Kości człowieka - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
hannibal00
hannibal00

Kości człowieka - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

3 str.
1Liczba pobrań
936Liczba odwiedzin
Opis
Biologia: notatki z zakresu biologii przedstawiające kości człowieka; szkielet kończyn.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

Kości człowieka-streszczenie

KOŚCI. Odcinki kręgosłupa: 1.szyjny-7kręgów(C1-C7) 2.piersiowy-12kręgów(Th1-Th12) 3.lędźwiowy-5kręgów(L1-L5) 4.guziczny-3/4kręgi(Co) 5.krzyżowy-5kręgów(S1-S5) Odcinek szyjny.-rozdwojony wyrostek kolczysty-wyrostki poprzeczne zawierają otwory dla tętnic szyjnych-C1 atlas(kręg szczytowy, dźwigacz)- C2 axis (kręg obrotowy)-posiada ząb kręgu obrotowego służący do połączenia stawowego z C1-C7 kręg wystającyOdcinek piersiowy.-między trzonem, a wyrostkami stawowymi występuje wcięcie żebrowe, służące do połączenia z głowami żeber.-na wyrostkach poprzecznych występują dołki żebrowe służące do połączenia z guzkami żeber. Odcinek lędźwiowy.-11wyrostków-zamiast wyrostków poprzecznych występują wyrostki żebrowe.-na wyrostkach stawowych górnych występują wyrostki su teczkowe.-do wyrostków żebrowych przylegają wyrostki dodatkowe. Odcinek krzyżowy.-posiada 2 powierzchnie(grzbietowa, miedniczna)-obie powierzchnie posiadają po 4pary otworów krzyżowych przez, które wychodzą nerwy krzyżowe-kość krzyżowa ma kształt trójkątny Kręgosłup.-utrzymuje pionowa postawę-ochrania rdzeń kręgowy-utrzymuje czaszkę Krzywizny kręgosłupa.Lordoza-wygięcie kręgosłupa do przodu. Kifoza-wygięcie kręgosłupa do tylu. Skolioza-skrzywienie boczne kręgosłupa. Budowa kręgu.-trzon-otwór kręgowy-7wyrostków odchodzi od łuku kręgów (wyrostek kolczysty,2wyrostki poprzeczne,2wyrostki stawowe górne,2wyrostki stawowe dolne) Rodzaje połączeń kręgów:-chrzastkowzrosty (krążki miedzykregowe-23dyski)-więzozrosty(wiązadła łączące poszczególne części kręgów)-kościozrosty(utworzenie kości krzyżowej)-stawyBudowa klatki piersiowej.-mostek-żebra(12par)-12kręgów piersiowychMostek.- rękojeść(zawiera 3wcięcia:parzyste wcięcia obojczykowe, parzyste wcięcia szyjne, wcięcia żebrowe)-trzon-wyrostek mieczykowatyŻebra.(składają się z 2cześći:kości żebrowej i chrząstki żebrowej)-żebra prawdziwe lub właściwe(od1 do 7pary)-żebra rzekome(od 8 do 10)-żebra wolne(11 i 12) Połączenia kości w obrębie klatki piersiowej.-stawy żebrowo-kręgowe-staw żebrowo-poprzeczny-stawy mostkowo-żebrowe

Czaszka.Cześć zew. czaszki:-sklepienie czaszki- cześć górna-podstawa- cześć dolna-ściana przednia-ściana tylna-ściany boczneWnętrze czaszki stanowi jama czaszki. Części czaszki:-mózgoczaszka(ochrania głowę)-trzewioczaksza Kości mózgoczaszki.-nieparzyste(kość czołowa ,kość potyliczna,klinowa,sitowa)-parzyste(skroniowe x2,ciemieniowe x2) Kość trzewioczaszki.-nieparzyste(lemiesz,żuchwa,kość gnykowa)-parzyste (kości nosowe,szczękowe, jarzmowe, łzowe, małżowiny nosowe dolne,kosci podniebienia)Połączenia kości czaszki.-ścisłe i ruchome SZKIELET KOŃCZYNY GÓRNEJ.-obręcz barkowa-kończyny górne wolneObręcz barkowa.Obojczyk:-koniec bliższy(mostkowy)-koniec dalszy (barkowy)-trzonŁopatka:-powierzchnia grzbietowa zawierająca grzebień łopatki zakończonym wyrostkiem barkowym-powierzchnia żebrowa zawierająca dół podłopatkowy-kształt trójkątny(brzeg górny, przyśrodkowy, boczny)-kąty łopatki(górny, dolny, boczny)Stawy obręczy barkowej.-staw mostkowo-obojczykowy-staw barkowo- obojczykowy KOŃCZYNA GÓRNA WOLNA.-Kości ramienne-2kości przedramienia-szkielet rękiKość ramienna.1.Koniec bliższy:-głowa kości ramiennej-szyjka anatomiczna-2guzki(wiekszy,mniejszy)-bruzda międzyguzkowa-szyjka chirurgiczna2.Trzon3.Koniec dalszy(kłykiec kosci ramiennej)-2nadkłykcie (przysrodkowy,boczny)-bloczek-główka kości ramiennej-dół dziobiasty-dół promieniowy-dół łokciowyKości przedramienia(długie).kość łokciowa(leząca przyśrodkowa):-wyrostek łokciowy-wyrostek dziobasty-trzon 3 brzegi i 3powierzchniekość promieniowa(leżąca bocznie):-głowa z powierzchnia stawowa oraz dołkiem głowy-trzon 3 brzegi i 3powierzchnie Szkielet ręki. 1.Kośc nadgarstka.Szereg bliższy:-kość łodeczkowata-kość ksiezycowata- kość trojgraniasta-kość grochowata Szereg dalszy:-kość czworoboczna większa-kość czworoboczna mniejsza-kość główkowata-kość haczykowata 2.Kości śródręcza.-trzon-koniec bliższy(podstawa)dalszy(głowa) 3.Kości palców zbudowane z paliczków-koniec bliższy,dalszy,środkowy SZKIELET KONCZYNY DOLNEJ.-okręg miedniczny(kosc krzyzowa,2kosci miedniczne)-kończyna dolna wolnaKość miedniczna(są dwie kości miedniczne).-składa się z 3cz:kość biodrowa,kość łonowa,kość kulszowa- trzony wymienionych kości zrastają się ze sobą tworząc panewkę stawu biodrowego-kość biodrowa składa się z trzonu i talerza biodrowego-kość łonowa z trzonu i 2gałezie(górna,dolna)kość kulszowa z trzonu i 1gałęzi oraz posiada guz kulszowy i kolec kulszowyW obręczy miednicznej występują 2 rodzaje połączeń kości:chrząstkozrosty(tworzący spojenie łonowe),2stawy krzyżowo-biodrowe Obręcz miedniczna.-miednica większa-miednica mniejsza KOŃCZYNA DOLNA WOLNA.-kości udowe-2kosci podudzia(k.piszczelowa, k.strzałkowa)-szkielet stopyKośc udowa.-koniec bliższy-głowa, szyjka, dwa

krętacze większy i mniejszy-trzon, wygięty ku przodowi-koniec dalszy-dwa kłykcie przyśrodkowy i boczny zawierające nadkłykcie, miedzy nimi występują: powierzchnia stawowa Rzepkowa oraz głęboki dół międzykłykciowyRzepka.-kość płaska kształtu trójkątnego-wchodzi w skład stawu kolanowego tworząc staw udowo- rzepkowyKości podudzia.-kość piszczelowa-kość strzałkowaKość piszczelowa:-2kłykcie z podstawami piszczelowymi-na pow. przedniej końca bliższego występuje guzowatość piszczelowa-trzon-3brzegi i 3powierzchnie-koniec dalszy-kostka przyśrodkowa, powierzchnia stawowo-skokowaKość strzałkowa:-koniec bliższy-głowa strzałki-koniec dalszy-kostka boczna-trzonSzkielet stopy.- grzbiet stopy-powierzchnia podeszwowa Grzbiet stopy. 1.Kości stepukości szeregu bliższego:-skokowe-kość piętowa z guzem piętowym-kość łódkowatąkość szeregu dalszego:-klinowata przyśrodkowa- klinowata pośrednia-klinowata boczna-kość sześcianu 2.Kości sródstepu:-koniec bliższy-podstawa-koniec dalszy-głowa 3.Kości palców-paliczki(bliższe,środkowe,dalsze,zakończone guzowatością) STAWY Ruchy w stawach.-zginanie-prostowanie-nawracanie-odwracanie- odwodzenie-przywodzenie-ruch obrotowy Staw ramienny-łączy kończynę górna z obręczą barkowa.Główkę stawowa tworzy głowa kości ramiennej, a panewkę wydrążenie stawowe oraz obrąbek stawowy łopatki.Torebkę stawowa wzmacnia więzadło kruczo- ramienne i więzadła obrąbkowo-ramienne.Ruchy odbywają się w 3 płaszczyznach :zgięcie i prostowanie,odwodzenie i przywodzenie,ruchy obrotowe.Staw łokciowy-łączy ramie z przedramieniem.Jest stawem złożonym z 3polaczen objętych wspólną torebka stawowa.Cześć ramienno- łokciowa i ramienno-promieniowa stawu łokciowego stanowi funkcjonalnie 1 cześć.Odbywa się tu zginanie i prostowanie.Mogą odbywa się :nawracanie i odwracanie.Staw biodrowy-staw wieloosiowy,kulisty panewkowy utworzony przez panewke kosci biodrowej.Panwewke pogłebia chrzestny obrabek panewkowy.Cały staw otoczony jest torebka stawowa.Wewnatrz niej znajduje się błona.Ruchy wykonywane przez kosc udowa w tym stawie:-prostowanie/zginanie-odwodzenie/przywodzenie- rotacja zewnętrzna-rotacja wewnętrzna-obwodzenieStaw kolanowy- największy staw ustroju ludzkiego,główkę stawową stanowi kłykcie kość udowej,zaś panewkę staw kłykcie kości piszczelowej,amortyzatorem w tym stawie są łękotki,ruchy: zgięciowe-wyprostowe oraz rotacyjne.

Brak komentarzy
Pobierz dokument