Mit w ujeciu Pavesego - Notatki - Literatura współczesna, Notatki'z Literatura. Uniwersytet Warszawski
Poznan_K
Poznan_K

Mit w ujeciu Pavesego - Notatki - Literatura współczesna, Notatki'z Literatura. Uniwersytet Warszawski

3 str.
954Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące powodów przybliżenia Pavesego do mitu.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument
Co pchnęło Pavesego w stronę mitu

MIT W UJĘCIU PAVESEGO

Na postawie „Rzemiosło życia: Dzienniki 1935-1950” (Il mestiere di vivere: Diario 1935–

1950)

Co pchnęło Pavesego w stronę mitu?:

-dramat osobisty

- czynniki społeczne: coraz trudniejszy kontakt z poszczególnymi ludźmi oraz niemożność

odnalezienia się w aktualnych układach zbiorowych. Dojrzewał w czasach naporu faszyzmu.

Faszyzm włoski zaś był nie tylko doktryną społeczną, ale i religią etniczną: odwoływał się do

mitów narodowych, do mistycznych praźródeł nacji, do ludowego pogaństwa.

-pchnęły go w stronę mitu również lektury takich autorów jak Levy- Bruhl, Frazer, Jung,

Mann, cytaty z ich dzieł często pojawiają się w dziennikach. Jednakże największy nacisk

wywarł na niego Giambattista Vico, również wielokrotnie cytowany i analizowany.

Mit w ujęciu Pavesego to ponadczasowość i ponadprzestrzenność. To absolutność, totalność-

przezwyciężenie wieloznaczności, przypadkowości.

Poezja to tworzenie mitu.

„ To co u Vica znajdujemy wielkiego – prócz rzeczy znanych- jest namacalne wręcz

przeświadczenie, że poezja stanowi wynik całego życia historycznego, że jest nieodłączna od

religii, polityki, gospodarki oraz że zanim stanie się stylizowanym mitem, duchowym kształtem

danej kultury, na ludowo przeżywa ją cały lud.

(…) W gruncie rzeczy jest to teoria, która lepiej ożywia i wyjaśnia epoki twórcze poezji,

tajemnicę, która sprawia, że wszystkie żywotne siły danej nacji w pewnym momencie tryskają

w postaci mitów.”

Tematem dzieła sztuki nie może być prawda, jakieś pojęcie, jakiś dokument itd., lecz zawsze

tylko mit. Od mitu prosto do poezji, pomijając przejścia w postaci teorii lub akcji.”

Dla Pavesego mit nie był religią etniczną. Nie upajał się on prasymbolami,

prawyobrażeniami. Dla niego mit był koniecznością. W micie widział szansę przezwyciężenia

docsity.com

siebie pierwotnego, niedoskonałego, swojej wiecznej młodzieńczości. Mit doskonale nadawał

się do tego, by wtopić w niego własne, osobowe symbole, które narzucały mu się w postaci

opozycji: ja-inni; wieś-miasto; młodość- dojrzałość, miłość- śmierć itd. Pavese wpisywał w

mit swój dramat osobisty.

Motyw dzieciństwa.

Pavese wspomina, iż to właśnie w dzieciństwie pisarz szuka natchnienia, gdyż to właśnie

wtedy nieświadomie kształtował się nasz światopogląd, naiwnie chłonęliśmy świat, i dopiero

w wieku dojrzałym jesteśmy w stanie to zrozumieć. Mówi o nowoczesnej sztuce, która jest

powrotem do dzieciństwa: „Jej wieczny motyw to odkrycie rzeczy, odkrycie, które w formie

najczystszej, jest możliwe tylko we wspomnieniu dzieciństwa. (..). W sztuce można wyrazić

dobrze jedynie to, co zostało wchłonięte naiwnie. Artystom pozostaje zwrócić się do epoki, w

której nie byli jeszcze artystami, a która jest dzieciństwo, i z niej czerpać natchnienie”.

Każdy jest autorem swojego mitu, nasze życie jest mitem, to my kreujemy przeszłość i to my

wyznaczamy to co dla nas jest świętością. Pavese mówi o znalezieniu własnego miejsca:

Miejsce mityczne nie jest wyodrębnionym, jedynym miejscem o charakterze świątynnym, lecz

raczej miejscem o nazwie pospolitej, powszechnej jak łąka, bór, pieczara, plaża, polana, która

to nazwa przez swą nieokreśloność przywodzi na myśl wszystkie łąki, bory itd. I wszystkie

ożywia właściwym jej dreszczem symbolicznym. Na tym przykładzie ponownie widać jak

powrót do dzieciństwa może zaspokoić pragnienie mitu. Łąka, bór, plaża dzieciństwa nie są

realnymi obiektami wśród tylu innych obiektów, lecz raczej łąką, plażą jako taką, jakby się

objawiły w swojej absolutności i naszej wyobraźni nadały formę transcendentalną (…) Czy

mogą one stać się substytutem dreszczu religijnego?”

„Wybiera się, spośród wszystkich innych, jakieś jedno miejsce i nadaje się mu znaczenie

absolutne, wyodosobniając je w świecie. (..) W pamięci każdego miejsca dzieciństwa wracają

uświęcone w ten sam sposób: w nich to dokonały się rzeczy, które uczyniły je jedynymi, które

je wyodrębniają z reszty świata ze stygmatem mitycznym. (..) W rzeczywistości żaden gest ani

żadne miejsce nie jest więcej warte niż inny gest czy inne miejsce. Tymczasem w micie

(symbolu) istnieje cała hierarchia. Oto dlaczego wielu ucieka od naturalizmu i tworzy mity,

wracając do dzieciństwa.”

docsity.com

„nie jest pięknie być dzieckiem; pięknie jest w późnym wieku myśleć o czasach, kiedy było się

dzieckiem”

Przyrównanie losu do mitu. „Los jest mitycznością ludzkiego życia”

Pavese przeciwstawia mit religii. Mówi, ze „życie historyczne rozwija się z mitu, a nie z

religii”.

Narody od zawsze miały tendencje do tworzenia mitów, do szukania symboli, które tworzyły

historie. Mówi dalej: „ Narody, które miały bogatą mitologię, to narody, które potem zaciekle

filozofowały, Indianie, Grecy, Germanowie”.

Podsumowanie twórczości Pavesego z wykorzystaniem mitu według Aliji Dukanovica,

tłumacza książki: „ Pavese, generalnie rzecz biorąc popełnił błąd: sądził, że dramat własnego

życia uda mu się przezwyciężyć, że uda mu się odnowić, zrekonstruować siebie przez

partycypacje w micie, a więc przez ucieczkę z historii. Dlatego jako człowiek poniósł klęskę.

Ale posługując się mitem, jako artysta odniósł w zasadzie poważne zwycięstwo. Toteż często

ma się ochotę powiedzieć, że to właśnie symbolizacja i mityzacja – przekładanie na symbol i

wpisywanie w mit swojego dramatu osobistego oraz spraw widzialnego świata – jest tym do

czego zmierzał. Tym, co mu przede wszystkim chodziło. „

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument