маркетингове дослідження хлібпром, Projekty'z Marketing w sektorze handlu zagranicznego. Politechnika Lwowska
yulia_bonchik
yulia_bonchik

маркетингове дослідження хлібпром, Projekty'z Marketing w sektorze handlu zagranicznego. Politechnika Lwowska

DOCX (829 KB)
9 str.
5Liczba pobrań
506Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
маркетингове дослідження хлібпром
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 9
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра маркетингу і логістики

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з курсу

«Маркетингові дослідження»

на тему

«МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ»

ВИКОНАЛА:

ст. гр. МК-41

Бончик Юлія

ПРИЙНЯЛА:

д.е.н., професор каф. МЛ

Мних Ольга Богданівна

ЛЬВІВ 2015

1

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Розроблення концепції маркетингового дослідження 4

1.1. Процес визначення проблем фірми і розроблення підходу до їх

вирішення

4

1.2. Структуризація проблеми і побудова моделі основних причинно-

наслідкових зв’язків

12

1.3. Формулювання робочої гіпотези 16

2. Планування і організація маркетингового дослідження 18

2.1. Розробка програми дослідження 18

2.2. Кабінетні дослідження і аналіз вторинної інформації 19

2.3. Планування польових досліджень 31

2.4. Формування вибірки 32

3. Аналіз маркетингової інформації 34

3.1. Підготовка анкет для оброблення на ЕОМ 34

3.2. Оброблення і аналіз отриманих результатів 35

3.3. Оцінка похибки результатів дослідження 43

3.4. Екстраполяція 46

Висновки 50

Список використаної літератури 53

Додатки 55

Додаток А 55

Додаток Б 61

Додаток В 62

Додаток Г 63

2

ВСТУП

Маркетингові дослідження – це збирання, обробка і аналіз даних про

ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою

зниження підприємницького ризику у процесі прийняття управлінських рішень.

Конкретним результатом маркетингових досліджень є розробки, що

використовуються при виборі і реалізації стратегії і тактики маркетингової

діяльності суб'єкта ринку.

Мета курсового проекту – виявлення маркетингових проблем на ПАТ

«Концерн Хлібпром», їх структуризація, набуття навичок ситуаційного аналізу

мікро- і макросередовища для оцінювання шансів та загроз на основі

правильної систематизації нагромадженої первинної та вторинної ринкової

інформації для обґрунтування управлінських рішень у підприємницькій

діяльності фірми.

Об`єкт дослідження – публічне акціонерне Товариство «Концерн

Хлібпром».

Предмет дослідження – ринкова діяльність ПАТ «Концерн Хлібпром».

Завдання курсового проекту:

1. Розроблення концепції маркетингового дослідження ПАТ «Концерн

Хлібпром»;

2. Планування і організація маркетингового дослідження на ПАТ

«Концерн Хлібпром»;

3. Аналіз маркетингової інформації ПАТ «Концерн Хлібпром»

Структура курсового проекту: вступ, основна частина, що складається з 3

розділів та 11 підрозділів, висновків, списку використаної літератури та .4

додатків.

3

РОЗДІЛ 1

РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Процес визначення проблем фірми і розроблення підходу до їх

вирішення

ПАТ «Концерн Хлібпром» здійснює діяльність з 2003 року (Свідоцтво про

державну реєстрацію (перереєстрацію) від 27.05.2003 р. Серії А01 №208646,

код ЄДРПОУ: 05511001). Фактична адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2.

Концерн має 12 підрозділів з виробництва хлібу та 3 підрозділи з

виробництва борошна: «Вінницяхліб» (з 11.2007 р.), «Могилів-

Подільськхліб» (з 11.2007 р.), «Бархліб» (з 11.2007 р.), «Львівський хлібзавод

№5» (з 02.2008 р.), «Калуський хлібокомбінат» (з 02.2008 р.), «Самбірський

хлібокомбінат» (з 02.2008 р.), «Гайсинхліб» (з 08.2008 р.), «Шполянський

хлібзавод» (з 08.2008 р.), «Рівнехліб» (з 05.2008 р.), «Червоноградський

хлібзавод» (з 11.2007 р.), «Камянецький хлібзавод ДП «Гайсинхліб» (з 11.2007

р.), «Гайсинський КХП» (з 11.2008 р.), «Подільське борошно» (з 11.2008 р.) та

«Жовківський КХП» (з 11.2008 р.)

4

Рис. 1.1. Структура ПАТ «Концерн Хлібпром»

Крім того, ПАТ «Концерн Хлібром» володіє 100% статутного фонду

ТзОВ «Хлібокомбінат Львів» та ТзОВ «Явір-Млин», а також 50,3% акцій ВАТ

«Вінницяхліб». За підсумками діяльності Концерну складається консолідована

звітність.

ПАТ «Концерн Хлібром» здійснює діяльність у хлібопекарському

напрямі, який характеризується стабільним рівнем попиту на продукцію. Проте

останніми роками офіційні обсяги виробництва хліба та хлібобулочних виробів

знижуються, що пов’язано, насамперед, зі скороченням населення країни (крім

5

цього, офіційною статистикою не враховуються обсяги випікання хліба

невеликими пекарнями, супермаркетами та домашніми господарствами).

Специфікою ринку є нетривалий термін реалізації продукції, загалом

близько половини ринку хліба України займають 6-7 великих виробників, які

зосереджують свої потужності в окремих регіонах. Кожен населений пункт або

район обслуговуються декількома виробниками, крім цього, на ринку діє значна

кількість невеликих підприємств, а отже, конкуренція на регіональних ринках

досить висока.

ПАТ «Концерн Хлібпром» здійснює виробництво хліба та хлібобулочних

виробів та являє собою вертикально-інтегроване об’єднання, яке включає 15

хлібозаводів та 3 млини. Закупівлі зерна та борошна підприємством, а також

реалізація готової продукції достатньо диверсифіковані – на найбільших

контрагентів, зазвичай, припадає не більше 5% платежів. За дослідженнями

ПАТ «Концерн Хлібпром», його частка на національного ринку хліба складає

приблизно 7-8%. Концерн виробляє 380 тонн хлібобулочних виробів на добу та

138,5 тис. тонн на рік, його потужності розташовані у п’яти областях України.

Продаж виробленої хлібобулочної продукції є основним джерелом доходу

ПАТ «Концерн Хлібпром».

Управління та контроль за діяльністю ПАТ «Концерн Хлібпром»

здійснюють:

• Загальні збори товариства (Загальні збори);

• Наглядова рада товариства (Наглядова рада);

• Дирекція товариства (Дирекція);

• Ревізійна комісія товариства (Ревізійна комісія) [2]

Співпраця з найбільшими торговими мережами країни та орієнтація на

міжнародні стандарти якості продукції стимулює Компанію у впровадженні

інноваційних рішень у виробничі процеси. Підрозділи «Концерну Хлібпром»

отримали сертифікати ISО 9001 та ISO 22000:2005.На кожному виробничому

майданчику Компанії діє власна акредитована лабораторія якості, що здійснює

контроль за продукцією на всіх ланках виробничого процесу. А в рамках

програми технічного розвитку Компанія інвестує у високотехнологічне

обладнання з Німеччини, Швейцарії, Франції, Голландії [3].

6

«Концерн Хлібпром» увійшов до трійки найбільших виробників хліба в

Україні за версією авторитетного рейтингу «200 найбільших агрокомпаній

України». До переліку найбільших виробників хліба загалом увійшло 50

компаній галузі, які розмістились у залежності від обсягів виробництва.

«Концерн Хлібпром» зайняв серед них третє місце з показником 71,9 тис. тонн

виготовленої продукції за 2014 рік. Проте даний рейтинг містить не лише

фізичні, але й фінансові результати діяльності компаній і подає їх у динаміці в

порівнянні до 2013 року.

П’ятірка лідерів представлена такими виробниками:

1. «Київхліб»

2. ТД «Золотий Урожай»

3. «Концерн Хлібпром»

4. «Одеський коровай»

5. «Салтовський» [4].

Перш ніж почати маркетингове дослідження, треба чітко визначити

реальний стан фірми. Тому для визначення проблем підприємства необхідно

проаналізувати його показники (Додаток А).

Динаміку основних показників ПАТ «Концерн Хлібпром» протягом

2005-2014 років наведено у таблиці 1.2.

7

Таблиця 1.2

Динаміка основних показників ПАТ «Концерн Хлібпром»

за 2005 – 2014 роки

Показник Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

Валовий дохід, тис. грн.

32223 52424 116846 346010 404718 675694 780939 566897 629267

Валовий прибуток, тис.

грн.

9885 17827 20169 76574 92844 133022 188826 188235 217802

Собівартість реалізованої продукції, тис.

грн.

22338 34597 96677 269436 311874 542672 592113 378662 411465

Витрати на збут, тис.грн.

0 0 2391 39099 53835 86953 120983 111095 121340

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис.

грн.

6240 7993 2178 375 31892 22674 30606 44754 59122

Рентабельність, %

44,252 51,528 20,862 28,420 29,770 24,512 31,890 49,711 52,933

Джерело: [5]

Аналізуючи дані табл. 1.2. видно, що приріст чистого прибутку у 2014

році (в порівнянні з 2005 р) склав 597044 тис. грн. Валовий прибуток також зріс

у 2014 році, порівняно з 2005р (на 207917 тис. грн). Протягом 2005-2006 рр. на

підприємстві не передбачались витрати на збут. Починаючи з 2007 року ця

стаття витрат починає зростати, однак у 2013 році дещо знизилась. Можна

стверджувати, що підприємство є прибутковим, оскільки результат від

операційної діяльності протягом аналізованого періоду є додатнім.

Рентабельність характеризується частими коливаннями, однак у звітному

періоді (2014 рік) вона набуває найбільшого значення.

Для оцінки показників проводиться індексна оцінка фінансових

результатів діяльності ПАТ «Концерн Хлібпром» та розраховано середнє

геометричне даних індексів за 2005 – 2014 роки (таблиця 1.3).

8

Таблиця 1.3

Індексна оцінка фінансових показників та їх середнє геометричне

за 2005-2014 роки

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 середнє геометричне

Індекс ЧД

- 1,627 2,229 2,961 1,170 1,670 1,156 0,726 1,110 1,45

Індекс ВП

- 1,803 1,131 3,797 1,212 1,433 1,420 0,997 1,157 1,472

Індекс ВЗ - 0,000 0,000 16,353 1,377 1,615 1,391 0,918 1,092 1,924

Індекс ФРОД

- 1,281 0,272 0,172 85,045 0,711 1,350 1,462 1,321 1,325

Індекс Р 1,164 0,405 1,362 1,047 0,823 1,301 1,559 1,065 1,023

Експоненціальне зважене середнє:

9

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument