5/Th6 – L5

• grzebienia krzyżowego pośrodkowego • tylna powierzchnia wargi zewnętrznej grzbienia biodrowego • powierzchnia zewnętrzna IX lub X-XII żebra • dolny kąt łopatki • do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej (crista tuberculi minoris humeri)

Unerwienie: • Nerw piersiowo – grzbietowy (nervus thoracodorsalis)

Unaczynienie: • Tętnica piersiowo – grzbietowa ( arteria thoracodorsalis) • Gałązki tętnic międzyżebrowych tylnych • Gałązki tętnic okalających ramię (od t. pachowej)

Czynność: • Przywodzi ramię, prostuje, obraca do wewnątrz; pomocniczy mięsień wdechowy

3. Mięsień równoległoboczny (musculus rhomboideus) Przyczepy (major minor)

• Dolny odcinek więzadła karkowego • Wyrostki kolczyste C6 – Th4 • Więzadło nadkolcowe • Brzeg przyśrodkowy łopatki

Unerwienie: • Nerw grzbietowy łopatki (nervus dorsalis scapulae)

Unaczynienie: • Tętnica poprzeczna szyi (artery transversa colli) • Gałęzie tętnic międzyżebrowych tylnych

Czynność: • Pociąga łopatkę do góry i przyśrodkowo

4. Mięsień dźwigacz łopatki (musculus levator scapulae) Przyczepy:

• Wyrostki poprzeczne C1 – C4 • Brzeg przyśrodkowy łopatki (odcinek kąta górnego do trójkąta grzebienia)

Unerwienie: • Nerw grzbietowy łopatki (nervus dorsalis scapulae) • Gałęzie ze splotu szyjnego

Unaczynienie: • t. szyjna wstępująca (arteria cervicalis ascendens) • t. kręgowa (arteria vertebralis) • t. poprzeczna szyi (arteria transversa colli) • (wszystkie od t. podobojczykowej)

Czynność: • Pociąga łopatkę do góry i przyśrodkowo, zgina kręgosłup szyjny do boku, obustronny skurcz

zgina kregosłup szyjny do tyłu

Mięśnie obręczy barkowej (musculi cinguli membri superioris)

1. Mięsień naramienny (musculus deltoideus) Przyczepy:

• Koniec barkowy obojczyka, wyrostek barkowy łopatki, dolna powierzchnia grzebienia łopatki, guzowatość naramienna

Unerwienie: • Nerw pachowy (nervus axillaris)

Unaczynienie: • tętnica okalająca ramię tylna • gałąź naramienna tętnicy piersiowo-barkowej • Obie odchodzą od tętnicy pachowej

Czynność • Część barkowa – zgina, odwodzi ramię • Część obojczykowa – obraca do wewnątrz, przywodzi, zgina • Część grzbietowa – obraza na zewnątrz, przywodzi, prostuje

2. Mięsień nadgrzebieniowy (musculus supraspinatus) Przyczepy:

• Dół nadgrzebieniowy, guzek większy k. ramiennej, torebka stawowa Unerwienie:

• Nerw nadłopatkowy (nervus suprascapularis) Unaczynienie:

• tętnica nadłopatkowa • tętnica okalająca łopatkę

Czynność: • Odwodzi, obraca na zewnątrz, zgina

3. Mięsień podgrzebieniowy (musculus infraspinatus) Przyczepy:

• 2/3 przyśrodkowych dołu podgrzebieniowego, guzek większy k. ramiennej Unerwienie:

• Nerw nadłopatkowy (nervus suprascapularis)

Unaczynienie: • Tętnica nadłopatkowa • Tętnica okalająca łopatkę

Czynność: • Obraca na zewnątrz, odwodzi, zgina (cz. Górna), przywodzi, zgina (cz. Dolna)

4. Mięsień obły mniejszy (musculus teres minor) Przyczepy:

• Powierzchnia grzbietowa brzegu bocznego łopatki, guzek większy k. ramiennej Unerwienie:

• Nerw pachowy (nervus axillaris) Unaczynienie:

• Tętnica okalająca łopatkę Czynność:

• Obraca na zewnątrz, przywodzi

5. Mięsień obły większy (musculus teres major) Przyczepy:

• Powierzchnia grzbietowa dolnego kąta łopatki, grzebień guzka mniejszego k. ramiennej

Unerwienie: • Nerwy podłopatkowe (nervi infrascapulares) • Nerw piersiowo – grzbietowy (nervus thoracodorsalis)

Unaczynienie: • Tętnica podłopatkowa

Czynność: • Przywodzi, obraca do wewnątrz, prostuje

6. Mięsień podłopatkowy (musculus subscapularis) Przyczepy:

• Pow. Zebrowa łopatki, guzek mniejszy k. ramiennej, częściowo grzebień guzka mniejszego Unerwienie:

• Nerwy podłopatkowe (nervi infrascapulares) Unaczynienie:

• Tętnica podłopatkowa Czynność:

• Obraca do wewnątrz, przywodzi

DÓŁ PACHOWY (fossa axillaris) Ograniczenia:

• Od przodu: mięsień piersiowy większy i mniejszy • Od tyłu: mięsień najszerszy grzbietu • Od boku: głowa którka mięśnia dwugłowego ramienia, mięsień kruczo-ramienny, szyjka

chirurgiczna kości ramiennej • Przyśrodkowo: mięsień zębaty przedni • Od dołu: skóra, tkanka podskórna, powięź pachowa

Zawartość: • Tętnica pachowa z odgałęzieniami • Żyła pachowa a dopływami • Naczynia chłonne i węzły chłopnne pachowe • Pęczki części podobojczykowej splotu ramiennego • Nerw piersiowy długi • Nerw międzyżebrowo-ramienny • W części kobiet – fragment gruczołu piersiowego • Wiotka tkanka łączna i tkanka tłuszczowa

OTWÓR CZWOROBOCZNY (foramen quadrilaterum) Ograniczenia:

• Od dołu: mięsień obły większy • Od góry: mięsień obły mniejszy • Przyśrodkowo: głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia • Bocznie: szyjka chirurgiczna kości ramiennej

Zawartość • Nerw pachowy • Tętnica okalająca ramię tylna • Naczynia żylne towarzyszące • Naczynia chłonne

OTWÓR TRÓJBOCZNY (foramen trilaterum)

Ograniczenia • Od dołu: mięsień obły większy • Od góry: mięsień obły mniejszy • Bocznie: głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia

Zawarość: • Tętnica okalająca łopatkę • Naczynia żyle towarzyszące • Naczynia chłonne

RAMIĘ (brachium) ROWEK PRZYŚRODKOWY MIĘŚNIA DWUGŁOWEGO RAMIENIA (sulcus bicipitalis

brachii medialis) Ograniczenia:

• Od tyłu: głowa przyśrodkowa i długa mięśnia trójgłowego ramienia • Od przodu: mięsień kruczo-ramienny, głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia

Zawartość: Naspowięziowo:

• W górnej części: gałązki nerwu skórnego przyśrodkowego ramienia • W dolnej części: żyła odłokciowa z towarzyszącymi naczyniami chłonnymi

powierzchownymi • Węzłu chłonne łokciowe powierzchowne (1-2) • Nerw skórny przyśrodkowy przedramienia (początkowo biegnie pod powięzią)

Podpowięziowo: • Tętnica ramienna • Żyły ramienne • Naczynia chłonne głębokie ramienia • Nerw pośrodkowy • Nerw łokciowy • Wiotka tkanka łączna

ROWEK BOCZNY MIĘŚNIA DWUGŁOWEGO (sulcus bicipitalis brachii lateralis)

Ograniczenia: • Od tyłu: mięsień naramienny, mięsień ramienny, mięsień ramienno-promieniowy • Od przodu: głowa długa mięśnia dwugłowego ramienia

Zawartość • Żyła odpromieniowa z towarzyszącymi naczyniami chłonnymi • Gałązki nerwu skórnego bocznego ramienia • Narw skórny boczny przedramienia

GRUPA PRZEDNIA MIĘŚNI RAMIENIA

1. Mięsień kruczo-ramienny (musculus carocobrachialis) PP: wyrostek kruczy łopatki PK: ½ górna powierzchnia przedniej przyśrodkowej kości ramiennej Czynność: zgina, przywodzi, obraca do wewnętrz lub na zewnątrz Unerwienie: nerw mięśniowo-skórny

2. Mięsień dwugłowy ramienia (musculus biceps brachii) PP: głowa długa (caput longum) – guzek nadpanewkowy łopatki i obrąbekstawowy głowa głowa krótka (caput breve) – wyrostek kruczy łopatki PK: guzowatość kości promieniowej, część włókien przechodzi w rozciegno i przyczepia się do powięzi łokciowej Czynność: w stawie ramiennym zgina, głowa długa odwodzi i obraca do wewnątrz, głowa krótka przywodzi; w stawie łokciowym mięsień zgina i odwraca przedramię, napina powięź przedramienia Unerwienie: nerw mięśniowo-skórny

3. Mięsień ramienny (musculus brachialis) PP: przegroda międzymięśniowa boczna i przyśrodkowa, przednia powierzchnia ½ dolnej kości ramiennej PK: guzowatość kości łokciowej Czynność: zgina przedramię w stawie łokciowym Unerwienie: nerw mięśniowo-skórny

GRUPA TYLNA MIĘŚNI RAMIENIA

1. Mięsień trójgłowy ramienia (musculus triceps brachii) PP: głowa długa (caput longum) – guzek nadpanewkowy łopatki Głowa boczna (caput laterale) – powierzchnia tylna kości ramiennej powyżej bruzdy

nerwu promieniowego, przegroda międzymięśniowa boczna Głowa przyśrodkowa (caput mediale) – powierzchnia tylna kości ramiennej poniżej

bruzdy nerwu promieniowego, przegroda międzymięśniowa boczna i przyśrodkowa PK: powierzchnia tylna wyrostka łokciowego kości łokciowej Czynność: głowa długa – prostuje ramię w stawie ramiennym i przywodzi. Cały mięsień jest

najsilniejszym prostownikiem w stawie łokciowym Unerwienie: nerw promieniowy

2. Mięsień łokciowy (musculus anconeus) PP: nadkłykieć boczny kości ramiennej, więzadło poboczne promieniowe PK: górny odcinek powierzchni tylnej trzonu kości łokciowej Czynność: prostuje w stawie łokciowym, zapobiega wpuklaniu się torebki stawowej Unerwienie: nerw promieniowy

DÓŁ ŁOKCIOWY Ograniczenia:

• Od góry i przyśrodkowo: przegroda międzymięśniowa ramienna przyśrodkowa • Od gory i bocznie: mięsień dwugłowy ramienia • Od dołu i przyśrodkowo: mięsień nawrotny obły • Od dołu i bocznie: mięsień ramienno-promieniowy • Dno stanowi mięsień ramienny i mięsień odwracacz • Ścianę przednia tworzy powięź łokciowa

Zawartość: • Tętnica ramienna i jej podział na tętnicę promieniową i łokciową • Tętnica poboczna łokciowa dolna • Tętnica wsteczna promieniowa i łokciowa

• Czasem tętnica międzykostna wspólna • Naczynia chłonne głębokie • Węzeł lub węzły chłonne łokciowe głębokie • Naczynia żylne towarzyszące wyżej wymienionym tętnicom • Nerw pośrodkowy • Gałąź powierzchowna i głęboka nerwu promieniowego

Na powięzi łokciowej w okolicy łokciowej przedniej znajduję się: • Żyła odpromieniowa • Żyła odlokciowa • Żyła pośrodkowa łokcia • Naczynia chłonne powierzchowne towarzyszące wymienionym żyłom • Nerw skórny przyśrodkowy przedramienia z podziałem na gałąź przednia i łokciową • Nerw skórny boczny przedramienia • Tętnica powierzchowna fałdu łokciowego

GRUPA PRZEDNIA MIĘŚNI PRZEDRAMIENIA

Warstwa powierzchowna, pokład powierzchowny (warstwa pierwsza)

1. Mięsień nawrotny obły (musculus pronator teres) PP: -głowa ramienna – przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa i nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej -głowa łokciowa – wyrostek dziobiasty PK: powierzchnia boczna części środkowej kości promieniowej Czynność: zgina w stawie łokciowym, nawraca przedramię Unerwienie: nerw pośrodkowy

2. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka (musculus flexor carpi radialis) PP: nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej i powięź przedramienia PK: podstawa II kości śródręcza Czynność: słabo zgina w stawie łokciowym, zgina dłoniowo i odwodzi w stronę promieniową w stawie promieniowo-nadgarstkowym. Gdy ręka zgięta grzbietowo, a przedramię wyprostowane – nawraca je Unerwienie: nerw pośrodkowy

3. Mięsień dłoniowy długi (musculus palmaris longus) PP: nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, powięź przedramienia PK: w rozścięgnie dłoniowym Czynność: słabo zgina w stawie łokciowym i promieniowo-nadgarstkowym, słabo nawraca przedramię, napina rozcięgno dłoniowe

4. Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (musculus flexor carpi ulnaris) PP: -głowa ramienna – nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, powięź przedramienia -głowa łokciowa – tylna powierzchnia wyrostka łokciowego kości łokciowej i tylny brzeg kości łokciowej

PK: kość grochowata Czynność: zgina i przywodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym Unerwienie: nerw łokciowy

Warstwa powierzchowna, pokład głęboki (warstwa druga) 1. Mięsień zginacz powierzchowny palców (musculus flexor digitorum superficialis)

PP: -głowa ramienno-łokciowa – nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej i wyrostek dziobiasty kości łokciowej -głowa promieniowa – przednia powierzchnia końca bliższego kości promieniowej PK: 4 ścięgna kończą się na paliczkach środkowych (II-V) Czynność: słabo zgina w stawie łokciowym, zgina w stawie promieniowo- nadgarstkowym, zgina stawy ręki, przywodzi palce do palca środkowego

Warstwa głęboka, pokład powierzchowny (warstwa trzecia)

1. Mięsień zginacz głęboki palców (musculus flexor digitorum profundus) PP: 2/3 górnej i przyśrodkowej powierzchni trzonu kości łokciowej oraz błonie międzykostnej przedramienia PK: podstawa paliczków dalszych Czynność: zgina i przywodzi w stawie promieniowo-nadgarskowym, zgina wszystkie stawy palców II-V Unerwienie: -nerw międzykostny przedni – dwa brzuśce od strony promieniowej (dla palców II i III) -nerw łokciowy – od strony łokciowej (dla palców IV i V)

2. Mięsień zginacz długi kciuka (musculus flexor pollicis longus) PP: powierzchnia przednia kości promieniowe, błona międzykostna przedramienia, nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej PK: podstawa paliczka dalszego kciuka Czynność: zgina i odwodzi dłoń w stawie promieniowo-nadgarstkowym, zgina kciuk we wszystkich stawach Unerwienie: nerw międzykostny przedni

Warstwa głęboka, pokład głęboki (warstwa czwarta)

1. Mięsień nawrotny czworoboczny (musculus pronator quadratus) PP: ¼ dolnej, przedniej powierzchni kości promieniowej PK: ¼ dolnej, przedniej powierzchni kości łokciowej Czynność: słabo nawraca przedramię, zwiera powierzchnie stawowe obu stawów promieniowo-łokciowych Unerwienie: nerw międzykostny przedni

OKOLINA GRZBIETOWA PRZEDRAMIENIA (regio dorsali antebrachii)

GRUPA BOCZNA MIĘŚNI PRZEDRAMIENIA

1. Mięsień ramienno-promieniowy (musculus brachioradialis) PP: brzeg boczny kości ramiennej, przegroda międzymięśniowa boczna

PK: tuż powyżej wyrostka rylcowatego kości promieniowej Czynność: zgina w stawie łokciowym, odwraca lub nawraca (w zależności od położenia przedramienia) Unerwienie: nerw promieniowy 2. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka długi (musculus extensor carpi radialis

longus) PP: brzeg boczny i nadkłykieć boczny kości ramiennej, przegroda międzymięśniowa boczna PK: powierzchnia grzbietowa podstawu II kości śródręcza Czynność: zgina w stawie łokciowym, nieco nawraca przedramię, silnie zgina grzbietowo i odwodzi w stawie promieniowo-nadgastkowym Unerwienie: nerw promieniowy

3. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka krótki (musculus extensor carpi radialis brevis)

PP: nadkłykieć boczny kości ramiennej, powięź przedramienia PK: powierzchnia grzbietowa podstawy III kości śródręcza Czynność: słabo zgina i nawraca w stawie łokciowym, prostuje i słabo odwodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym Unerwienie: nerw promieniowy

4. Mięsień odwracacz (musculus supinator) PP: grzebień mięśnia odwracacza na kości łokciowej, więzadło obrączkowe kości promieniowej, więzadło poboczne promieniowe, nadkłykieć boczny kości ramiennej PK: powierzchnia tylna, boczna i przednia powyżej i poniżej guzowatości kości promieniowej Czynność: niezbyt silnie odwraca przedramię Unerwienie: nerw promieniowy

GRUPA TYLNA MIĘŚNI PRZEDRAMIENIA

Warstwa powierzchowna

1. Mięsień prostownik palców (musculus extensor digitorum) PP: nadkłykieć boczny kości ramiennej, więzadło poboczne promieniowe, więzadło obrączkowe kości promieniowej i powięź przedramienia PK: podstawa paliczkoów dalszych (w formie rozcięgna grzbietowego) Czynność: słabo prostuje w stawie łokciowym, prostuje palce w stawach śródręczno- paliczkowych, odwodzi palce, jest najsilniejszym prostownikiem w stawie promieniowo- nadgarstkowym Unerwienie: gałąź głęboka nerwu promieniowego

2. Mięsień prostownik palca małego (mulsculus extensor digiti minimi) PP: rozpoczyna jak jak prostownik palców PK: powierzchnia grzbietowa podstawy paliczka bliższego palca V, przechodząc w rozcięgno grzbietowe Czynność: bardzo słabo prostuje w stawie łokciowym, prostuje w stawie promieniowo- nadgarstkowym oraz stawach palca V Unerwienie: gałąź głęboka nerwu promieniowego

3. Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka (musculus extensor carpi ulnaris) PP: nadkłykieć boczny kości ramiennej, więzadło poboczne promieniowe, powięź przedramienia, powięź przedramienia, powierzchni tylnej kości łokciowej PK: podstawie V kości śródręcza Czynność: słabo prostuje w stawie łokciowym, prostuje i przywodzi w stawie promieniowo- nadgarstkowym Unerwienie: gałąź głęboka nerwu promieniowego

Warstwa głęboka

1. Mięsień odwodziciel długi kciuka (musculus abductor pollicis longus) PP: powierzchnia tylna kości łokciowej, błona międzykostna, powierzchnia tylna kości promieniowej PK: podstawa I kości śródręcza, część włókien – kość czworoboczna większa, częsciowo przechodzi w ścięgno prostownika którkiego kciuka i przechodzi w brzusiec mięśnia odwodziciela krótkiego kciuka Czynność: odwodzi i zgina dłoniowo w stawie promieniowo-nadgarstkowym, odwodzi i oprowadza kciuk w stawie nadgarstkowo-śródręcznym I Unerwienie: gałąź głęboka nerwu promieniowego

2. Mięsień prostownik krótki kciuka (musculus extensor pollicis brevis) PP: błona międzykostna, powierzchnia tylna kości promieniowej PK: podstawa paliczka bliższego kciuka Czynność: prostuje kciuk w stawie śródręczno-paliczkowym, odwodzi kciuk i dłoń Unerwienie: gałąź głęboka nerwu promieniowego

3. Mięsień prostownik długi kciuka (musculus extensor pollicis longus) PP: 1/3 środkowej tylnej powierzchni kości łokciowej, błona międzykostna przedramienia PK: podstawa aliczka dalszego kciuka Czynność: słaby prostownik stawu promieniowo-nadgarstkowego, prostuje kciuk we wszystkich stawach, przywodzi kciuk Unerwienie: gałąź głęboka nerwu promieniowego

4. Miesień prostownik wskaziciela (musculus extensor indicis) PP: powierzchnia tyna kości łokciowej, błona międzykostna przedramienia łączy się ze ścięgnem dla wskaziciela od prostownika palców PK: rozcięgno grzbietowe wskaziciela Czynność: prostuje wstaziciela, prostuje i odwodzi w stronę promieniową w stawie promieniowo-nadgarstkowym Unerwienie: gałąź głęboka nerwu promieniowego

KANAŁ NADGARSTKA (canalis carpi) Ograniczenia:

• Od strony łokciowej: wyniosłość łokciowa nadgarstka • Od strony promieniowej: wyniosłość promieniową nadgarstka • Od strony grzbietowej: bruzda nadgarstka • Od strony dłoniowej: troczek zginaczy

Zawartość:

• Nerw pośrodkowy • Czasem tętnica towarzysząca nerwowi pośrodkowemu • Jedno ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka • Cztery ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców • Cztery ścięgna mięśnia zginacza głębokiego palców • Pochewka maziowa otaczająca ścięgno zginacza długiego kciuka • Pochewka maziowa otaczająca wspólnie wszystkie ścięgna zginaczy palców

MIĘŚNIE DŁONI (musculi manus) MIĘŚNIE KŁĘBU (thenar)

1. Mięsień odwodziciel krótki kciuka (musculus abductor pollicis brevis) Czynność: odwodzi i przeciwstawia w stawie nadgarstkowo-śródręcznym kciuka, zgina w stawie śródręczno-paliczkowym, prostuje w stawie międzypaliczkowym Unerwienie: nerw pośrodkowy

2. Mięsień zginacz krótki kciuka (musculus flexor pollicis brevis) Ma dwie głowy – powierzchowną i głęboką Czynność: odwodzi, przywodzi i przeciwstawia w stawie nadgarstkowo-śródręcznym, zgina w stawie śródręczno-paliczkowym Unewienie: -głowa powierzchowna – nerw pośrodkowy -głowa głeboka – gałąź głęboka nerwu łokciowego

3. Mięsień przeciwstawiacz kciuka (musculus upponeus pollicis) Czynność: przeciwstawia i przywodzi kciuk Unerwienie: gałęzie nerwu pośrodkowego

4. Mięsień przywodziciel kciuka (musculus adductor pollicis) Ma dwie głowy: skośną i poprzeczną Czynność: przywodzi i przeciwstawia w stawie nadgarstkowo-śródręcznym, zgina w stawie śródręczno-paliczkowym Unerwienie: gałąź głęboka nerwy łokciowego

MIĘŚNIE KŁĘBIKA (hypothenar)

1. Mięsień dłoniowy krótki (musculus palmaris brevis) Mięsień skośny, szczątkowy Czynność: marszczy skórę wyniosłości palca małego Unerwienie: gałąź powierzchowna nerwu łokciowego

2. Mięsień odwodziciel palca małego (musculus abductor digiti minimi) Czynność: odwodzi i zgina palec mały w stawie śródręczno-paliczkowym, prostuje w stawie międzypaliczkowym Unerwienie: gałąź głęboka nerwy łokciowego

3. Mięsień zginacz krótki palca małego (musculus flexor digiti minimi brevis) Czynność: zgina mały palec w stawie śródręczno-paliczkowym Unerwienie: gałąź głęboka nerwu łokciowego

4. Mięsień przeciwstawiacz palca małego (musculus opponens digiti minimi) Czynność: wyprowadz kość V śródręcza z płaszczyzny pozostałych kości Unerwienie: gałąź głęboka nerwy łokciowego

MIĘŚNIE ŚRODKOWE RĘKI

1. Mięśnie glistowate (musculi lumbricales) Jest ich 4. Są położone między ścięgnami zginaczy głębokich palców Czynność: zginają palce II-V w stawach śródręczno-paliczkowych. Z mięśniami międzykostnymi prostują palce w stawach międzypaliczkowych Unerwienie: I i II – nerw pośrodkowy, III i IV – gałąź głęboką nerwu łokciowego

2. Mięśnie międzykostne (musculi interossei) 2 warstwy: dłoniowe i grzbietowe. W warstwie dłoniowej są trzy mięśnie, a warstwie grzbietowej cztery Czynność: -międzykostne grzbietowe: odwodzą palce w stawach śródręczno-paliczkowych -międzykostne dłoniowe: przywodzą palce II, IV i V. Wspólnie zginają palce w stawach śródręczno-paliczkowych i prosttują w stawach międzypaliczkowych, współpracują z mięśniami glistowatymi Unerwienie: gałąź głęboka nerwu łokciowego

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument