Myśl pol.pyt. i odp, Egzaminy'z Filozofia Polityczna. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet
nina20121
nina20121

Myśl pol.pyt. i odp, Egzaminy'z Filozofia Polityczna. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet

RTF (4 KB)
2 str.
1Liczba pobrań
762Liczba odwiedzin
Opis
test
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Myśl polityczna pytania i odpowiedzi.

1.Starożytne cywilizacje wyrastały w dorzeczu: a. Nilu b. Eufratui i Tygrysu c. Amazonki d. Indusu i Gangesu

2.Wiarygodne przekazy historyczne sięgają: a. 1600 lat b. 2600 lat c. 16000 lat d. 6000 lat

3. Najdłużej teokratyczny model władzy przetrwał: a. W Chinach b. W Egipcie c .W Persji d. w Indiach

4.Troska o dobro poddanych to: a .epikureizm b. sofokracja c. eudajmonizm d. timokracja

5.Która warstwa znajdowała sie po faraonie na szczytach piramidy władzy? a. rzemiślnicy b. kapłani c. wojskowi d. urzędnicy

6. Kodeks Hammurabiego kodyfikował prawo w zakresie: a. prawa karnego b. prawa cywolnego c. prawa morskiego d. prawa handlowego

7.Zasadniczą ideą doktryny konwucjańskiej było: a. wiara w postęp b. przywrócenie dawnych instytucji c.przestrzeganie norm życia społecznego d. posłuszeństwo wobec władzy państwowej.

8. W świetle buddyzmu stałym prawom przyczynowości podlegają. a. kapłani b. niedotykalni c. rycerze d. bogowie

9. Idealne społeczeństwo według Buddy jest: a.złożone z czterech stanów b.dwuklasowe c. bezklasowe d.składa się z wielu stanów

10.Czynnikiem jednoczącym starożytnych Izraelitów był: a. obyczaj nomadyczny b. judaizm c. dekalog d. mesjanizm

11. Sokrates wyróżniał jako podstawowe formy ustrojowe: a. monarchię b. tyranię c. arystokrację d. demokrację

12. Na czele państwa w koncepcji Platona mieli stanąć: a. wodzowie b. arystokraci c. mędrcy d. niewolnicy

13. Marek Aureliusz głosił: a. ideę harmonii świata b. dążenie do doskonałości c. obywatelstwo uniwersalne d. potępienie tyranii.

14. Św. Augustyn pochwalał: a. wspólną własność b .szacunek do pracy c.niewolnictwo d.podporządkowanie się nakazom władzy.

15. Jan Kalwin głosił: a. powrót do Biblii b .powrót do nauki moralnej Chrystusa c. rozdział kościoła i państwa d. potrzebę rozluźnienia obyczajów.

16. Realizm polityczny Machavellego polegał na: a. manipulacji obietnicami. b. kierowania się przez władcę etyką c. docelowym dążeniu do republiki d. wspomaganiu państwa religią

17.W myśli Oświecenia nawiązywano do idei: a. wiary we wrodzoną dobroć człowieka b. demokracji bezpośredniej c. podziału władz d. prawa do wolności i równości

18. Tradycyjnymi zadaniami państwa w myśli liberalnej jest: a. obrona obywateli b. wolność ponad nakazami prawa c. ochrona niezależności sfery ekonomicznej d. tanie państwo

19.Według Marksa narzędziami zniszczenia państwa burżuazyjnego są: a. rewolucja b. rządy proletariatu c. odrzucenie zasady klasowości d. ograniczenie terroru wobec klas posiadających

20. W ramach doktryn nazistowskich głoszono: a. wyższość pewnych ras nad innymi b. potrzebę czystości rasowej c. konieczność podporządkowania siłą niższych ras d. segregację ras

21. Zwolennicy współczesnego neoliberalizmu preferują: a. rozdział władzy wykonawczej i ustawodawczej b. wybiórczy interwencjonizm państwa c. ogólność zasad prawnych d. narzucenie koncepcji podziału dóbr.

Brak komentarzy
Pobierz dokument