Ocena zasobów czynników produkcji w wybranym gospodarstwie - Notatki - Polityka rolna, Notatki'z Polityka rolna. Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
Kuba2013
Kuba2013

Ocena zasobów czynników produkcji w wybranym gospodarstwie - Notatki - Polityka rolna, Notatki'z Polityka rolna. Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

1 str.
569Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki rolnej przedstawiające ocenę zasobów czynników produkcji w wybranym gospodarstwie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Ocena zasobów czynników produkcji w wybranym gospodarstwie 1. Określenie zasobów i jakości gleby w badanym gospodarstwie Klasa gruntów Ilość ha Grunty orne IIIb 2,7 IVb 5,4 V 3,6 Użytki zielone III 4 IV 3,5 Współczynnik bonitacji:Wbg = (hafiz. * wsp. bonitacji)/ hafiz.Wbg = (2,7 * 2,1 5,4 *1,6 3,6 * 1,3 4 * 2,2 3,5 * 1,7) / 19,2Wbg = 1,76 Średnia jakość gleby w gospodarstwie odpowiada glebie klasy IV. Ha przeliczeniowe:haprzelicz. = ( hafiz. * wsp. przelicz.)haprzelicz. = 2,7 * 1,25 5,4 * 0,75 3,6 * 0,3 4 * 1,15 3,5 * 0,7haprzelicz. = 15,56 Wskaźnik udziału gleb dobrych:Wugd = ( ha kl. I-III 1/3 kl. IV)/ hafiz * 100%Wugd = (6,7 1/3 * 8,9)/19,2 * 100%Wugd = 50,35% Wysokość podatku rolnego:15,56 * 2,5dt * 28zł/dt = 1089,20zł 2. Środki trwałe: budynki i maszyny o wartości powyżej 3500zł. Nazwa Rok budowy/zakupu Szacunkowa wartość Dom mieszkalny 1948r. 6000 Obora 1983r. 15000 Stodoła 1952r. 4000 Stodoła 1975r. 8000 Garaż 1992r. 7000 Kombajn ziemniaczany 1994r. 12000 Prasa 2002r. 6000 Ciągnik 1981r. 16000 Rozrzutnik 1989r. 40003. Zasoby siły roboczej2 * 1 1 * 0,4 1 * 0,5 = 2,9

Brak komentarzy
Pobierz dokument