Notatki'z Algorytmy i Programowanie Aplikacji dla studentów Matematyka