Ocena zasobów czynników produkcji - Notatki - Polityka rolna , Poradnik'z Polityka rolna. Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
Kuba2013
Kuba2013

Ocena zasobów czynników produkcji - Notatki - Polityka rolna , Poradnik'z Polityka rolna. Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

DOC (42 KB)
3 str.
725Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z polityki rolnej dotyczące oceny zasobów czynników produkcji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

Siedlce 2007

Ocena zasobów czynników produkcji w wybranym gospodarstwie.

Prowadzący: dr inż. Stanisław Szarek

1. Określenie zasobów i jakości gleby w badanym gospodarstwie

Klasa gruntów Ilość ha Grunty orne

IIIb 2,7 IVb 5,4 V 3,6

Użytki zielone III 4 IV 3,5

Współczynnik bonitacji:

Wbg = Σ(hafiz. * wsp. bonitacji)/ Σhafiz.

Wbg = (2,7 * 2,1 + 5,4 *1,6 + 3,6 * 1,3 + 4 * 2,2 + 3,5 * 1,7) / 19,2 Wbg = 1,76

Średnia jakość gleby w gospodarstwie odpowiada glebie klasy IV.

Ha przeliczeniowe:

haprzelicz. = Σ ( hafiz. * wsp. przelicz.)

haprzelicz. = 2,7 * 1,25 + 5,4 * 0,75 + 3,6 * 0,3 + 4 * 1,15 + 3,5 * 0,7 haprzelicz. = 15,56

Wskaźnik udziału gleb dobrych:

Wugd = [ Σ ( ha kl. I-III + 1/3 kl. IV)/ Σhafiz] * 100%

Wugd = [(6,7 + 1/3 * 8,9)/19,2] * 100% Wugd = 50,35%

Wysokość podatku rolnego:

15,56 * 2,5dt * 28zł/dt = 1089,20zł

2. Środki trwałe: budynki i maszyny o wartości powyżej 3500zł.

Nazwa Rok budowy/zakupu Szacunkowa wartość Dom mieszkalny 1948r. 6000

Obora 1983r. 15000 Stodoła 1952r. 4000 Stodoła 1975r. 8000 Garaż 1992r. 7000

Kombajn ziemniaczany 1994r. 12000 Prasa 2002r. 6000

Ciągnik 1981r. 16000 Rozrzutnik 1989r. 4000

3. Zasoby siły roboczej

2 * 1 + 1 * 0,4 + 1 * 0,5 = 2,9

Brak komentarzy
Pobierz dokument