Ocena opłacalności uprawy żyta,tabela - Notatki - Polityka rolna, Projekty, Poradnik, Wyszukiwanie'z Polityka rolna
Kuba2013
Kuba2013

Ocena opłacalności uprawy żyta,tabela - Notatki - Polityka rolna, Projekty, Poradnik, Wyszukiwanie'z Polityka rolna

1 str.
968Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z polityki rolnej dotyczące oceny opłacalności uprawy żyta ( tabela).
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Tabela z obliczeniami:

Materiał siewny Ilość j.m. - kg

Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)

Żyto 120 1,02 122,40 Nawozy i środki ochrony

roślin Dawka (kg/

ha) Średnia cena

(zł/kg) Wartość (zł/ha)

Nawozy 230 2,34 538,20 Środki ochrony 2,1 131,83 276,84

razem 815,04 Koszty maszynowe Czas trwania

(godz/ha) Koszt zabiegu

(zł/godz) Wartość (zł/ha)

Podorywka 1,5 44,32 66,48 Bronowanie 0,5 43,05 21,52 Orka siewna 2 44,78 89,55

Uprawa przedsiewna 0,7 46,14 32,30 Siew 1,2 41,32 49,58

Nawożenie 0,8 34,78 27,82 Opryski 1,2 37,69 45,23 Zbiór 6,9 81,51 562,42

razem 894,90 Przychód

Produkt główny Ilość j.m. – dt

Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)

Ziarno żyta 45 67,95 3057,75 Wartość produkcji razem (zł/ha) 3057,75

Koszty bezpośrednie razem (zł/ha) 1832,34 Nadwyżka bezpośrednia (zł/ha) 1225,41

Brak komentarzy
Pobierz dokument