Notatki'z edukacja i pedagogika dla studentów i uczniów szkól srednich

78 results

Notatki najczęściej pobierane w edukacja i pedagogika

Przemoc w rodzinie - Notatki - Pedagogika

Pedagogika: notatki z zakresu pedagogiki dotyczące przemocy w rodzinie; uzależnienia występujące w rodzinie, rodzaj przemocy, ofiary przemocy, czas trwania przemocy w rodzinie, częstość występowania przemocy w rodzinie, karalność badanej osoby.