Makroekonomia - opracowanie zagadnień - kolokwium 1 - I rok Informatyki i Ekonometrii, Egzaminy'z Makroekonomia. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (PUEB)
baltashasser
baltashasser

Makroekonomia - opracowanie zagadnień - kolokwium 1 - I rok Informatyki i Ekonometrii, Egzaminy'z Makroekonomia. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (PUEB)

DOCX (4 MB)
10 str.
2Liczba pobrań
360Liczba odwiedzin
Opis
Makroekonomia - opracowanie zagadnień - kolokwium 1 - I rok Informatyki i Ekonometrii
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 10
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument

ekspansywne operacje rynku otwartego

Jednym ze sposobów zmian podaży pieniądza przez bank centralny są tzw. operacje otwartego rynku. Polegają one na skupowaniu lub sprzedaży obligacji przez bank centralny.

Ekspansywne operacje otwartego rynku – skup obligacji zwiększający podaż pieniądza

Redukujące operacje otwartego rynku – sprzedaż obligacji zmniejszająca podaż pieniądza

baza monetarna - mnożnik pieniężny - mechanizm mnożnika

nominalny PKB

PKB nominalny (ang. Nominal Gross Domestic Product) – jest to łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w danym kraju obliczana według bieżącej wartości pieniądza, czyli, że wartość produkcji wyrażona jest w cenach obowiązujących w okresie, kiedy ta produkcja została wytworzona.

PKB realny (ang. Real Gross Domestic Product) – jest to wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych na terytorium danego kraju w danym okresie czasowym, liczona w cenach obowiązujących w okresie bazowym. Inaczej mówiąc, PKB realny obliczane jest według realnej wartości pieniądza, czyli, że inflacja nie ma wpływu na jego wartość.

Wyjaśnij czym jest: równowaga na rynku finansowym - popyt na pieniadz - podaż pieniądza oraz stopa procentowa równowagi - Podaj warunek równowagi oraz przedstaw ilustracje geometryczna wpływu PKB na stopę procentową równowagi.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument