Notatki'z Planowanie i zarządzanie w oświacie dla studentów Psychologia i socjologia