Metodologia badań pedagogicznych, Publikacja'z Pedagogika. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
PeterD
PeterD

Metodologia badań pedagogicznych, Publikacja'z Pedagogika. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 str.
150Liczba odwiedzin
Opis
Przedmiot badań. Cel Badań. Problem badawczy
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Metody badań pedagogicznych

Klasyfikacje według Pilcha, Łobockiego, Konarzewskiego. Klasyfikacja wg T. Pilcha

• Sondaż - jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz o zjawiskach społecznych, opiniach i poglądach

• Monografia - to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowawcze lub jednorodne zjawiska społeczne, prowadząca do rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych

• Eksperyment - jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości wychowawczej

• Metoda indywidualnego przypadku - polega na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk

Klasyfikacja wg Łobockiego (to co u Pilcha jest techniką u Łobockiego jest metodą) • obserwacja • eksperyment • testy • socjometria • ankieta • wywiad i rozmowa • analiza dokumentów • arkusze, dzienniki obserwacji

Klasyfikacja Konarzewskiego Pojęcie schematu badawczego – każde badanie można rozpatrywać na dwóch poziomach:

• poziom koordynacji, czynności badacza (myślenie strategiczne), schemat • poziom konkretnych czynności (metody badawcze)

Schematy badawcze – rodzaje: • eksperyment • badania przeglądowe • etnografia • studium przypadku • badania porównawcze

Trzy metody wg. Konarzewskiego • dobór próby • metody zbierania danych • metody analizy danych

Metoda doboru próby: dobór losowy (3 techniki) 1. losowanie nieograniczone indywidualne (do ok. 30 % populacji) np. co 4 osoba z listy

2. losowanie warstwowe (ewentualnie stratyfikacyjne prób np. ze względu na płeć i inne zmienne; dzielimy populację na warstwy; losowanie w warstwach)

3. losowanie grupowe ( wewnątrz grup obiekty zróżnicowane, same grupy mało różnią się od siebie)

dobór nielosowy (3 odmiany) 1. dobór przypadkowy (np. osoby które są pod ręką) 2. dobór kwotowy (nielosowy odpowiednik schematu warstwowego) 3. dobór celowy (włączenie do próbki przypadkowych obiektów, które spełniają jeden

warunek np. tylko uczniów z wysoką średnią ocen) Metody zbierania danych: Zbieranie danych ilościowych

1. obserwacja 2. testy (np. projekcyjne - dokończ zadanie) 3. inwentarz osobowości 4. skala postaw 5. dyferencjał semantyczny 6. rep-test 7. osobiste teorie 8. ankieta 9. metody epizodów 10. pomiar behawioralny 11. socjometria

Zbieranie danych jakościowych 1. obserwacja jakościowa (efekt: notatka terenowa) 2. wywiad indywidualny 3. przeszukiwanie archiwów (analiza dokumentów)

Brak komentarzy
Pobierz dokument