Krytyczny poziom istotnosci, Notatki'z Statystyka. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
yanek-zielinsky
yanek-zielinsky

Krytyczny poziom istotnosci, Notatki'z Statystyka. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

PDF (1 MB)
1 str.
107Liczba odwiedzin
Opis
Statystyka opisowa notatki z zajęć
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

§zx}Y [email protected]@frl §[email protected] p-b,&€ręŁ ,= Ą &§uJ- = p" r;ąfure

uoqu\'lrnu {0,ą,lł8u J

,ffiĄ,bf"m,f-"ffiffir lwpder,,

Ż olr.,u,:rł$^+ lł6, ntz rr,9\,z t{4 . ó

-) h,raU poCnta,ł.^,, óJc ,c;n^u,erria l,(o

Pr.rłtln^a, Ó xnan,*e 6[LL

ó) "I__qMb: , -) W.p:*{+Ł§_- Ho 1 Jri= O ( nlel,cU:Una)

d

!łł : J1* O [1.ototv,"^6)

fe=,t t- $uaęnn*o:(}, o,3 Łd,v= 6 -- Frs- -- ż,\L

tr: n- 9- = ĄĄ

Ł 1,tą.ł = ),Z36 §--ĄĄ

{ołrr,= j, LłĄ € K= (- *, -/,996),, <ł, ]Są !n^ł Ł'- (), Ą, oCru-uc,ravr.łł ło nn vrB^a {łl .

,-] iusę5rui6nruto *trf \bbh\

]l sposób ) uł\ł-§cqęc p- ue.trre--"-T-,---il";1a -i**ffi- lłn, Ą+ c tt*oą;

+*'

Ł-^ c(,L

Cdrir.rco,rn l,to h,O. q co6 ( c,,L Y&rz UĄ. ulry,

g- §ofuu"e = 0,()C6

*${e^t "*Ę

łn1o

ołcrfugl łlŁ

Brak komentarzy
Pobierz dokument