Koszty utrzymania magazynu - Koszty procesów logistycznych, Slajdy'z Koszty zarządzania. Politechnika Wrocławska
kormon1996
kormon1996

Koszty utrzymania magazynu - Koszty procesów logistycznych, Slajdy'z Koszty zarządzania. Politechnika Wrocławska

PDF (6 MB)
19 str.
5Liczba pobrań
103Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
Koszty utrzymania magazynu na przykładzie firmy Kogeln.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 19
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 19 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 19 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 19 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 19 str.
Pobierz dokument

Koszty utrzymania magazynu na przykładzie działu IN firmy Kuehne + Nagel

Dechnig Klaudia

Kura Magdalena

Rachunek kosztów działań logistycznych - Wrocław 2016

1. Cel pracy 2. Część teoretyczna 3. Prezentacja firmy 4. Opis działu IN 5. Podział kosztów utrzymania

magazynu 6. Zestawienie kosztów 7. Wnioski 8. Bibliografia

Plan pracy

Cel pracy

Przedstawienie prezentacji kosztów utrzymania magazynu, na potrzeby zapoznania grupy studentów z wiedzą na temat wydatków działu IN firmy Kuehne + Nagel.

Część teoretyczna Koszty logistyczne, to wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są wywołane przepływem dóbr materialnych (surowców, materiałów, wyrobów, towarów) w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami, a także utrzymaniem zapasów.

Źródło: Cz. Skowronek, Logistyka w przedsiębiorstwie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, str. 300

Koszty zmienne - do nich należą te składniki kosztów, które zmieniają się proporcjonalnie do wielkości działalności logistycznej. Mogą to być koszty zużycia paliwa w transporcie, koszty zaangażowanego kapitału w finansowaniu zapasów, jeśli jest on ponoszony wyłącznie na finansowanie zapasów i ulega zmianom stosownie do zmian wielkości zapasów.

Koszty logistyczne

Koszty stałe to te składniki kosztów, które w pewnych granicach rozmiarów działalności logistycznej nie ulegają zmianom, np. koszty magazynowania w większym stopniu zależą od ogólnego potencjału magazynu (powierzchni lub pojemności magazynu) niż od stopnia wykorzystania tego potencjału.

Źródło: Cz. Skowronek, Logistyka w przedsiębiorstwie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, str. 303.

Do infrastruktury magazynowej i manipulacyjnej zalicza się:

- budowle magazynowe, - techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego , - urządzenia magazynowe, zwłaszcza urządzenia do składowania, pomiarowo-kontrolne, przeciwpożarowe i inne, - inne środki techniczne, zwłaszcza środki techniki informatycznej, wykorzystywane do sterowania operacjami magazynowymi.

Źródło: Cz. Skowronek, Logistyka w przedsiębiorstwie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, str. 93-94.

Kühne + Nagel to globalna firma transportowo-logistyczna z główną siedzibą w Szwajcarii. Została założona w 1890 roku w Niemczech, a od 1992 roku działa w Polsce zatrudniając 1750 logistyków. Oferuje pełny zakres realizacji usług logistycznych i zarządzania łańcuchem dostaw, dzięki wykorzystywaniu rozwiązań opartych na zaawansowanych technologiach IT. Prowadzi to do zoptymalizowania transportu, zapasów, kosztów magazynowania i lepszej przejrzystości, a także szczuplejszego i efektywniejszego łańcucha dostaw.

W 2010 roku, Kuehne + Nagel był wiodący globalny spedytor, co stanowiło prawie 10% działalności frachtu lotniczego i morskiego na świecie pod względem przychodów, wyprzedzając DHL Global Forwarding czy DB Schenker Logistics.

W 2012 roku, firma posiadała ponad 1000 biur w ponad 100 krajach, z ponad 63 tys. pracowników.

Źródło: Oficjalna strona internetowa firmy Kuehne + Nagel. .

Kuehne+Nagel to jeden z globalnych liderów na rynku dostawców logistycznych oferujący pełen serwis:

CEO

Wendy Writer

Spedycja

Lotnicza

Top 2 na świecie

Morska

Nr 1 na świecie

Drogowa i kolejowa

Top 6 w Europie

Inne

Logistyka kontraktowa

Top 3 na świecie

Integrated Logistics

Wśród wiodących

dostawców Lead Logistics

Źródło: Oficjalna strona internetowa firmy Kuehne + Nagel.

Pracownicy posiadają dogłębną wiedzę w zakresie sześciu kluczowych sektorów gospodarki, wiedzą jakie wyzwania dotyczą łańcucha dostaw w danej branży i jak im sprostać.

Źródło: Oficjalna strona internetowa firmy Kuehne + Nagel. .

Przemysł lotniczy Przemysł motoryzacyjny

Rynek dóbr konsumpcyjnych

High Tech

Sektor przemysłowy Produkty medyczne i opieka zdrowotna

Opis działu IN ❖ 15 pracowników (1 brygadzista,

3 operatorów systemów i 11 magazynierów), ❖ 547m2 powierzchni magazynowej .

Zadania działu IN: ❖ przyjmowanie dostaw, ❖ ustawianie/wywożenie palet na regały, ❖ sprawdzanie czy towar nie jest uszkodzony, ❖ sprzątanie paletowiska (zdejmowanie

pustych palet z lokalizacji picking`owych).

Źródło: fot. Pełtak Piotr

Podział kosztów utrzymania magazynu Koszty utrzymania magazynu w przedsiębiorstwie:

•GRUPA 1 Obsługa magazynu.

•GRUPA 2 Utrzymanie budynku magazynu i jego infrastruktury.

•GRUPA 3 Wyposażenie i sprzęt.

•DODATKOWE

Źródło: fot. Pełtak Piotr.

GRUPA 1 - Obsługa magazynu RODZAJ KOSZTU ILOŚĆ PRACOWNIKÓW KOSZT NA

1 OSOBE CAŁKOWITY KOSZT

SZKOLENIA 2 400 zł + 200 zł 1.200 zł

WYNAGRODZENIA: 1. Brygadzista, operatorzy

systemów. 2. Magazynierzy

1. 4

2. 11

1. 3.000 zł

2. 1.800 zł

1. 12.000 zł

2. 19.800 zł

PAKIETY SOCJALNE 15 200 zł 3.000 zł

NAGRODA UZNANIOWA 1. Miesięczna 2. Roczna

1. 15 2. -

1. 300 zł 2. 1.200 zł

1. 4.500 zł 2. -

UBEZPIECZENIE 15 50 zł 750 zł

ODZIEŻ OCHRONNA 15 250 zł 3.750 zł

EKWIWALENT ZA PRANIE 15 15 zł 225 zł

RAZEM - 1. 5.615 zł 2. 4.415 zł

1. 22.460 zł 2. ok. 48.565 zł

71.025 zł

Źródło: Opracowanie własne.

GRUPA 2 - Utrzymanie budynku magazynu i jego infrastruktury

Źródło: Opracowanie własne.

RODZAJ KOSZTU KWOTA KOSZT CAŁKOWITY

Media ok. 1.000 zł ok. 1.000 zł

Remonty i naprawy - -

Podatek od nieruchomości

0,89 zł za 1 m² 486,83 zł - 547 m² (dział IN) 1.157 zł - 1300 m² (cały magazyn)

RAZEM ok. 1.486,83 zł

Źródło: fot. Pełtak Piotr.

GRUPA 3 - Wyposażenie i sprzęt

Źródło: fot. Pełtak Piotr.

GRUPA 3 - Wyposażenie i sprzęt

Źródło: Opracowanie własne.

RODZAJ KOSZTU KWOTA ILOŚĆ OGÓŁEM

ILOŚĆ W DZIALE „IN”

KOSZT CAŁKOWITY

1. Serwis 2. Konserwacja 3. Naprawy

1. 500 zł 2. 50 zł 3. -

550 zł

Zakup nowego sprzętu / wynajem 1. Skanery 2. Wózki widłowe

czołowe 3. Wózki widłowe

wysokiego składowania

4. Wózki podestowe 5. Wózek podestowy

specjalistyczny 6. Wózek z

podnoszoną kabiną

1. 6.400 zł (kupno) 2. 130 zł /dzień

3. 160 zł /dzień

4. 38 zł /dzień

5. 47 zł /dzień

6. 80 zł /dzień

1. 15 2. 3

3. 5

4. 3

5. 1

6. 8

1. 8 2. -

3. 2

4. -

5. 1

6. 1

OGÓŁEM

1. 96.000 zł 2. 390 zł

/dzień 3. 800 zł

/dzień

4. 114 zł /dzień

5. 47 zł /dzień

6. 640 zł /dzień

DZIAŁ „IN”

1. 51.200 zł 2. -

3. 320 zł /dzień

4. -

5. 47 zł /dzień

6. 80 zł /dzień

RAZEM 1.991 zł /dzień + 96.000 (opłata jednorazowa) +550 zł

447 zł /dzień +51.200 zł (opłata jednorazowa) +550 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Zestawienie kosztów

Źródło: Opracowanie własne.

RODZAJ KOSZTU KOSZT CAŁKOWITY

GRUPA 1 71.025 zł GRUPA 2 1.486,83 zł GRUPA 3 65.160 zł RAZEM 137.671,83 zł

Źródło: fot. Pełtak Piotr

Wnioski Prezentacja działu IN firmy Kuehne + Nagel zwiększyła zakres wiedzy o przedsiębiorstwie oraz pozwoliła zaprezentować analizę kosztów stałych utrzymania magazynu z wykorzystaniem posiadanych zasobów.

Źródło: fot. Pełtak Piotr

Dziękujemy za uwagę

Źródło: fot. Pełtak Piotr

Bibliografia ● Cz. Skowronek, Logistyka w przedsiębiorstwie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

● Oficjalna strona internetowa firmy Kuehne + Nagel https://pl.kuehne-nagel.com/pl_pl/logistyka-zintegrowana/opis-uslug/ (dostęp 06.12.2016).

● Oficjalna strona internetowa firmy Toyota Material Handling http://www.toyota-forklifts.pl/Pl/Pages/default.aspx (dostęp 01.12.2016).

● Materiały reklamowe firmy Kuehne + Nagel.

● Zdjęcia Piotr Pełtak.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 19 str.
Pobierz dokument