Ocena jakości życia w gospodarstwach domowych prezentacja 1, Projekty'z Ekonomia. Uniwersytet Wrocławski
kamila_laskowska
kamila_laskowska

Ocena jakości życia w gospodarstwach domowych prezentacja 1, Projekty'z Ekonomia. Uniwersytet Wrocławski

PPTX (327 KB)
16 str.
827Liczba odwiedzin
Opis
Ocena jakości życia w gospodarstwach domowych prezentacja 1
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 16
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA W  GOSPODARSTWACH  DOMOWYCH

PRZEDMIOT BADANIA

Przedmiotem badania był rozwój gospodarczy w  przedsiębiorstwach domowych.  Zakres przestrzenny obejmował  Polskę w podziale na  16 województw. Zakres czasowy obejmował lata (od 2011 roku do 2013  roku).

METODA BADANIA Badania zostały przeprowadzone metodą wzorca rozwoju.  Etapy badania: 1. Zebranie danych statystycznych 2. Pogrupowanie zmiennych w obszary tematyczne 3. Ustalenie wag dla grup i zmiennych 4. Określenie charakteru zmiennych 5. Sprowadzenie wszystkich zmiennych do stymulant 6. Ustalenie wektora wzorca i antywzorca 7. Zbadanie podobieństwa każdego obiektu cech do 

abstrakcyjnego najlepszego obiektu  wzorca poprzez obliczenie  odległości

8. Wyznaczenie miary rozwoju dla każdego obiektu 9. Budowa rankingu 10. Prezentacja graficzna

CECHY

Do badań wybraliśmy  4 zmienne statystyczne w  oparciu o GUS:

Lp. nazwa cechy

1. Bezrobotni długotrwale ogółem ( 13 m ­cy i dłużej)  

2. Liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych  

3. Przeciętny rozporządzalny dochód na 1 os.  

4. Wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w % ogółu  gospodarstw domowych

BEZROBOTNI DŁUGOTRWALE I OGÓŁEM. (13 M­CY I  DŁUŻEJ).

Kategoria: RYNEK  PRACY

Grupa: AKTYWNOŚĆ  EKONOMICZNA  LUDNOŚCI (DANE  ŚREDNIOROCZNE)

Podgrupa: Bezrobotni  długotrwale (13 miesięcy i  dłużej) wg płci

Województwo

Bezrobotni długotrwale ogółem ( 13 m  ­cy i dłużej)  

2011 2012 2013

tys. osób tys. osób tys. osób

 DOLNOŚLĄSKIE 47 46 50  KUJAWSKO­POMORSKIE 30 35 37  LUBELSKIE 31 42 38  LUBUSKIE 12 10 10  ŁÓDZKIE 42 58 69  MAŁOPOLSKIE  48 58 65  MAZOWIECKIE 54 57 60  OPOLSKIE 7 9 9  PODKARPACKIE  29 40 43  PODLASKIE 19 17 20  POMORSKIE 21 28 36  ŚLĄSKIE  63 72 78  ŚWIĘTOKRZYSKIE 37 40 36

 WARMIŃSKO­MAZURSKIE 17 24 28

 WIELKOPOLSKIE 40 43 52  ZACHODNIOPOMORSKIE 26 27 25

LICZBA LUDNOŚCI NA 1  MIEJSCE W KINACH STAŁYCH 

Kategoria: KULTU RA I SZTUKA

Grupa: KINA  Podgrupa: Liczba  ludności na 1 miejsce  w kinach stałych

Województwo

 DOLNOŚLĄSKIE

 KUJAWSKO­POMORSKIE

 LUBELSKIE

 LUBUSKIE

 ŁÓDZKIE

 MAŁOPOLSKIE 

 MAZOWIECKIE

 OPOLSKIE

 PODKARPACKIE 

 PODLASKIE

 POMORSKIE

 ŚLĄSKIE 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE

 WARMIŃSKO­MAZURSKIE

 WIELKOPOLSKIE

 ZACHODNIOPOMORSKIE

Liczba ludności na 1  miejsce w kinach stałych  

2011 2012 2013

osoba osoba osoba

116,67 119,19 106,94

162,09 141,90 139,41

244,50 228,42 202,80

222,91 237,87 235,63

221,84 217,51 213,01

140,91 145,92 133,16

119,65 118,61 116,42

239,08 193,86 177,43

185,38 173,08 169,18

202,94 200,55 198,43

171,67 151,79 136,66

120,93 118,28 113,70

265,94 196,24 188,47

230,50 198,75 202,17

135,03 143,11 130,08

197,34 172,83 174,91

PRZECIĘTNY ROZPORZĄDZALNY  DOCHÓD NA 1 OSOBĘ

Kategoria: LUDNOŚ Ć

Grupa: GOSPODAR STWA DOMOWE

Podgrupa: Przeciętn y rozporządzalny  dochód na 1 osobę

Województwo  DOLNOŚLĄSKIE  KUJAWSKO­ POMORSKIE  LUBELSKIE

 LUBUSKIE

 ŁÓDZKIE

 MAŁOPOLSKIE 

 MAZOWIECKIE

 OPOLSKIE

 PODKARPACKIE 

 PODLASKIE

 POMORSKIE

 ŚLĄSKIE 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE  WARMIŃSKO­ MAZURSKIE  WIELKOPOLSKIE   ZACHODNIOPOMOR SKIE

Przeciętny rozporządzalny dochód na  1 os.  

2011 2012 2013

1282,93 1367,00 1344,79

1108,94 1133,97 1169,40

1025,80 1056,45 1105,58

1189,89 1231,16 1238,06

1203,19 1268,42 1296,47

1156,79 1189,84 1227,80

1622,96 1710,01 1690,42

1181,90 1294,26 1198,79

937,85 959,12 997,69

1224,92 1242,39 1258,18

1286,94 1350,56 1433,64

1215,44 1278,87 1318,92

1062,78 1119,76 1153,36

1096,87 1109,95 1108,97

1135,02 1153,43 1206,72

1231,10 1263,56 1255,90

WYPOSAŻENIE W NIEKTÓRE PRZEDMIOTY  TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA W % OGÓŁU  GOSPODARSTW DOMOWYCH

Kategoria: LUDNOŚĆ  Grupa: GOSPODARST

WA DOMOWE  Podgrupa: Wyposażeni

e w niektóre przedmioty  trwałego użytkowania w  % ogółu gospodarstw  domowych

Województwo

 DOLNOŚLĄSKIE

 KUJAWSKO­POMORSKIE

 LUBELSKIE

 LUBUSKIE

 ŁÓDZKIE

 MAŁOPOLSKIE 

 MAZOWIECKIE

 OPOLSKIE

 PODKARPACKIE 

 PODLASKIE

 POMORSKIE

 ŚLĄSKIE 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE

 WARMIŃSKO­MAZURSKIE

 WIELKOPOLSKIE

 ZACHODNIOPOMORSKIE

Wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego  użytkowania w % ogółu gospodarstw domowych

automat  pralniczy

zmywarka do  naczyń

kuchenka  mikrofalowa

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

%

92,8 94,7 95,1 20,4 21,1 23,0 57,7 57,2 57,5

90,8 91,8 92,2 16,9 18,2 20,1 57,5 56,4 57,1

82,2 84,2 86,2 9,3 11,2 16,9 48,0 49,1 50,7

91,7 94,0 94,4 16,5 19,5 23,9 55,4 58,1 62,5

86,2 88,7 90,3 13,2 14,8 16,2 48,8 52,6 54,5

91,5 92,4 93,6 14,4 15,4 20,3 52,2 54,0 57,9

91,8 92,4 93,3 23,5 26,2 29,6 53,3 53,4 55,9

94,5 96,9 96,0 28,1 29,9 30,7 62,2 60,2 62,0

86,4 89,4 90,7 9,4 11,2 14,5 50,5 52,0 52,8

86,3 86,8 88,9 14,3 18,2 18,9 60,0 59,1 58,0

94,6 94,4 95,0 24,5 26,7 29,2 50,5 50,8 52,9

95,0 95,6 96,0 19,0 20,0 23,7 48,9 52,0 53,3

84,9 85,4 88,7 7,4 8,4 10,6 44,2 43,3 50,2

92,2 92,2 93,6 13,5 15,9 16,6 55,9 56,5 54,4

93,5 95,5 95,8 20,7 21,5 24,7 62,1 60,6 65,5

93,3 95,3 95,2 18,1 21,0 20,4 53,3 58,4 55,6

DANE WEJŚCIOWE

Lp. Nazwa cechy Charakter ystyka Grupa

1. Bezrobotni długotrwale ogółem ( 13 m -cy i dłużej)

destymula nta

proble m społec zny

2. Liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych

stymulant a kultura

3. Przeciętny rozporządzalny dochód na 1 os. stymulant a

warun ki życia

4.

Wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w % ogółu gospodarstw domowych

stymulant a

warun ki życia

Lp. Nazwa cechy Grupa Waga

1. Bezrobotni długotrwale ogółem ( 13 m -cy i dłużej) problem społeczny 0,2

2. Liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych kultura 0,1

3. Przeciętny rozporządzalny dochód na 1 os. warunki życia 0,4

4. Wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w % ogółu gospodarstw domowych warunki życia 0,3

Bezrobotni długotrwale ogółem ( 13 m -cy i

dłużej)

Liczba ludności na 1

miejsce w kinach

stałych

Przeciętny rozporządzalny dochód

na 1 os.

Wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w % ogółu gospodarstw domowych

automat pralniczy zmywarka do naczyń kuchenka mikrofalowa

Unitaryzacja Charakterystyka d s s s s s Województwo /Waga 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 DOLNOŚLĄSKIE 2011 0,08732 0,0061 0,17876 0,07211 0,05579 0,0649 KUJAWSKO-POMORSKIE 2011 0,13521 0,0347 0,08863 0,0585 0,04077 0,064 LUBELSKIE 2011 0,13239 0,0865 0,04556 0 0,00815 0,0212 LUBUSKIE 2011 0,18592 0,0729 0,13056 0,06463 0,03906 0,0545 ŁÓDZKIE 2011 0,10141 0,0723 0,13745 0,02721 0,02489 0,0248 MAŁOPOLSKIE 2011 0,08451 0,0214 0,11342 0,06327 0,03004 0,0401 MAZOWIECKIE 2011 0,06761 0,008 0,35491 0,06531 0,0691 0,045 OPOLSKIE 2011 0,2 0,0831 0,12642 0,08367 0,08884 0,0851 PODKARPACKIE 2011 0,13803 0,0493 0 0,02857 0,00858 0,0324 PODLASKIE 2011 0,1662 0,0604 0,14871 0,02789 0,02961 0,0752 POMORSKIE 2011 0,16056 0,0407 0,18084 0,08435 0,07339 0,0324 ŚLĄSKIE 2011 0,04225 0,0088 0,1438 0,08707 0,04979 0,0252 ŚWIĘTOKRZYSKIE 2011 0,11549 0,1 0,06472 0,01837 0 0,0041 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2011 0,17183 0,0777 0,08238 0,06803 0,02618 0,0568 WIELKOPOLSKIE 2011 0,10704 0,0177 0,10214 0,07687 0,05708 0,0847 ZACHODNIOPOMORSKIE 2011 0,14648 0,0569 0,15191 0,07551 0,04592 0,045 DOLNOŚLĄSKIE 2012 0,09014 0,0077 0,22231 0,08503 0,0588 0,0626 KUJAWSKO-POMORSKIE 2012 0,12113 0,022 0,1016 0,06531 0,04635 0,059 LUBELSKIE 2012 0,10141 0,0764 0,06144 0,01361 0,01631 0,0261 LUBUSKIE 2012 0,19155 0,0823 0,15194 0,08027 0,05193 0,0667 ŁÓDZKIE 2012 0,05634 0,0695 0,17124 0,04422 0,03176 0,0419 MAŁOPOLSKIE 2012 0,05634 0,0245 0,13054 0,06939 0,03433 0,0482 MAZOWIECKIE 2012 0,05915 0,0073 0,4 0,06939 0,08069 0,0455 OPOLSKIE 2012 0,19437 0,0547 0,18463 0,1 0,09657 0,0761 PODKARPACKIE 2012 0,10704 0,0416 0,01102 0,04898 0,01631 0,0392 PODLASKIE 2012 0,17183 0,0589 0,15776 0,03129 0,04635 0,0712 POMORSKIE 2012 0,14085 0,0282 0,2138 0,08299 0,08283 0,0338 ŚLĄSKIE 2012 0,0169 0,0071 0,17666 0,09116 0,05408 0,0392 ŚWIĘTOKRZYSKIE 2012 0,10704 0,0562 0,09423 0,02177 0,00429 0 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2012 0,15211 0,0577 0,08915 0,06803 0,03648 0,0595 WIELKOPOLSKIE 2012 0,09859 0,0227 0,11168 0,09048 0,06052 0,0779 ZACHODNIOPOMORSKIE 2012 0,14366 0,0414 0,16873 0,08912 0,05837 0,068 DOLNOŚLĄSKIE 0,07887 0 0,21081 0,08776 0,06695 0,064 KUJAWSKO-POMORSKIE 2013 0,11549 0,0204 0,11995 0,06803 0,05451 0,0622 LUBELSKIE 2013 0,11268 0,0603 0,08689 0,02721 0,04077 0,0333 LUBUSKIE 2013 0,19155 0,0809 0,15552 0,08299 0,07082 0,0865 ŁÓDZKIE 2013 0,02535 0,0667 0,18577 0,0551 0,03777 0,0505 MAŁOPOLSKIE 2013 0,03662 0,0165 0,1502 0,07755 0,05536 0,0658 MAZOWIECKIE 2013 0,0507 0,006 0,38985 0,07551 0,09528 0,0568 OPOLSKIE 2013 0,19437 0,0443 0,13517 0,09388 0,1 0,0842 PODKARPACKIE 2013 0,09859 0,0391 0,031 0,05782 0,03047 0,0428 PODLASKIE 2013 0,16338 0,0575 0,16594 0,04558 0,04936 0,0662 POMORSKIE 2013 0,11831 0,0187 0,25683 0,08707 0,09356 0,0432 ŚLĄSKIE 2013 0 0,0043 0,1974 0,09388 0,06996 0,045 ŚWIĘTOKRZYSKIE 2013 0,11831 0,0513 0,11164 0,04422 0,01373 0,0311 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2013 0,14085 0,0599 0,08864 0,07755 0,03948 0,05 WIELKOPOLSKIE 2013 0,07324 0,0146 0,13928 0,09252 0,07425 0,1 ZACHODNIOPOMORSKIE 2013 0,1493 0,0427 0,16476 0,08844 0,05579 0,0554 wzorzec 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 antywzorzec 0 0 0 0 0 0

WSKAZNIK SMR 2011 SMR Lokata 2012 SMR Lokata 2013 SMR Lokata

DOLNOŚLĄSKIE2011 0,46497 8 DOLNOŚLĄSKIE2012 0,5266 7 DOLNOŚLĄSKIE 2013 0,50835 7 KUJAWSKO-

POMORSKIE2011 0,42177 10 KUJAWSKO-

POMORSKIE2012 0,41538 10 KUJAWSKO-POMORSKIE

2013 0,44056 10 LUBELSKIE2011 0,2938 15 LUBELSKIE2012 0,29529 14 LUBELSKIE2013 0,36117 15 LUBUSKIE2011 0,5476 4 LUBUSKIE2012 0,62471 3 LUBUSKIE2013 0,6683 2 ŁÓDZKIE2011 0,388 11 ŁÓDZKIE2012 0,41499 11 ŁÓDZKIE2013 0,42116 11

MAŁOPOLSKIE 2011 0,35269 13 MAŁOPOLSKIE 2012 0,36331 13 MAŁOPOLSKIE 2013 0,40199 13 MAZOWIECKIE2011 0,60995 2 MAZOWIECKIE2012 0,66206 2 MAZOWIECKIE2013 0,67406 1

OPOLSKIE2011 0,66718 1 OPOLSKIE2012 0,70636 1 OPOLSKIE2013 0,65199 3 PODKARPACKIE 2011 0,25695 16 PODKARPACKIE 2012 0,26414 16 PODKARPACKIE 2013 0,29982 16

PODLASKIE2011 0,50801 6 PODLASKIE2012 0,53728 6 PODLASKIE2013 0,54801 6 POMORSKIE2011 0,57229 3 POMORSKIE2012 0,58246 4 POMORSKIE2013 0,61771 4

ŚLĄSKIE 2011 0,35694 12 ŚLĄSKIE 2012 0,38511 12 ŚLĄSKIE 2013 0,41054 12 ŚWIĘTOKRZYSKIE2011 0,30263 14 ŚWIĘTOKRZYSKIE2012 0,2835 15 ŚWIĘTOKRZYSKIE2013 0,37026 14

WARMIŃSKO- MAZURSKIE2011 0,48288 7

WARMIŃSKO- MAZURSKIE2012 0,46297 8

WARMIŃSKO- MAZURSKIE2013 0,45642 9

WIELKOPOLSKIE2011 0,44549 9 WIELKOPOLSKIE2012 0,46194 9 WIELKOPOLSKIE2013 0,49384 8

ZACHODNIOPOMORSKIE2 011 0,52172 5

ZACHODNIOPOMORSKIE2

012 0,56933 5

ZACHODNIOPOMORSKIE2

013 0,55644 5

WSKAŻNIK SMR 2011 SMR Lokata 2012 SMR Lokata 2013 SMR Lokata

MAZOWIECKIE2011 0,6099

5 2 MAZOWIECKIE2012 0,6620

6 2 MAZOWIECKIE2013 0,6740

6 1

LUBUSKIE2011 0,5476 4 LUBUSKIE2012 0,6247

1 3 LUBUSKIE2013 0,6683 2

OPOLSKIE2011 0,6671

8 1 OPOLSKIE2012 0,7063

6 1 OPOLSKIE2013 0,6519

9 3

POMORSKIE2011 0,5722

9 3 POMORSKIE2012 0,5824

6 4 POMORSKIE2013 0,6177

1 4

ZACHODNIOPOMORSKIE 2011

0,5217 2 5

ZACHODNIOPOMORSKIE

2012 0,5693

3 5

ZACHODNIOPOMORSKIE2

013 0,5564

4 5

PODLASKIE2011 0,5080

1 6 PODLASKIE2012 0,5372

8 6 PODLASKIE2013 0,5480

1 6

DOLNOŚLĄSKIE2011 0,4649

7 8 DOLNOŚLĄSKIE2012 0,5266 7 DOLNOŚLĄSKIE2013 0,5083

5 7

WIELKOPOLSKIE2011 0,4454

9 9 WIELKOPOLSKIE2012 0,4619

4 9 WIELKOPOLSKIE2013 0,4938

4 8 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE2011 0,4828

8 7 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE2012 0,4629

7 8 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE2013 0,4564

2 9 KUJAWSKO-

POMORSKIE2011 0,4217

7 10 KUJAWSKO-

POMORSKIE2012 0,4153

8 10 KUJAWSKO-

POMORSKIE2013 0,4405

6 10

ŁÓDZKIE2011 0,388 11 ŁÓDZKIE2012 0,4149

9 11 ŁÓDZKIE2013 0,4211

6 11

ŚLĄSKIE 2011 0,3569

4 12 ŚLĄSKIE 2012 0,3851

1 12 ŚLĄSKIE 2013 0,4105

4 12

MAŁOPOLSKIE 2011 0,3526

9 13 MAŁOPOLSKIE 2012 0,3633

1 13 MAŁOPOLSKIE 2013 0,4019

9 13

ŚWIĘTOKRZYSKIE2011 0,3026

3 14 ŚWIĘTOKRZYSKIE2012 0,2835 15 ŚWIĘTOKRZYSKIE2013 0,3702

6 14

LUBELSKIE2011 0,2938 15 LUBELSKIE2012 0,2952

9 14 LUBELSKIE2013 0,3611

7 15

PODKARPACKIE 2011 0,2569

5 16 PODKARPACKIE 2012 0,2641

4 16 PODKARPACKIE 2013 0,2998

2 16

PREZENTACJA GRAFICZNA 

2011 ROK

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

PREZENTACJA GRAFICZNA 

2012 ROK

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

PREZENTACJA GRAFICZNA 

2013 ROK

0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument