Notatki'z Prawo Administracyjne dla studentów Psychologia i socjologia